پایانامه ارشد در مورد : انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل  2-9 مقالات ترکیبی روش AHP با سایر روش ها

 

 

مقالات : دمیرتس و همکاران[1]‍[39]، سمی و همکاران[2]‍[58]، لیائو و همکاران[3][59]، لینگ و همکاران[4](2006)، بسنت[5](2005).

2-6-3  مدلهای موجودی

برخی از مدلهای انتخاب تامین‍کنندگان به طور همزمان مسئله موجودی را نیز در بر می‍گیرند و هزینه‍های نگهداری آن را لحاظ می‍کنند. مانند مقالات‍: قدسی پور[6][51]، دمیرتس و همکاران‍[39]، ساکی[7][60]، رضایی و همکاران (2008 .(

[1] demirtas et al

[2] Semih et al

[3] liao et al

[4] Ling et al

[5] Basnet

[6] Ghodseypour et al

[7] Sucky et al

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان