پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

تکه ای از متن پایان نامه :

به معنای تألیفی مترتب می‌گردد ثبوت شیء برای شیء می باشد. مثلاً وقتی گفته می‌گردد «جعل ا… الإنسان ضاحکاً أو کاتباً» اشاره به جعل تألیفی ضحک یا کتابت برای بشر می باشد.

گاهی برای وضوح بیشتر مفهوم جعل بسیط و جعل تألیفی از مثال‌هایی نظیر تمثیل تصور و تصدیق بهره گیری می‌کنند، بدین طریق که جعل بسیط را متناظر با ایجاد تصور در ذهن و جعل تألیفی را متناظر با تصدیق می‌دانند؛ زیرا تصور، ادراکی می باشد که غیر از به ماهیت شیء تعلق نمی‌گیرد و اثر آن حصول نفس شیء می باشد در ذهن و تصدیق نوع دیگری از ادراک می باشد که همواره نیازمند دو طرف می باشد: موضوع و محمول اثر تصدیق ثبوت شیء برای شیء در ذهن می باشد. (ملاصدرا، همان، ص469-470؛ زنوزی، همان، ص196)

 

 

معنای ابداع و فرق آن با احداث و تکوین

چیزی از چیزی به وجود نیامده (و صرف ایجاد و ابداع می باشد) حکما قائل هستند که هیچ چیز در طبیعت ابداعی نیست، همه تکوینی و احداثی می باشد. اما اشیایی نیز داریم که ابداعیات اند، ایجاد‌شان صرف ایجاد می باشد نه ایجاد شیء از شیء. به عقیده‌ی این ها عقول مجرد از این نوع می باشد. البته نفس چنین نیست در مورد طبیعت هم اگر موجودات و کل آن را در نظر بگیریم باز هم نسبت به ذات باری ابداعی می باشد، همه‌ی طبیعت دیگر از چیزی به وجود نیامده می باشد برای مجموع طبیعت دیگر ماده‌ای وجود ندارد. (مطهری، 1387، ج4، ص109)

نکته: بایستی توجه داشت که کلمه ی خلق به معنای عام شامل ابداع می‌گردد و آن اعم می باشد از ابداع. چنان‌که در کلمات فلاسفه بر نظام آفرینش به طور کلی اطلاق خلق شده می باشد و در قرآن مجید نیز بدین معنی اشاره شده می باشد. (سجادی، 1361، ص6)

 

علت فاعلی

علت فاعلی عبارت می باشد از موجودی که موجود دیگری (معلول) از آن پدید می‌آید و به معنای عامش شامل فاعل‌های طبیعی که موثر در حرکات و دگرگونی‌های اجسام هستند نیز می‌گردد. پس در باب علت فاعلی ما دارای دو تعبیر و اصطلاح هستیم:

 مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه