منابع پایان نامه ارشد درمورد استان ایلام، صنعت گردشگری، قانون مجازات

در این مبانی و حدود محدودیت های مهم شرعی جهانگردان غیر مسلمان مورد بررسی قرار گیرد.
الف) ورود به اماکن مقدسه (مساجد و مشاهد مشروفه)
یکی از مشکلات جهانگردان غیر مسلمان، محرومیت ایشان از ورود به مساجد و مشارف مشروفه و اماکن مقدسه است. این محرومیت از آنجا ناشی میشود که در تعالیم دینی بر عدم نجاست مسجد تأکید فراوانی گردیده و در بیان اصناف نجاسات، ‹‹کافر›› یکی از مصادیق آن محسوب شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که بیانگر اندیشههای دینی مسلمانان درسطح جهانی است، دراین خصوص بیان می دارد: ‹‹ شخصی که مسلمان نباشد ازحرم مکه نباید عبور کند وبرای عبور او از خاک حجاز بنابرنظر برخی ازفقها اجازه زمامدار مسلمین لازم است ››.
همچنین برای غیرمسلمان اقامت درمکه جایز نیست. براساس اعلامیه فوق، عبور و مرور و اقامت مطلق کفار اعم از کتابی و غیر آن ممنوع اعلام شده است.
ب) محدودیت های مربوط به پوشش جهانگردان زن و غیر مسلمان
مهمترین مسئلهای که رعایت آن از جانب جهانگردان زن و غیرمسلمان ضروری است، مسئله حجاب است. استعمال کلمه حجاب درمورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. درقدیم، به خصوص در اصطلاح فقها، کلمه ‹‹ ستر»ت که به معنای پوشش است (یوسفی پور، 1379).
در این که پوشش زن از ضروریات قرآن است، جای تردید نیست، لکن درخصوص حدود پوشش اختلاف نظر وجود دارد. عقیده مطلوب آن است که پوشانیدن بدن غیر ازوجه و کفین بر زن واجب است؛ اما در آیا دایره این وجوب شامل زنان غیرمسلمان هم میشود.
در برخی از روآیات رسیده، نگاه کردن به سروصورت زنان غیر مسلمان بلا اشکال اعلام شده است؛ ازجمله درحدیثی ازحضرت علی (ع) آمده ‹‹ لابأس بالنظر الی رؤوس الناس من اهل الذمه ›› (نگاه کردن به سرهای زنان اهل ذمه جایز است). در روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: ‹‹ لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعورهن وایدیهن›› ( حرام نیست که به موها ودست های زنان اهل ذمه نگاه شود).
قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت پوشش، بیحجابی در انظار عمومی را جرم اعلام کرده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: ‹‹زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد››.
این عقیده منطبق با اصل شمول قوانین جذایی در مورد کلیه افراد ساکن ایران است. ماده 3 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میدارد: ‹‹قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب به جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده است››.
بنابراین، جهانگردان زن غیر مسلمان ملزم به رعایت این محدودیت قانونی هستند.

2-18. درباره سازمان جهانی جهانگردی
سازمان جهانی جهانگردی مهمترین تشکیلات و سازمان بینالمللی در زمینه فعالیتهای گردشگری میباشد (افشار زاده و همکاران، 1390).
این سازمان در سال 1975 تأسیس و بزرگترین تشکیلات جهانی جهانگردی محسوب میگردد. قبل از تأسیس این سازمان، معتبرترین سازمان بین المللی و تخصصی جهانگردی (اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی مسافرتی) بود.
2-18-1. مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی(نان، 2013).
جریان آزاد و بدون مانع جهانگردی از یک کشور به کشوری دیگر و در داخل هر کشور
کمک به توسعه اقتصادی کشورها از طریق گسترش جهانگردی
تقویت نقش جهانگردی به عنوان یک عامل حیاطی در بازرگانی جهان
تأکید بر اثرات فرهنگی و اجتماعی جهانگردی بر زندگی ملل
حمایت از منافع، حقوق جهانگردی و سازمانهای جهانگردی
آگاهی و نظارت دائم در زمینه های حفاظت محیط زیست و بهبود روش زندگی
2-18-2. برنامههای عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی
همکاری برای توسعه
آمار و تحقیقات بر روی بازار
ارتباط و اسناد
آموزش
محیط زیست و برنامه ریزی
کیفیت خدمات جهانگردی
ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی جهانگردی
2-18-3. ارکان سازمان جهانی جهانگردی
مجمع عمومی: بالاترین رکن سازمان است و جلسات آن سالانه تشکیل میشود
شورای اجرایی: مسئول بررسی فعالیتها و بودجه و سایر موضوعات مهم سازمان میباشد که جلسات آن سالی دوبار تشکیل میشود.
کمسیون های منطقه ای: کشورهای عضو توسط مجمع عمومی به شش منطقه آفریقا، آمریکا، شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا تقسیم شده اند، اجلاس این کمسیونها به صورت سالیانه برگزار میگردد.

2-19. آشنایی اجمالی با جاذبههای گردشگری استان ایلام
استان ایلام با مساحتی حدود 19086 کیلومتر مربع، در غرب کشور، بین 31 درجه و 58 دقیقه تا 34 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی نسبت به استوا و 45 درجه و 44 دقیقه تا 48 درجه و 10 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. این استان یک منطقه کوهستانی و مرتفع است که در غرب و جنوب‌غربی کشور در میان رشته کوه‌های کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس قرار دارد. از شمال به استان کرمانشاه، از جنوب به قسمتی از خوزستان و کشور عراق، از شرق به استان لرستان و از غرب به کشور عراق محدود است. استان ایلام حدود 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد. کوه‌های ایلام از جمله ناهمواری‌های سلسله جبال زاگرس است. در حاشیه غربی این رشته‌کوه و به صورت چین‌های موازی در جهت شمال غربی، جنوب شر
قی امتداد یافته است. این چین‌ها از جمله رسوبات دوران اول تا چهارم زمین‌شناسی است. نواحی شمال و شمال شرقی استان کوهستانی و دارای ارتفاعات مهمی است. مناطق غرب و جنوب غربی آن از زمین‌های پست و کم ‌ارتفاع و تپه ماهور، تشکیل شده است. آب و هوای استان ایلام به سبب تأثیرپذیری از عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی (زاویه تابش آفتاب)، ارتفاع، امتداد رشته ‌کوه‌های زاگرس، فاصله از بیابان‌های عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیه‌ای از تنوع زیاد برخوردار است. استان ایلام دارای سه منطقه آب و هوایی (آب و هوای سرد کوهستانی، آب و هوای معتدل کوهستانی، آب و هوای صحرایی و نیمه‌صحرایی “گرم و خشک” است.
ادبیات غنی و ویژگیهای مردم شناسی استان:
تمدن و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، آئینها، مراسمات، سنتها و شیوههای خاص معیشت باعث گردید که از جهت مردم شناختی فرهنگ و زندگی، قابلیتهای گستردهای از دو نوع فرهنگ وارداتی و فرهنگ بومی و قومی در تضاد بوده و در کنار این فرهنگ مرتبط با فرهنگ ایلی وعشیرهای مراسماتی مانند: چمر، مراسم گل درو، مراسمات و جشنها مانند سوروساتهای محلی، نذر و نیازها آداب لباس پوشیدن زنان و مردان و پوشاک و محل زندگی مردمان ایلی وعشیره ای و تهیه صنایع دستی شکل زیبائی از فرهنگ زندگی در این گوشه از کشور را ترسیم نماید که در نوع خود جذاب و دارای ویژگیهای منحصر بفردی است و برای هر تازه وارد ارزشمند و دیدنی است.
جستاری در باب کردی ایلامی
کردی ایلامی که گاه آن را «فیلی» نیز نامیده اند، در بیشتر مناطق استان ایلام رایج است. واژه فیلی در بین مردم ایلام معروفیت بسیار دارد.
گویش فیلی دارای لهجه‌های گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :
ملکشاهی: در شهرستانهای ملکشاهی، ایلام و مهران
خزلی: در بخشهای از شهرستان شیروان چرداول
آبدانانی: در شهرستانهای آبدانان و بخشهایی از شهرستانهای دهلران و دره شهر
ایلامی: در شهرستانهای ایلام، مهران، شیروان چرداول
ویژگیها و پتانسیلهای استان در بخش صنعت گردشگری و جذب توریسم:
الف: بخش میراث فرهنگی:
وجود شهر تاریخی سراب کلان سیروان، شهر تاریخی دوره ساسانی دره شهر، تپه علی کش دهلران، چغا آهوان مهران، سنگ نوشته گل گل ملکشاهی، آتشکده کوشک قیفر ملکشاهی، سنگ نوشتههای تنگ ارغوان، سنگ نوشته والیان پشتکوه در بانروشان، قلعه سام در شیروان، قلعه اسماعیل خان در ایلام، قلعه شیاخ در زرین آباد، پل تاریخی گاومیشان دره شهر، پل چم نشت، قلعه والی ایلام، قلعه اشرف دره شهر، قلعه میر غلام دره شهر، قلعه هزار درب آبدانان، پشت قلعه آبدانان و دهها اثر ارزنده فرهنگی تاریخی دیگر باعث شده تا استان ایلام به یکی از مستعد ترین استانهای کشور جهت تورهای تاریخی و جذب گردشگر داخلی و خارجی چهرهی واقعی و تاریخی استان را به دیگران معرفی نمایند.
ب: بخش آثار طبیعی و اکوتوریسم:
مجموعه آثار طبیعی شامل روستای تاریخی قلعه جوق، غار تارگه و دریاچه سد چم گردان ملکشاهی، چشمه قیر روان، چشمههای آبگرم و غار خفاش دهلران، جنگلهای تفریحی ارغوان، تجریان، مله پنجاو، رنو و آبزا در ایلام. کبوترلان زرین آباد، چل سین شیروان و دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان و آبشارهای چمچه زرد، آبطاف و چم آو، گردشگاه ییلاقی خوران، منطقه حفاظت شده بانکول و شکارگاه مانشت نمونههایی زیبا از آثار طبیعی و بکر استان است.
علاوه بر این اکثر شهرستانهای استان ایلام پوشیده از جنگلهای انبوه بلوط، بنه و پسته وحشی میباشند.
ج: ویژگیهای مرزی بین المللی و ژئو پلتیکی:
علاوه بر ویژگیهای طبیعی و تاریخی استان، بحث گردشگر زیارتی استان ایلام میتواند نقش تأثیر گذاری را ایفا کند. وجود 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و اهمیت این مرز به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، دست به دست هم داده تا استان ایلام و مرز مهران به عنوان یکی از امنترین و اصلی ترین مرز تردد زوار عتبات عالیات شناخته شده و نیز موقعیت ویژه اقتصادی را برای تجار و بازرگانان دو کشور فراهم سازد. استفاده از این موقعیت استراتژیک میتواند اقتصاد استان را متحول و به توسعهی آن کمتر شایانی نماید.

2-20. چارچوب نظری پژوهش:
پژوهشگر پس از مطالعه و پژوهش کامل حول پیشینه پژوهش و نظرسنجی از استاد راهنما و مشاور پنج متغیری که بیشترین تأثیر را با توجه به شرایط بومی بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام دارند شناسایی و در ادامه از طریق تکنیک دلفی مورد قضاوت خبرگان قرار میدهد تا در نهایت مدل مفهومی پژوهش در فصل بعدی ارائه شود.
در این پژوهش متغیر تقویت بخش خصوصی برگرفته از نظر (وای گی، 2011)، متغیر تقویت مسایل فرهنگی و آموزشی برگرفته از نظرات (داس ویل و راجر، 2009)، متغیر توسعه امکانات زیر ساخت (زمانی، 1383)، متغیر افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت (شجاعی و نوری، 1391)، و متغیر افزایش بازاریابی و تبلیغات برگرفته از نظر (کتابچی، 1392)، میباشند که در ادامه پژوهش از آنها استفاده میشود.

شکل 2-11. چارچوب نظری پژوهش

2-21. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
بدین منظور برای دستیابی به یک چهارچوب مفهومی در راستای رسیدن به هدف کلی پژوهش، ابتدا مفاهیم، فلسفه، ویژگی‌ها و مراحل صنعت گردشگری و اهمیت آن در سازمانهای داخلی مطالعه گردید، در ادامه با اشاره به صنعت گردشگری در استان ایلام، فعالیت های سازمانی، قوت ها، عوامل تاثیر گذار بر توسعه و راهکارهای پیش‌ روی این صنعت، به بررسی پیشینه
صنعت گردشگری در دیگر کشورهای دنیا و استفاده از منابع وآخرین دستاوردهای علمی مرتبط، انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تحقیقات انجام شده در راستای موضوع، تلاش شد تا دیدگاه روشن صنعت گردشگری ارائه گردد.
2-21-1. پیشینه داخلی
حسام و همکاران،1391 در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردی در جزیره ابوموسی» ، بیان میکنند که در امر بازاریابی جهانگردی، پیش بینی سمت و سوی آتی و نیروهای موثر در شکل دادن آینده آن و نقش و اهمیت این نیروها هم برای اهل صنعت و کسب و کار و هم برای دانشمندان و محققان جهانگردی از اهمیت و جذابیت بسیاری برخوردار است. جزیره ابوموسی با داشتن فرصت های بسیار مناسب برای جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران، اما با این وجود، مساله توریسم در این جزیره تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است. این پژوهش بر آن است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با انتخاب اثرگذارترین شاخص ها در پیرامون بازاریابی گردشگری و ارزش گذاری آنها از طریق نظرخواهی از کارشناسان گردشگری و با ورود این ارزش ها در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به تعیین عوامل

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *