پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد.»

همانگونه که اشاره گردید دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده می باشد و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها بهره گیری می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده می باشد نیز جزو این دسته قرار می گیرند مانند آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در ارتباط با مجازات آزادی مشروط بایستی اعلام نمود که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [1] و اصلاحات بعدی آن موارد بهره گیری از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده به شمار می رود ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی می باشد که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این پژوهش ، با آن چیز که که در نظام حقوقی ما هست منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می گردد.

در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده می باشد. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس می باشد حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه می باشد در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

2) اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن

اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار می باشد و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما بایستی دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و بایستی آنها را اعمال نمود یا خیر.

[1] Sentences Reform Act 1984

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه