واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

سقوط هواپیما یا وقوع زمین لرزه را در آینده ای نزدیک، خیلی بیشتر از واقع برآورد می کنند. به طور کلی برجستگی باعث می گردد سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.

2- اثر هاله ای[1]: این اثر باعث می گردد شخص قضاوت کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد . چنین استنادهای اشتباهی می تواند به طور بالقوه باعث قیمت گذاری اشتباه [2] در بازار سهام گردد . برای مثال، اگر سرمایه گذاران، دور نمای مطلوبی از سهام رشدی را مشاهده کنند و آن را به دور نمای بازده تعدیل شده با ریسک  نیز نسبت دهند، این امر باعث می گردد قیمت این نوع سهام بالای ارزش ذاتی قرار گیرد.

3- توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها[3]: این توهم از آنجا ناشی می گردد که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده تر می باشد. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان تر می باشد، اعتماد بیشتری دارند . در واقع ادراک آن دسته از سیگنال های  اطلاعاتی که برای فرد، آشنا به نظر می رسد با سهولت بیشتری انجام می گردد.

4- نمایندگی:  [4] بیانگر این می باشد که اشخاص براساس کلیشه ها تصمیم گیری می کنند(روبنزون[5]، 2000) در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با در نظر داشتن میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می کنند برای مثال، اگر سهام جدیدی در بازار عرضه گردد و سرمایه گذاران بین این سهام جدید و سهام شرکت دیگری که آن نیز مدتی قبل عرضه شده و دارای بازده خوبی بوده می باشد شباهت هایی ببینند، برای خرید آن هجوم می آورند نمایندگی به صورت دیگری نیز ظاهر می گردد که به آن قاعده اعداد کوچک[6] می گویند. طبق این قاعده سرمایه گذاران تصور می کنند رویدادها و روند های جدید تداوم خواهند یافت . به عنوان مثال، سرمایه گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده می باشد، هجوم می آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی  داشته می باشد، اجتناب می کنند به طور کلی نمایندگی باعث می گردد سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.

دهند.  به عبارت دیگر آنها پیامدهای خوب را به توانایی های خودشان و پیامد های بد را به محیط و رویدادهای خارجی نسبت می دهند . این مکانیسم باعث می گردد اشخاص هم چنان به خودشان بیش از حد مطمئن باشند به طور کلی در نظریه خود فریبی علاوه بر بحث اعتماد بیش از حد به مکانیسم هایی پرداخته می گردد که طی آن اشخاص به دنبال راه هایی می گردند که پیامد تصمیم گیری های گذشته خود را توجیه کنند و بدین ترتیب بتواند تکریم دیگران را به خودشان جلب کنند.

[1]– Hallo effect

[2]– Mispricing

[3]– Illusion of truth

[4]– Representativeness

[5]– Brabazon

[6]– Rule of small numbers

 واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران