مدارس، مدرسه، ارتباطات، هوشمند‌سازی، یاددهی

می باشد. و با رصد دائمی شرایط محیطی به منظور پاسخ‌گویی پیوسته و پویای آموزش و پرورش به نیازهای حال و آینده جامعه می‌باشد. در محتوای متن سند نقشه جامع علمی کشور مواردی مرتبط با نظام آموزش و پرورش داریم که در ذیل آمده است:
از 8 هدف کلان نظام علم و فناوری کشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 9 هدف بخشی نظام علم و فناوری و نوآوری کشور: 3 هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از 13 راهبرد کلان توسعه علم و فناوری در کشور: 9 راهبرد مرتبط با آموزش و پرورش
از 73 راهبرد ملی متناسب با راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور: 21 راهبرد ملی مربوط به آموزش و پرورش
از 221 اقدام ملی متناسب با راهبرد های ملی توسعه علم و فناوری در کشور: 57 اقدام ملی مرتبط با آموزش و پرورش
3-2-11 هدف‌های کلان هوشمند سازی مدارس:
تربیت انسانی موحد، مومن و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود و دیگران‌، حقیقت جو و عاقل جمع‌گرا و جهانی‌اندیش و تلاش‌گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خلاق، کارآفرین و ماهر، قانون‌مدار و نظم‌پذیر، آماده‌ی ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیارهای اسلامی.
ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم وتربیت رسمی با توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات.
افزایش مشارکت و اثربخشی خانواده در فرآیند یاددهی – یادگیری دانش‌آموزان.
بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری با روش‌های نوین و راه حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
گسترش و تامین عدالت آموزشی وتربیتی.
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت‌های فردی با رعایت حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقای آداب وآیین زندگی متعالی، بهداشتی و زیست محیطی دانش‌آموزان.
فراهم نمودن محیط یاد‌دهی – یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه در چهار حوزه برنامه ‌درسی، محتوای آموزشی وکمک آموزشی، روش تدریس، ارزیابی و رتبه بندی و ترویج آن به صورت علمی و تجربی، پژوهش محوری و دانش‌آموز محوری.
فراهم نمودن محیطی مناسب جهت ارزیابی‌های مستمر و متناسب با استعدادها و رشد و توسعه‌ی مهارت‌های ذهنی، جسمی، عاطفی، روانی، ادراکی، اجتماعی و فنی و حرفه‌ای.
توسعه مستمر توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان و خانواده آن‌ها با استفاده از روندهای نوین آموزشی.
3-2-12راهبردهای کلان هوشمند سازی مدارس در ایران:
توسعه خلاقیت، نوآوری و فرهنگ کارآفرینی در میان دانش‌آموزان
توسعه شیوه‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموز مدار
آموزش روش فکر کردن و پژوهش، جستجوی مطالب در پایگاه‌های اطلاعاتی مطمئن به دانش‌آموزان
آماده نگاه داشتن معلمان به صورت مستمر از طریق تهیه برنامه‌های آموزشی و تمرینی برای مدارس
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک برنامه تلفیقی هم در فعالیت‌ها و برنامه‌های درسی و هم در شیوه فراگیری دانش‌آموزان و هم در شیوه تدریس معلمان و همچنین اداره امور مدرسه
استفاده از امکانات و شیوه‌های متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشی
ارتقای سطح علمی و تخصّصی و افزایش انگیزه شغلی مدیران و معلمان و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنان
بهبود نظام اطلاع رسانی و استقرار نظام اطلاعات مدیریت در مدرسه
توسعه مشارکت‌های دانش‌آموزی و حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان
بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری و تقویت نقش هیأت‌های امنا در اداره مدرسه
ایجاد یک فضای یاددهی – یادگیری به صورت فیزیکی و مجازی
فراهم آوردن امکانات ارتباطی برای اجرای فرآیند یاددهی – یادگیری به صورت رو در رو
برقراری تمامی ارتباطات بر مبنای شبکه (روابط اداری و آموزشی)
تغییر مبنای آموزش به یادگیری بر اساس پژوهش محوری
انجام فعالیت‌های پژوهشی به صورت تیمی
به کارگیری اتوماسیون آموزشی در کارکردهای مختلف مدرسه
وجود امکانات آموزش الکترونیکی (با توجه به مقتضیات مدرسه و منطقه) افزایش سرعت یادگیری با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
تولید دانش در این مدارس
برگزاری نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ ای با حضور مشترک بخش دولتی و بخش خصوصی
سیاست‌ها
سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند شامل سیاست‌های قانونگذاری و مقرّرات مدرسه هوشمند و همچنین عملکرد مؤثّر آن‌‌هاست تا فرآیند عملیات که به شکل زیراست، با موفقیت انجام گیرد.
شکل 1- سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند

به منظور عملیاتی کردن طرح هوشمند‌سازی مدارس سیاست‌های خاصی را باید اعمال نمود که در برگیرنده اهداف و آرمان‌های مدرسه هوشمند و سیاست‌ها و مقررات آموزشی موجود باشند. علاوه بر این برای اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح، تغییر در سیاست‌ها و مقررات موجود برای انطباق آن با مدارس هوشمند و سازماندهی سیاست‌ها و مقررات جدید در جهت بالا بردن میزان موفقیت مدارس هوشمند ضروری است. در عملیاتی کردن این سیاست‌ها، هریک از حیطه‌های طرح مدرسه هوشمندکه شامل «فرایند یاددهی – یادگیری»، « مدیریت»، «مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها» و «فناوری» مورد بحث قرار می‌گیرند:
فرایند یاددهی و یادگیری:
یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، انتخاب وتصویب مواد یاددهی- یادگیری.
مدیریت:
امور مدیریتی مدرسه، امور دانش‌آموزی، منابع آموزشی، منابع خارجی، امورمالی، تجهیزات، منابع انسانی، امنیت و فناوری.
مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها:
معلمان، کارکنان اداری، کارمندان فنی، پرسنل سیستم آموزشی، پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند، والدین و جامعه.
3-2-13 ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس :
ابعاد طرح هوشمندسازی
دامنه اجرایی طرح هوشمند‌سازی مدارس در کشوردر این مدل جایگاه، ارکان و مؤلّفه‌های اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی به منظور شفّافیت بهتر کل طرح ارائه شده است.

شکل 2-ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش
الگوی مفهومی:
مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومی شامل مولفه های اصلی زیر است:
زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات
محیط یادددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای
مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه
توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات
برقراری ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر

زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات:
در مدرسه هوشمند سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات و تجهیزات کمک آموزشی از جمله الزامات اصلی است و در ساخت مدرسه هوشمند باید بر اساس نیازمندی‌ها و احتیاجات فرآیند یاددهی یادگیری توسعه یابد. در مدارس هوشمند حداکثر استفاده از زیرساخت و تجهیزات موجود باید صورت ‌گیرد و وجود سخت‌افزار و نرم‌افزار به خودی خود، به معنی هوشمندشدن مدرسه نیست. در مدارس هوشمند، زیرساختی حائز اهمیت است که در ارتقای فرآیند یاددهی- یادگیری موثر باشد.
محیط یاد دهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای:
استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و الکترونیکی در فرآیند یاددهی- یادگیری، رکن اصلی هوشمند‌سازی مدارس است.
با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای طیف وسیع‌تری از حواس دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و این فرآیند تعمیق می‌شود.
دراین مدارس محتوای الکترونیکی مبتنی بر برنامه درسی در فرآیند یاددهی- یادگیری توسط معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین دانش‌آموزان نیز در یادگیری از محتوای چندرسانه‌ای به صورت خودآموز استفاده می‌کنند.
مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه‌ای:
فناوری اطلاعات می‌تواند مدیران مدارس را در انجام ماموریت‌ها و وظایف آموزشی و اداری خود یاری نماید.
استفاده از سیستم‌های مدیریت مدرسه، باعث می‌شود مدیران مدارس از امور جاری فراغت یافته و اوقات خود را صرف برنامه‌ریزی، نظارت و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر مدارس نمایند.
اولویت مدارس هوشمند، ارتقای فرآیند یاددهی-یادگیری است. لیکن پیاده‌سازی و بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت مدرسه نیز در مسیر هوشمند سازی مدارس، باید مورد توجه قرار گیرد.
توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات:
معلمین در مدارس هوشمند باید مهارت‌های مورد نیاز را در این مدارس را فراگیرند.
علاوه براین، استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی تنها بخشی از مهارت‌های مدارس هوشمند است. معلمین باید بتوانند طرح خود را برای استفاده از محتوای الکترونیکی در برنامه درسی ارائه کرده و محتوا را تالیف نمایند. آن‌ها باید مهارت طراحی برنامه درسی الکترونیکی و انتخاب اجزای محتوا برای بکارگیری در برنامه درسی را کسب نمایند.
ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با سایر مدارس:
مدارس هوشمند باید در جهت تعامل بیشتر با یکدیگر در ارتباط بوده و به اشتراک تجربیات موفق و برتر با یکدیگر بپردازند. در ارتباطات یکپارچه، معلمین مدارس هوشمند می‌توانند جدیدترین تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار داده و از تجربیات آن‌ها استفاده نمایند. به اشتراک‌گذاری محتوا و منابع آموزشی نیز از دیگر ارکان هوشمند سازی مدارس است.

3-2-14 ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند:
به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح هوشمند‌سازی مدارس کار گروه‌های راهبردی و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح وزارت / استان/ شهرستان / ناحیه و منطقه تشکیل می‌گردد.
کار گروه‌های راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت
دبیرخانه و ستاد راهبری هوشمند‌سازی مدارس کشور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش
کار گروه‌های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استان
کار گروه‌های راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان/ ناحیه و منطقه
کارشناس هوشمند‌سازی مدارس در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها،
کارشناس هوشمند سازی مدارس در ادارات کل آموزش و پرورش ادارات آموزش و پرورش نواحی / مناطق ( به منظور پیگیری و نظارت برطرح هوشمند سازی مدارس )
مدیر واحد آموزشی توانمند در حوزه مدیریت و با تجربه و موفّق در بکارگیری فناوری اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مدارس و مجتمع‌هایی که در طرح هوشمند‌سازی مدارس قرارگرفته اند. (جهت راهبری عملیاتی طرح هوشمند‌سازی در سطح مدرسه و مجتمع ها)
معلمان توانمند در اداره کلاس‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
کادر اجرایی توانمند در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
3-2-15مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس:
معلم
معلمان در کنار دانش‌آموزان یاد می‌گیرند و به جای ارائه یک طرفه‌ی آموزش، نقش تسهیل‌کننده را در خودآموزی و یادگیری دانش‌آموزان برعهده خواهند داشت.
دانش‌آموز
ب

برچسب‌ها:,