واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

وقتی کینوکسالین باLıALH4  در اتانول کاهش داده می گردد 1و2و3و4-تتراهیدروکینولین (67 ) تولید می گردد.         سدیم بوروهیدرید در استیک اسید و هیدروژن در حضور Pt برای کاهش 6-کینوکسالین ها به ترکیبات 1و2و3و4-تراهیدرو بهره گیری می گردد.

 

 

 

1-1-1. فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها:

درسال 2007، مشتقات جدیدی سنتز شده و برروی سلول های سرطانی بشر مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد، ترکیبات (78) فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های کلونی و ترکیبات (79) فعالیت زیادی در مقابل  تمام سلول سرطانی از خود نشان می دهند.[48]

 

 

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو