مردم در کدام کشورها ثروتمندترند؟

money

طبق اطلاعات منتشر شده از طرف بانک جهانی، نروژ کشوریه که تولید ناخالص داخلی اون به نسبت جمعیت در میان همۀ کشورها، در بالاترین اندازه خود قرار داره. پس از نروژ، قطر و کویت قرار دارن. ایالات متحدۀ آمریکا با اختلاف بالایی در رتبۀ دهم قرار داره. در گزارش تصویری حاضر با ۱۰ کشور آشنا میشین که جمعیت ثروتمندی دارن.

نروژ

نروژ به لطف منابع نفتی، در مکان اول رتبه بندی تولید ناخالص داخلی به نسبت جمعیت قرار دارن؛ ۹۹.۵۵۸ دلار(۲۰۱۲). نروژ ۵.۰۱۸.۸۶۹ نفر جمعیت داره.

قطر

تولید ناخالص داخلی قطر به نسبت جمعیت ۹۰.۵۲۴ دلار(۲۰۱۱) است. قطر ۲.۰۵۰.۵۱۴ نفر جمعیت داره.

سوئیس

تولید ناخالص داخلی سوئیس به نسبت جمعیت ۷۹.۰۵۲ دلاره(۲۰۱۲) سوئیس ۷.۹۹۷.۱۵۲ جمعیت داره.

استرالیا

استرالیا برخلاف وسعت زیاد، جمعیت کم اما منابع طبیعی زیادی داره (۲۲.۶۸۳.۶۰۰ نفر) تولید ناخالص داخلی استرالیا به نسبت جمعیت ۶۷.۰۳۶ دلاره(۲۰۱۲)

کویت

کویت، کشوری که ۱۰% از منابع طبیعی نفت جهان رو در اختیار داره؛ با ۳.۲۵۰.۴۹۶ جمعیت تولید ناخالص داخلی برابر ۵۶.۵۱۴ دلار داره.(۲۰۱۱)

دانمارک

دانمارک با ۵.۵۹۰.۴۷۸ جمعیت در میان اولین کشورای پولدار اتحادیه اروپا قرار داره، تولید ناخالص داخلی دانمارک به نسبت جمعیت ۵۶.۲۱۰ دلاره.

سوئد

تولید ناخالص داخلی سوئد به نسبت جمعیت ۵۵.۲۴۵ دلاره. سوئد ۹.۵۱۶.۶۱۷ نفر جمعیت داره.

کانادا

شاید کمی عجیب باشه اما وضعیت کاناداییا بهتر از همسایۀ آمریکایی اوناس. کانادا با ۳۴.۸۸۰.۴۹۱ نفر جمعیت تولید ناخالص داخلی برابر با ۵۲.۲۱۹ دلار به نسبت جمعیت داره.(۲۰۱۲)

سنگاپور

سنگاپور، شهر- دولت کوچیک آسیای شرقی که به سرزمین رازهای مالیاتی می شناسنش با ۵.۳۱۲.۴۰۰ نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی برابر ۵۱.۷۰۹ دلار داره.

آمریکا

آمریکا با ۳۱۳.۹۱۴.۰۴۰ نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۹.۹۶۵ دلار به ازای جمعیت داره و در رتبۀ آخره.

خبرآنلاین