پایانامه با عنوان : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

 

صدور آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه 2102 دادگاه عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی زیرا دادنامه 175 سال 1379 به مجازات حبس خانگی رأی داده می باشد. هر چند در آرای صادره روند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده می باشد.[1]

2- حبس خانگی در ارتباط با بزرگسالان

نمی توان روش پیش بینی شده در ماده 62 قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان بهره گیری از  بازداشت خانگی هست. این ماده اشعار می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه  می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

حبس خانگی بیشتر به نوعی منع آمد و شد در محل های خاص و در زمانهای معیّن به حساب می آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی زیرا حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد بهره گیری قرار می گیرد. بر این مبنا به موجب ماده 62 ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده می باشد با وجود شرایط مذکور در ماده 39 در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با در نظر داشتن اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب می باشد و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده می باشد، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می گردد بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب[1] همان٬صفحه152

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه