علايم  افسردگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

علايم  افسردگی شغلی

  1. علايم جسماني

شامل كاهش انرژي ، خستگي مزمن ، ضعف ، افزايش آسيب پذيري در مقابل بيماري ها ، درد هاي پشت ،شكايات متعدد جسماني و اختلال خواب .

  1. علايم هيجاني

درماندگی ، ناامیدی ، افزايش تنش و تعارض در خانه ، افزايش حالت هاي منفي عصبي مانند بيقراري ، عصبانيت ، تحريك پذيري و كاهش حالات عاطفي مثبت مانند صميميت ، فروتني و ادب .

 

  1. علايم رواني

شامل نارضايتي و نگرش هاي منفي نسبت به خود ، شغل ، زندگي و در نهايت(رفتارهاي كناره گيري از كار )غيبت و فرار از كار مي باشد ( گل پرور و نیری ، 1389).

 

2-2-7  علايم هشداردهنده فرسودگي شغلي

  1. احساس پوچي

براي افرادي كه دچار فرسودگی شغلي شده اند، كار كردن بي معنا وبي مفهوم مي شود وبه جايي مي رسند كه از خود سوال مي كنند آيا در ازاي كار كردن، چيزي به دست مي آورند يا نه؟ در اينجا ترديد جاي بهره وري را مي گيرد و كار كردن، بي نتيجه وبي هدف به نظر مي آيد. به هرحال يكي از نشانه هاي مهم فرسودگي شغلي، بحران موجوديت وهويت شغلي است يعني كار، پوچ وبي معني به نظر مي آيد و فرد احساس بي هدفي وسردرگمي مي نمايد.

  1. احساسات وهيجان هاي منفي

احساس دلسردي، عصبانيت، نگراني، ناخشنودي واحيانا دلواپسي، جزءاحساسات وهيجان هاي منفي قلمداد مي شوند.افرادي كه در چرخه فرسودگي شغلي گرفتار آمده اند، غالبا تجربه اين نوع احساسات منفي را هرروز بيشتر خواهند داشت و درپايان احساس خستگي و ناتواني مي كنند. بايد توجه داشت همه كساني كه گرفتار عارضه فرسودگي شغلي شده اند، احساسات مشابهي راتجربه نخواهند كرد، اما غالبااحساس ترس، گناه و فشاررواني درهمه آنها مشترك است(جکسون ، 2011) .

 

 

  1. ازدست دادن انگيزه

كاهش انگيزه درشغل نيز همانند احساس پوچي و بي هدفي، از مشخصات فرسودگي شغلي است. افراد مبتلا به فرسودگي شغلي انگيزه هاي اوليه اي را كه در بدو ورود به سازمان داشته اند، از دست مي دهند ورفت وآمدشان به محل كار بدون هدف واز روي اجبار صورت مي گيرد.

  1. افسردگي

افسردگي و بی حوصلگی از بدترين حالت هايي است كه هر كدام به تنهايي مي توانند پيامدهاي منفي بسيار به همراه داشته باشند. فردي كه دچارافسردگي شده است، نه تنها آينده روشني را درپيش روي خود نمي بيند، بلكه گذشته خويش را فراموش مي كند و به گذشته خود حسرت مي خورد هرچند ممكن است اين نوع افسردگي ازموقعيت هاي شغلي فرد آغاز نشده وريشه در ساير موقعيت ها داشته باشد، اما همه جنبه هاي زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد ( گل پرور و نیری  ومهداد، 1389).

  1. سوءمصرف مواد

وقتي مشكلات شغلي مزمن مي شوند، فرد به دنبال راه حل هايي براي فرار ازموقعيت هاي فشارزا مي گردد. اغلب اين افراد، الكل بيشتري مي نوشند،كم خوراك يا پرخوراك مي شوند ازقرص هاي خواب آور، آرامبخش ها ومحركها استفاده مي كنند وميزان مصرف سيگار، نوشيدنيها، قهوه، شكردراين افراد بالا مي رود. هرچندانگيزه فردازروي آوردن به اين مواد، فرار ازموقعيت هاي مشكل زا بوده است، اما اينكار نه تنها مشكل اوراحل نمي كند، بلكه خطراعتياد وي را نيز درپي خواهد داشت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه