مددجویان، اقامت، "، " مددجو، بزه

کوتاه مدت : ” قدیمی های خوابگاه وقتی سر و صدای بچه ها تو حموم میاد ، میرن بهشون سر میزنن ، بهشون تذکر میدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مسوول خوابگاهمون خیلی خوبه اصلا بچه ها رو اذیت نمی کنه ، من یه شب دل درد داشتم ، اومد بهم قرص داد بهم چایی شیرین داد تا حالم خوب بشه ، اگه اون کمک نمی کرد نمی دونستم باید چی کارکنم . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” مراقبا خیلی بد ما رو بیدار می کردن قفل در و می کوبوندن به آهن درآدم سرسام می گرفت ، من ازشون خواهش کردم اول من و بیدار کنن ، بعدش من آروم بقیه بچه ها رو بیدار می کنم. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مددجوی مسوول خوابگاه نمی ذاره بچه ها حرف زشت بهم نمی زنن . نمی ذاره بچه ها همدیگه رو اذیت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قدیمی ها وقتی پود موبر تقسیم می کنن به خودشون بیشتر از بقیه بچه ها میدن . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” …. و …. از بچه های قدیمی ان ، همچین واسه آدم چشم و ابرو میان ، تازه تند هم باآدم حرف میزنن . “

دعوا و درگیری
در این گروه گاهی اوقات دعوا میان مددجویان رخ می دهد اما طبق مشاهدات با یکدیگر درگیر نمی شوند و مساله را میان خود حل و فصل می کنند .
4- 2 – 1 – 4 : راه های تطابق با مراجع قدرت
مدت اقامت و نوع بزه ( ارتکاب به قتل ) از مهم ترین عوامل زمینه ساز قدرت در میان مددجویان مقیم کانون است و از آنجایی که بیشترین مدت اقامت در کانون مختص مددجویان مرتکب قتل است ، معمولا این دو عامل با هم هستند . در این خصوص ، مددجوی مسوول خوابگاه ، با دارا بودن بیشترین مدت اقامت نسبت به سایر مددجویان در راس رابطه قدرت قرار دارد سایر مددجویان این رابطه قدرت را پذیرفته و خود را ملزم به تمکین از مددجوی ارشد می دانند . مددجویان با اقامت طولانی ، بیش از سایر مددجویان از مددجوی ارشد تمکین می کنند ( مشاهده ) و سپس به ترتیب مدت اقامت و نوع بزه به صورت سلسله مراتبی از یکدیگر تمکین می کنند . در تعاملات درون گروهی مددجویان { د/ الف / ط } بیشترین راه تطابق با مراجع قدرت ، تمکین است و در غیر این صورت پناه بردن به سایر مراجع قدرت ( ابتدا رجوع به مددجوی مسوول خوابگاه و سپس کارکنان ) به چشم خورد . و در یافته ها دو مورد رویارویی مستقیم و تمکین ظاهری به ندرت دیده شد .
4 – 2 – 2 گروه دختران بزرگسال ، با اقامت کوتاه مدت
4 – 2 – 2 – 1 : انواع قدرت
با توجه به یافته های پژوهش ، در گروه { د / الف / ک }93 تنها زیر طبقه ی نقش حقیقی از زیر طبقه انواع قدرت ، وجود دارد . که مصداق های آن شامل : مدت اقامت بیشتر ، نوع بزه ارتکابی ، سن بالاتر ، ملیت ، قومیت ، شخصیت مددجو ، گسترش شبکه دوستی به چشم می خورد . یافته های بدست آمده از مصاحبه ها و مشاهدات نشان می دهد که اولویت با مدت اقامت بیشتر است و در خصوص ترتیب سایر مولفه های نامبرده ، اولویت مشخصی وجود ندارد .
مدت اقامت بیشتر :
مددجویان این گروه با توجه به تعداد روزهای اقامت در کانون خود را به دو گروه اقامت بیشتر و اقامت کمتر طبقه بندی می کنند . در گروه { د/ الف / ک} مددجویان دارای اقامت بیشتر ، افرادی هستند که نسبت به بقیه اعضای گروه خود تعداد روزهای بیشتری اقامت داشته اند و در مقابل ، مددجویان جدید ورود و دارای اقامت کمتر قرار دارند که تعداد روزهای کمتری نسبت به باقی مددجویان ، در کانون مستقر شده اند . و مدت اقامت بیشتر زمینه ساز قدرت است .
نوع بزه ارتکابی :
نوع بزه نیز ازجمله عوامل شکل دهنده رابطه قدرت است . بدین گونه که مددجویان دختر مرتکب بزه سنگین تر ، در نظر سایر مددجویان خطرناک تر محسوب می گردند .
سن :
به دلیل وجود یک خوابگاه برای دختران ، افراد با گروه های سنی مختلف ( بر خلاف کانون پسران ) در یک خوابگاه ، مستقر هستند و مددجویان کوچکتر و بزرگتر دختر درتعامل با یکدیگر می باشند . اما معمولا اکثریت افراد منتقل شده به کانون در یک طیف سنی به سر می برند و یا 2 الی 3 سال با یکدیگر تفاضل سنی دارند . برخی اوقات مددجویان کم سن و سال ( حدود 11 – 12 سال ) برای مدتی به کانون منتقل می شوند . یافته های حاصل از مشاهده حاکی از آن است که مددجویان بزرگسال94 در مقابل مددجویان کوچک سال95 خود را لایق قدرت می دانند .
ملیت :
منظور از ملیت ، تقابل مددجویان ایرانی و افغان است . در این خصوص مددجویان افغان بیشترین آسیب را متحمل می شوند .
مددجوی افغان با اقامت کوتاه مدت : ” دیروز با یکی از دخترا دعوام شد ، بهم گفت افغانی بیخود کردی اومدی مملکت ما . منم بهش گفتم خیلی هم به افغانی بودنم افتخار می کنم تو خجالت بکش که خلاف کردی افتادی اینجا مایه خجالت مملکتت شدی . ”
مددجو با اقامت طولانی مدت :” اینجا ، بچه ها به مددجویای افغانی توهین می کنن . مثلا بهشون میگن ، هو افغانی .”
قومیت :
منظور از قومیت تقابل مددجویان تهرانی96 و شهرستانی می باشد . یافته های حاکی از آن است که مددجویان تهرانی خود را برتر و فهیم تر از مددجویان شهرستانی می دانند . در میان مددجویان شهرستانی قوم غالب وجود ندارد ، مگر این که کثرت داشته باشند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” این بچه های تهرانی یه جوری حرف میزنن که انگار اونا خیلی می فهمن ، ما هیچی حالیمون نیست . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ما از شهرستانی ها بیشتر می فهمیم ، کلاسمون هم بالاتره . “

شخصیت
با توجه به مشاهدات و یافته های حاصل از مصاحبه ، مددجویان بر این اعتقاد هستند که بر مددجویان ساده و بی سر و زبان راحت تر می توان غلبه کرد و برخی از مددجویان این گروه ، خصوصیات سایر مددجویان را شناسایی کرده و در صورت شناسایی افرادی با چنین خصوصیات شخصیتی ، او را مورد آزار کلامی قرار داده و سعی دارند مغلوب خویش سازند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” سر این بچه های بی سر زبون و مظلوم راحت تر میشه سوار شد . “
4 – 2 – 2 – 2 : راه های تقویت قدرت
مددجویان گروه { د/ الف / ک } از روش های گوناگونی برای تقویت قدرت در تعاملات درون گروهی خود استفاده می کنند . برخی مددجویان برای غلبه بیشتر ، در زمان آشنایی با مددجویان جدیدورود ، مدت اقامت خودرا به دروغ بیش از میزان واقعی مطرح می کنند و یا با تظاهر به ارتکاب بزه های سنگین ( مانند : خفت گیری ) قصد ترساندن مددجویان جدیدورود و کسب قدرت را دارند . مددجویان این گروه نیز با ارتباط غیر کلامی ( چشم غره ، نگاه خیره ) قصد تقویت قدرت در مقابل مددجویان جدید ورود دارند ؛ مددجویان جدیدورود ، در بدو ورود به کانون، ( به جز سابقه دارها ) بسیار احساس غریبی و تنهایی می کنند و ارتباط غیر کلامی مددجویان قدیمی ، به صورت چشم غره و خیره خیره نگاه کردن به طوری که احساس خجالت به آن ها دست دهد ، این احساس تنهایی را در آن ها بیشتر می کند . مددجویان گروه { د / الف / ک } برای تقویت قدرت خود در مقابل مددجویان گروه { د / الف ط } تنها می توانند با برقراری تعامل نزدیک با کارکنان اندکی به این هدف خود نزدیک شوند . ( توضیحات کامل تر در طبقه ی تعامل مددجویان با کارکنان داده می شود . ) از دیگر مولفه های تقویت قدرت در این گروه ، گسترش شبکه دوستی است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی مددجو جدید میاد ما یه کاری می کنیم فکر کنه ما خیلی وقته اینجاییم ، تا ازمون حساب ببره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “مددجو جدید که میاد ما نمیگیم به خاطر رابطه اومدیم ، میگیم خفت گیریم بترسه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضی از این بچه ها که دو ، سه ماهه اینجان همش میخوان بگن ماخیلی قدیمی هستیم که بقیه رو اذیت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز اول که آدم میاد خوابگاه خیلی بده ، همه یه جور بدی به آدم نگاه می کنن ، چپ چپ نگاه می کنن که آدم خیلی خجالت می کشه ، احساس غریبی می کنه . “
گسترش شبکه دوستی :
یافته ها حکایت از این دارد که گسترش شبکه دوستی ، از دیگر راه های تقویت قدرت است . مددجویانی که شبکه دوستی گسترده تری دارند در مقابل مددجویان فاقد ، از قدرت بیشتری برخوردارند . مددجویان برای رسیدن به قدرت به گسترش شبکه دوستی می پردازند و همان طور که یافته ها نیز نشان می دهد ، دوستی ها ناپایدار و بی ثبات است . در اینجا به ذکر زیر طبقات این عامل می پردازیم.

جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
پول
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ارتکاب بزه های یکسان
…………………….
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم محلی
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
هم شهری
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
همجواری تخت ها
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
ظاهر
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
برقراری تعامل نزدیک با مددجویان گروه { د/ الف / ط }
……………………..
ملاک دوست یابی
گسترش شبکه دوستی
سو استفاده مالی
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
حمایت از یکدیگر در دعوا و درگیری ها
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
تاثیر پذیری و یادگیری از یکدیگر ( در زمینه رفتار های انحرافی )
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
تعامل دسته جمعی برای اذیت و تمسخر سایر مددجویان
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گسترش شبکه دوستی با قصد غلبه بر یکدیگر
رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
درد و دل و ابراز همدردی
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
گذران اوقات فراغت با بازی و صحبت با یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستی
جدول 4 – 3

طبق گفته های شرکت کنندگان ، مددجویان در راستای گسترش شبکه دوستی خود ، بیشتر مایل هستند با مددجویانی که از پایگاه اجتماعی – اقتصادی بهتری برخوردارند ، دوست و هم خرج شوند . همچنین برخی

برچسب‌ها:,