واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور  آمونیوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

(شمای2-1)

 

مکانیسم انجام واکنش به قرار زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

1-1. شناسایی مشتقات جدید مشتقات جدید-3-هیدروکسی- 2-آریل -6و7-دی هیدرو-H1-ایندول -4(H5)-اون ها

ساختار محصولات ایندولی سنتز شده با بهره گیری از تکنیک های IR، H NMR1، C NMR13 شناسایی وتأیید شده می باشد.

 

1-1-1. 3-هیدروکسی-2-فنیل-6و7-دی هیدرو-H1-ایندول-4(H5)-اون

این ترکیب از واکنش فنیل گلی ­اکسال، سیکلو هگزان -1و3- دی ­­­اون و آمونیوم استات وحلال آب  طی مدت 2 ساعت تحت رفلاکس بصورت بلورهای سفید رنگ با نقطه ذوب oC296 و راندمان87 % بدست آمد. (شمای 2-4)

 

 

 

(شمای2-4)

 واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس