واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور  آمونیوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

تکه ای از متن پایان نامه :

آریل گلی اکسال همی استال بوسیله اکسیداسیون آلکن­های انتهایی با بهره گیری از (NH4)2S2O   و (PhSe) 2 بعنوان کاتالیزور در حلال آب در دمای  oC60 و سپس با خالص سازی با کروماتوگرافی در سیلیکاژل با بهره گیری از مخلوطی از 1:99 دی کلرومتان و اتانول شسته می­گردد.89

اکسیداسیون آریل متیل کتون­ها به آریل گلی اکسال بوسیله سلنیک اسید( H2SeO3) نیز انجام شده می باشد.90 اما اکسیداسیون آریل متیل کتون­ها بوسیله SeO2 که توسط رایلی وهمکارانش91انجام گردید مهم ترین روش­های سنتز آریل گلی اکسال      می­باشد. وما نیز از این روش برای سنتز گلی اکسال بهره گیری نمودیم که در ادامه روش کار به اختصار توضیح داده می گردد.

روش کار:

سلنیم دی اکسید (1/11 گرم، 1/0 مول) در مخلوط حلال دیوکسان (60 میلی لیتر) و آب (2 میلی لیتر) ریخته شده و تا دمای oC 55-50  تا حل شدن کامل SeO2 ضمن حرارت دادن به هم زده گردید. سپس مشتق استوفنون (1/0 مول) به این محلول اضافه گردید. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس گردید. مخلوط واکنش بعد از سرد  شدن صاف گردید و زیر صافی به صورت مایع زرد رنگی جمع آوری گردید. این مایع حاوی آریل گلی اکسال، آب و دیوکسان می‌ باشد که حلال محلول با دستگاه تبخیر در خلا گردان حلال‌ زدایی گردید، آریل گلی اکسال بصورت مایع ویسکوز زرد رنگ در ته بالن باقی ماند. گلی اکسال با گذشت زمان روغنی شده و پلیمریزه می‌گردد و نگهداری آن شرایط ویژه ای را می ‌طلبد لذا این مایعات روغنی در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکیبات آریل گلی اکسال مونو هیدرات به صورت جامدات سفید رنگ پایدار تبدیل شدند (شمای 2-1).

 واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:واکنش تک­ ظرفی سه جزیی آریل­گلی­ اکسال­ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ­اون درحضور آمونیوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس