پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

6-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می گردد.

7-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم می باشد[1] و ممکن می باشد موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی می باشد.

8-در صورت بهره گیری از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن می باشد فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

 

 

 

ایجاد می کندو هدف اولیّه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتاً کاهش میزان مجرمیّت بدون لطمه زدن به امنیّت عمومی می باشد.[2]

در واقع پادگان های آموزشی چیزی ما بین زندان و آزادی می باشد که در آن نه فرد کاملاًمحبوس می باشد و نه کامل آزاد ومخیّر به انجام کارهایش. حالتی می باشد که فرد در آن بدون امکان زندگی فارق از هر مراقبت و محدودیّت ، توانایی انجام مشاغل خاص و مورد علاقه خود را در محیطی غیر از زندان داراست.

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی

رگه های پیدایش این شکل از بازپروری در ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304دیده می گردد که امکان کار در زندان را پیش بینی کرده بود و این اجازه را به افراد می داد تا در صورتی که خانواده وی نیاز به درآمدی برای گذران زندگی خود در غیاب نان آور خانه داشته باشند، محکوم در زندان به اشتغال[1]DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،2009، p.21

[2] محدّث ، محسن منبع پیشین صفحه 55

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه