مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

اکثر تحقیقات انجام گرفته بر روی اثرات بیولوژیکی نانونقره کاهش فعالیت‌های سلولی را به‌دلیل تخلیه گلوتاتیون، کم‌کاری میتوکندری و آسیب به غشای سلول‌ها گزارش کرده‌اند. در مطالعات انجام گرفته سمیت نانونقره بر لنفوسیت‌های بورس‌فابرسیوس، سلول‌های اسپرماتوگونی، سلول‌های نرواندوکرین تولیدکننده دوپامین، اپیتلیوم آلئول‌های تنفسی انسان، ماکروفاژهای آلئولی موش، فیبروبلاست‌ها، کاهش عملکرد دستگاه تنفس و اثر سمی بر سلول‌های کبدی موش با اثر بر فعالیت میتوکندری‌ها و نفوذپذیری غشا، افزایش سطح آنزیم‌های کبدی، افزایش خفیف در کلسیم سرم خون، افزایش هماتوکریت و هموگلوبین و بسیاری از موارد دیگر گزارش شده است، هم‌چنین استفاده از نانوذرات نقره بیشتر از ۸ پی‌پی‌ام در آب آشامیدنی بر بافت کلیه جوجه‌های گوشتی تأثیر منفی داشته و باعث پرخونی، نکروز، آپوپتوز و در بعضی موارد فیبروز و نقرس احشایی نیز گردیده است (اکرادی و همکاران، ۱۳۹۰).
۴۰
اکرمی و همکاران[۹۷] (۲۰۰۸) نشان داد که نانونقره نه تنها باعث تخلیه لنفاوی بورس‌فابرسیوس درجوجه‌های گوشتی شد، کانون‌های خونریزی را درفولیکول‌های بورس‌فابریسیوس جوجه‌های گوشتی مشاهده کردند. در سال ۱۹۵۰ از نانونقره به‌عنوان یک افزودنی درکنترل بهداشت و بیماری‌های طیور استفاده شد، ولی درآن وقت چون از نظر هزینه آنتی‌بیوتیک‌ها قابل مقایسه و جایگزین با آن نبود، لذا از مصرف آن صرف‌نظر شد. امروزه با به کارگیری علم نانوتکنولوژی از آن به‌عنوان یک آنتی‌سپتیک در کنترل بیماری‌ها و ضدعفونی کردن سالن‌های پرورش دام و طیور استفاده می‌شود (مارشال و اسکانیدر، ۱۹۷۷). در تحقیقات متفاوتی از سایر ترکیبات فلزی مثل اکسید روی و سولفات مس در تغذیه خوک که به‌عنوان محرک رشد استفاده شده بود، نتایج به دست آمده نشان دادند، که این ترکیبات باعث تعدیل میکروارگانیسم‌های روده وکاهش اسهال بعد ازشیرگیری خوک‌ها شد (مارشال و اسکانیدر، ۱۹۷۷ و پرسیوال و همکاران[۹۸]، ۲۰۰۷).
در پژوهشی که روی بلدرچین تغذیه شده با نانونقره انجام شد، نشانه‌های پاتولوژیکی و یا تغییر معنی‌داری درمصرف خوراک و آب در بلدرچین مشاهده نگردید. نانونقره بر ریخت‌شناسی سلول‌های روده بلدرچین هیچ‌گونه تغییری را ایجاد نکرد (وینجینهون و همکاران، ۲۰۰۹). سطوح ۳۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ قسمت در میلیون نانونقره برمصرف خوراک اثر معنی‌داری را درسطح ۵ درصد نشان داد، هم‌چنین در این تحقیق مصرف سطوح مختلف نانونقره بر تعداد سلول سفید خون[۹۹] اثر معنی‌داری نشان نداد، ولی سطح ۹۰۰ پی‌پی‌ام بر مصرف خوراک و وزن زنده اثر معنی‌داری در سطح ۵ درصد نشان داد (احمدی، ۲۰۰۹).
احمدی و رهامی[۱۰۰] (۲۰۱۱) در مطالعه‌ای با افزودن کلویید نانونقره در آب مصرفی جوجه‌های گوشتی، بقایای عنصر نقره در داخل عضله سینه و ران را در سطح میکروگرم مشاهده کردند. درحقیقت این می‌تواند دلیل اساسی برای جذب نقره از دستگاه گوارش و وارد شدن آن به دستگاه گردش خون باشد. چرا که تا آن زمان ابهاماتی در ارتباط با جذب نانونقره از دستگاه گوارش وجود داشت و اطلاعات در این خصوص کامل نبود.
۴۱
۵-۲ استخوان درشت نی
نیاز به درک بهتری از استحکام استخوان طیور به دلیل شکستگی، عفونت‌های مرتبط با مرگ و میر و بهره‌وری پایین لاشه وجود دارد. مرغ در سن بازار اغلب از لنگش و تغییر شکل استخوان رنج می‌برد که این عوامل می‌تواند موجب شکستگی استخوان در طول حمل و نقل شود که باعث ایجاد قطعاتی در محصولات گوشتی و یا تغییر رنگ گوشت به علت وجود خون ناشی از شکستگی استخوان شود و بازارپسندی و مطلوبیت گوشت را در نظر مصرف‌کننده کاهش می‌دهد. ضعف پا یک مشکل عمده در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع است که سبب زیان‌های اقتصادی اضافی ناشی از سوختن سینه و تاول در این ناحیه می‌شود. به‌طور کلی هزینه‌های اقتصادی در ارتباط با مشکلات استخوان طیور چند صد میلیون دلار در سال می‌باشد (رات و همکاران[۱۰۱]، ۲۰۰۰). عباس و همکاران[۱۰۲] (۲۰۱۱) گزارش کردند که بررسی محتوای خاکستر استخوان درشت نی در طیور یک شاخص مفید در ارزیابی معدنی استخوان است.
استخوان یک بافت دینامیکی است که تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی، تغذیه‌ای و ژنتیکی می‌باشد. یکی از عوامل مهم در استحکام استخوان، رشد است چرا که میزان استحکام توده استخوانی با رشد و به‌طور متناسب با جرم آن افزایش می‌یابد. نقش عوامل تغذیه‌ای احتمالا بیشتر مربوط به استحکام استخوان در جوجه‌های گوشتی است. مواد معدنی و مواد آلی دو دسته از مواد مغذی هستند که در استحکام استخوان نقش دارند. کلسیم و فسفر اولین مواد معدنی هستند که ۹۵ درصد مواد معدنی ماتریکس استخوان را تشکیل می‌دهند. مطالعات بسیار زیادی در حوزه کلسیم و فسفر انجام گرفته و مبنای ارائه توصیه‌های خاص برای تعیین سطوح کلسیم و فسفر موجود در جیره غذایی شد. کمبود کلسیم باعث تحریک ترشح هورمون پاراتیروئید[۱۰۳] و سنتز ویتامین D می‌شود که به نوبه خود باعث انتشار فعال مواد معدنی به درون استخوان می‌شود. به‌طور سنتی استفاده از مکمل‌های کلسیم و ویتامین D در رژیم غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در مدیریت پرورش به نظر نمی‌رسد جوجه‌های گوشتی با مشکل کمبود کلسیم روبه‌رو باشند. با این حال می‌تواند مشکلات سوجذب کلسیم در روده وجود داشته باشد (رات و همکاران، ۲۰۰۰).
۴۲
۶-۲ فراسنجه خونی
سلامتی و عملکرد تولیدی حیوان همواره تحت تأثیر مواد مغذی و متابولیت‌های موجود در خون می‌باشد. انتظار می‌رود با شناخت رابطه بین عوامل بیوشیمیایی خون و صفات تولیدی بتوان تولید را افزایش داد. غلظت‌ ترکیبات مختلف خون تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله سن، جنس، وضعیت فیزیولوژیکی، تغذیه و ژنتیک متغیر می‌باشد (لطف‌الهیان وهمکاران، ۱۳۸۳).
۱-۶-۲ آنزیم‌های کبدی
برخی سلول‌ها و بافت‌ها در هنگام صدمه دیدن آنزیم‌های خاصی از خود ترشح و وارد خون می‌کنند. مقدار بیش از اندازه طبیعی این آنزیم‌ها نشان‌دهنده آسیب بافتی است. حساس‌ترین این آنزیم‌ها، آنزیم تشخیص کبدی شامل ALP، AlT و AST می‌باشند (سلیبی و همکاران[۱۰۴]، ۲۰۰۹).
۲-۶-۲ آلکالین فسفاتاز
آلکالین‌فسفاتاز جزو هیدرولازها می‌باشد که به‌خصوص بر روی استرهای مونوفسفریک در pH حدود ۴/۹ اثر می‌کند. آلکالین فسفاتاز یک آنزیم غشایی است و می‌توان فعالیت آن را به وسیله سوبستراهای مختلف بتاگلیسروفسفات یا P-نیترو-فنل-فسفات سنجش کرد. این آنزیم به وسیله منگنز، منیزیم و کبالت فعال شده و به وسیله روی، اگزالات و آرسنات غیر فعال می‌شود. آنزیم آلکالین فسفاتاز بنیان فسفات را از سوبسترا برداشته و با کلسیم به صورت فسفات کلسیم و بلورهای هیدروکسی آپاتیت ترکیب کرده، که قسمت معدنی استخوان را تشکیل می‌دهد. این آنزیم بر متابولیسم گلوکز نیز اثر دارد (زهرایی و همکاران، ۱۳۸۶).
۴۳
آلکالین‌فسفاتاز آنزیمی است که در بافت‌های مختلف سراسر بدن از جمله کبد، استخوان، کلیه، روده و در جفت زنان باردار یافت می‌شود. این تست با نام‌های متعارف دیگر مانند AlKp و AlK PHos نیز خوانده می‌شود. تست ALP برای تشخیص بیماری‌های کبد و استخوان مفید است. در مورد آسیب‌های خفیف کبدی، سطح آن ممکن است تنها به صورت خفیفی بالا برود اما در بیماری‌های حاد کبدی می‌تواند به طرز آشکار افزایش یابد (سلیبی و همکاران، ۲۰۰۹).
۳-۶-۲ آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز
آسپارتات‌آمینوترانسفراز (AST) که نام دیگر آن گلومات‌اگزالواستات‌ترانس‌آمیناز (GOT) است و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) که به نام گلوتامات ترانس آمیناز (GPT) نیز شناخته می‌شود، جزو دسته آمینوترانسفرازها است. ترانس‌آمینازها، آنزیم‌هایی هستند که عامل آمین را از یک اسیدآمینه به آلفا کتواسید منتقل می‌کند. کوآنزیم آن‌ها فسفات پیریدوکسال است.
AST و ALT در بیشتر بافت‌های بدن یافت می‌شوند ولی از نظر مقدار متفاوت هستند. عضله قلبی مقادیر بیشتری از AST دارد، درحالی‌که کبد حاوی مقدار بیشتری از ALT است. میزان AST در سیتوزول کبدی ۲۰ درصد و در میتوکندری کبدی ۸۰ درصد می‌باشد. AST علاوه بر کبد در قلب، عضلات و ارتروسیت‌ها هم وجود دارد. ALT عمدتا در کبد وجود دارد و فقط سیتروزولی می‌باشد، بنابراین در آسیب‌های خفیف سلول‌های کبدی عمدتا آنزیم‌های سیتروزولی وارد جریان خون می‌شود. در صدمات شدید سلول‌های کبدی AST نیز وارد جریان خون می‌شود. در بیماری‌های شدید کبدی غلظت AST و هم ALT افزایش می‌یابد ولی افزایش AST بسیار بیشتر از ALT است. اندازه‌گیری فعالیت سرمی این آنزیم‌ها در بررسی بیماری‌های پارانشیمی کبدی مخصوصا در عفونت‌های حاد کبدی و هپاتیت از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد (زهرایی و همکاران، ۱۳۸۶).
۴۴
۷-۲ فلور میکروبی روده
میکروفلور متناسب دستگاه گوارش، نقش بسیار مهمی را در سلامتی و بازده طیور دارا می‌باشد. میکروب‌های بیماری‌زای مختلفی از جمله اشرشیاکلای، رشد طیور را مختل می‌کنند. مکانیسم احتمالی کاهش رشد شامل تولید سم، رقابت با میزبان برای دریافت مواد مغذی ضروری و ممانعت از فعالیت میکروب‌هایی که ویتامین‌ها و سایر فاکتورهای رشد میزبان را تولید می‌کنند، می‌باشد. ترکیب میکروفلور روده طیور پیچیده است. علی‌رغم اینکه فلور میکروبی را می‌توان بر حسب محل استقرار در دستگاه گوارش به‌طور منطقی گروه‌بندی کرد، ولی باید به‌خاطر داشت که اغلب فلور میکروبی در طول دستگاه گوارش حرکت مداوم دارند (ورس و اسچرزنمیر[۱۰۵]، ۲۰۰۲). تعدادی از عوامل طبیعی و مصنوعی بر ترکیب فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور تاثیر می‌گذارند. این عوامل عبارتند از سن، پاسخ ایمنی، جیره غذایی و آنتی بیوتیک‌های خوراکی. ساختارهای سیستم ایمنی روده، ممکن است همراه غذا یا آب وارد دستگاه گوارش شده و به‌عنوان سدی محکم در برابر عوامل بیماری‌زا که از نظر اقتصادی مهم می‌باشد عمل نمایند. یکی از معضلات صنعت طیور در دنیای امروز، عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی بیماری‌زای روده‌ای[۱۰۶] نظیر سالمونلا[۱۰۷] ، اشریشیاکلی[۱۰۸] و کمپیلوباکتر[۱۰۹] در گله مادر، تخم‌گذار و گوشتی می‌باشد. انتقال عوامل بیماری‌زا یا از طریق مواد غذایی، آب آشامیدنی، بستر و غیره انجام می‌گیرد، یا این عوامل از گله مادر به نسل بعد منتقل می‌شود (پورحسن و همکاران، ۱۳۸۷). استقرار جمعیت میکروبی مناسب در دستگاه گوارش اهمیت بالایی دارد. به‌دنبال ایجاد تغییرات مناسب در جمعیت میکروبی، به‌خصوص در روده کوچک ظرفیت هضم دستگاه گوارش افزایش و اتلاف مواد مغذی کاهش می‌یابد. این دو اثر مقدار مواد مغذی جذب شده از محتویات روده کوچک را افزایش می‌دهد (شبانی و همکاران، ۱۳۹۰).
۴۵
فصل سوم
مواد و روش‌ها
فصل سوم
مواد و روش‌ها
۱-۳ ویژگی‌های محل اجرای آزمایش
این آزمایش در شهر ملاثانی واقع در ۳۶ کیلومتری شمال شرق اهواز و در محل ایستگاه دامپروری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام گرفت. این مکان دارای طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۲ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۳۶ دقیقه می‌باشد. حداقل دمای سالیانه این ناحیه ۳- درجه و حداکثر حرارت ۵۱ درجه سانتی‌گراد بوده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۳۰ متر می‌باشد.
۲-۳ مشخصات سالن پرورش
این آزمایش در سالن شماره ۱ ایستگاه دامپروری اجرا شد. ابعاد این آشیانه ۳×۶×۱۲ متر می‌باشد. تعداد ۲۸ واحد آزمایشی (پن) با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر با توری از یکدیگر مجزا شده‌اند.
۳-۳ آماده‌سازی سالن و وسایل مورد نیاز
ابتدا با دقت کف، دیوارها، ستون و پنجره‌های آشیانه با آب شستشو داده شد، به‌طوری‌که هیچ جسم خارجی در سالن باقی نماند سپس کف سالن پرورش با ماده ضدعفونی کننده جرمی ساید-پی[۱۱۰] و آب پرفشار شسته و ضدعفونی گردید. با استفاده از شعله افکن کلیه قسمت‌های سالن شعله داده شد تا کاملاً ضدعفونی گردد. بعد از این مرحله ۲۸ واحد آزمایشی آماده کردید. از قطر ۵ سانتی‌متر تراشه‌های چوب جهت بستر استفاده شد. دان‌خوری و آب‌خوری با مواد ضدعفونی شسته و خشک گردید و به تعداد لازم در داخل قفس‌ها قرار داده شدند. در آخرین مرحله تمام سالن برای مدت ۲۴ ساعت با ۴۰ سی‌سی فرمالین و ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم گازدهی گردید. پس از این مدت، درب‌های سالن و هواکش‌ها برای خروج گاز به مدت ۴۸ ساعت باز گذاشته شد. یک روز قبل از جوجه‌ریزی دمای سالن در حد مطلوب تنظیم گردید.
۴۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]