پایانامه با عنوان : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این طبقه­بندی متعلق به ریچارد پالمر[1] می باشد که ضمن تعریف علم هرمنوتیک به مثابه علم تأویل یا اصول تفسیر، شش گونه هرمنوتیک را از هم تفکیک نموده و به ترتیب تاریخ پیدایش به شکل زیر مشخص و مطرح ساخته می باشد: نظریه تفسیر کتاب مقدس، روش شناسی عام لغوی، علم هرگونه فهم زبانی، مبنای روش شناختی علوم انسانی، هستی شناسی و پدیدار شناسی فهم، نظام‌های تأویل اسطوره ­زدایی و راز­ زدایی. هرچند مبنای این تقسیم بندی تاریخی می باشد، اما چیزی بیش از جنبه تاریخی در آن نهفته می باشد. زیرا هر یک از این گونه­ها، رویکرد مهمی ‌را به مسائل تأویل و تفسیر مطرح می‌کند و بر جنبه خاصّی از آن تأکید ورزیده می باشد. این جنبه خاص و مورد تأکید در عناوین هر کدام از آنها نیز مشهود و بیانگر ماهیت و کارکردشان می باشد. (پالمر، 1377: 54-41)

(Grammatical) و فنّی (Technical) یا روان­شناسی (Psychological) را عرضه کرد و پایه­های هرمنوتیک خود را به آن دو تفسیر استوار ساخت. تفسیر دستوری، متوجه مشخصات گفتار و انواع عبارت­ها و صورت­های زبانی و فرهنگی می باشد که مؤلّف در آن زیسته و تفکّر او را مشروط و متعیّن ساخته می باشد و تفسیر فنّی و یا روان­شناختی، به فردیّتِ نهفته در پیام مؤلّف و ذهنیت خاص وی التفات دارد. به عبارت دیگر، هر بیانی اعم از گفتاری یا نوشتاری، باید جزئی از نظام زبانی باشد و فهمیدن آن بدون شناخت این نظام، میسّر نیست، امّا چنان بیانی، اثر انسانی نیز هست و باید آن را در متن زندگی کسی که آن را ادا کرده می باشد فهمید؛ البتّه به اعتراف وی، قبل از تفسیر فنّی، باید شیوه ادراک نویسنده از موضوع و زبان و هرچیز دیگر را که بتوان درباره اسلوب متمایز نگارش نویسنده یافت، آموخت. (فروند: 1371، 45-43)

حال، آیا این دو نوع تفسیر، قابل جمع­اند؟ این دغدغه شلایرماخر می باشد، و براین باور بود که در نظر داشتن زبان مشترک و خصلت­های عمومی زبان یا فرهنگ و فراموش کردن نویسنده و ویژگی­ها و ابتکارات او، ما را از عنصر فهم دور می­سازد، و به عبارت دیگر، فهمیدن یک جزء به معنی فراموش کردن زبان او می باشد. وی به جهت اهمیّت و هدف واقعی هرمنوتیک مبنی بر کشف معنای متن مؤلّف، برای تفسیر روان­شناختی اهمیّت بیشتری قائل بود.

ـ در تفسیر دستوری، دو عنصر مهم هست: نخست، هر آن چیز که تأویل دقیق در یک سخن دانسته می­گردد، غیر از در گستره زبان­شناسی ـ که میان مؤلّف و مخاطبش مشترک می باشد ـ دانستنی نیست. دوم اینکه، معنای هر واژه در قطعه­ای از نسبتِ آن واژه با سایر واژگان آن قطعه، دانسته می­گردد. عنصر نخست، ارتباط مؤلّف و مخاطب را ممکن می­کند و عنصر دوم، ارتباط درونی نظام زبان را روشن می­سازد.

[1]. Richard Palmer

 مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه