عذاب، آیات، عذابی، کافران، می‏شوند

ر و پایدارتر است، کشانده می‏شوند که در آنجا هیچ یاری کننده‏ای از آنها حمایت نخواهد کرد و اگر اعتراضی داشته باشند در جواب، با آبی جوشان پذیرایی خواهند شد. خداوند نه تنها آنها را عذاب می‏کند، بلکه بر عذاب آنها نیز می‏افزاید و آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد.
از آنجا که ظلم جزو گناهان بزرگ محسوب می‌شود لذا در آخرت عذاب‌‏های بسیار سخت و سنگینی برای فرد ظالم مهیّا می‏شود. فرد ظالم در عالم آخرت دچار عقوبت خداوند قرار می‌گیرد و اسباب بدبختی او فراهم می‌شود و عذاب اخروی بسی سنگین‏تر از عذاب دنیوی خواهد بود. و در آیات گوناگون به جهت تنبیه ظالمان، عذابهایی را یادآوری کرده است تا شاید درس عبرتی برای آنان باشد.
مانند تکذیب و رویگردانی در برابر آیات الهی که عذاب الهی را در پی خواهند داشت و در قرآن بر این موضوع تأکید شده است.
همچنین کسانی که در برابر آیات الهی کفر بورزند و آیات الهی و دیدار آخرت را به دروغ بگیرند، در عذاب الهی حاضر خواهند شد. آنها عذاب سختی خواهند داشت و در آخرت جزو زیانکاران خواهد بود.
کافران با انجام یکی از بدترین رفتارها در برابر آیات الهی، سرنوشت بدی را برای خود رقم می‏زنند و عذاب الهی به صورت‏های مختلف آنها را در بر می‏گیرد که در موارد زیر به آنها اشاره خواهد شد. خداوند کافران را به انواع عذاب بشارت داده است که عذاب آنها دردناک خفت آور شدید خواهد بود.
1- عذاب عظیم: برای کسانی که پس آمدن دلایل آشکار پراکنده شدند و به اختلاف در برابر آیات الهی پرداختند، عذابی بزرگ مهیّا خواهد شد
همچنین شکنجه و عذاب بزرگ در انتظار کسانی است که مردم را از راه خدا بازداشتند.
2- عذاب شدید: در حقیقت کسانی که راه خدا را گم کنند، به سزای آن که روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت، همچنین عذاب شدید شامل حال کسانی می‏شود که در مورد آیات نیرنگ می‏زنند و گمان می‏کنند می‏توانند خدا را شکست بدهند.
3- عذاب الیم: خداوند در قرآن یاد آور می‏شود کسانی که به دلیل تکبّر از ایمان آوردن خودداری کنند، در برابر خدا یار و یاوری نخواهند داشت و به عذابی سخت و دردناک دچار خواهند شد. آنها با نخوت و تکبر از آیات الهی روی بر می‏گردانند گویی که آنها را نشنیده و یا این که در گوش‏هایشان سنگینی است و به همین دلیل خدا آنها را به عذاب دردناک خبر می‏دهد. همچنین کسانی که استنکاف کردند و تکبّر ورزیدند مجازات دردناکی خواهد داشت و در برابر این مجازات سخت الهی برای خود غیر از خدا یار و یاوری نخواهند یافت و با کمال ذلت داخل جهنم خواهند شد.
همچنین قرآن مجید متکبّران از سجود را نیز به عذاب دردناک بشارت داده است. زیرا اگر انسان در دنیا تا وقت مرگ به طاعت و عبادت و به رکوع و سجود بپردازد ملکه او گشته و با همان حال در قیامت محشور می‏شود و اگر به کبر و نافرمانی مشغول باشد تا بمیرد و کبر و تکبّر از حق، ملکه او گردد با همان حال وارد محشر شده و به عذاب الیم دچار می‏‏شود! و دیگر آنکه برای انکار کنندگان نیز عذابی دردناک از پلیدی خواهد بود. همچنین کسانی که در ابطال آیات سعی وکوشش می‏‏ورزند تا خداوند را درمانده کنند به همین دلیل برایشان عذابی از بلایی دردناک خواهد بود که در آن احضار خواهند شد.
آنها دین خود را به بازی و سرگرمی ‏گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داد و اگر چنین فردی به سزای اعمالی که مرتکب شده است، به هلاکت افتد، هیچ یاوری از او شفاعت نخواهد کرد و برای او شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهد بود.

4- عذاب مهین:کیفر کسانی که به استهزای انبیا، آیات الهی و مؤمنان می پردازند، عذابی دردناک و خوارکننده خواهد بود. عذابی که هیچگاه از آن خارج نشده و عذر آنان نیز پذیرفته نخواهد شد.
در برابر فریاد آنان برای خروج، با لحنی تحقیر کننده به خاموشی فراخوانده خواهند شد. نه اعمالی که در دنیا انجام داده‌اند برایشان سودی خواهد داشت و نه یاورانی که غیر از خدا برای خود برگزیده‌اند به آنها کمک خواهند کرد.
همچنین کسانی که راه خدا را به ریشخند بگیرند، برای آنان عذابی خوارکننده مهیا خواهد شد. آنان کسانی هستند که خریدار سخنان بیهوده هستند تا بدین وسیله مردم را بدون هیچ دانشی از راه خدا گمراه کنند و راه خدا را به ریشخند بگیرند.
تکبّر نیز مانند برخوردهای منفی دیگر عذاب خفت آور الهی را در پی خواهد داشت و در انتها عذاب خفت آور در انتظار کسانی است که مردم را از راه خدا بازداشتند.

5- پذیرفته نشدن هیچ بهایی در ازای عذاب: از آنها برای رهایی از عذاب، هیچ چیزی پذیرفته نخواهد شد و اگر تمام آنچه در زمین است برای آنان باشد و تمام زمین را پر از طلا کنند و آن را برای رهایی از عذاب بدهند، از ایشان پذیرفته نخواهد شد. آنها عذابی پردرد خواهند داشت که از آن کاسته نمی‏شود و خداوند هیچ عذری از آنها نمی‏پذیرد، زیرا آنها مجرمانی هستند که پس از آن که راه ایمان و هدایت برایشان باز شده بود، دوباره به کفر بازگشتند و خداوند در قرآن می‏فرماید: اگر گروهی از آنها را ببخشیم، گروهی دیگر را عذاب خواهیم کرد و خداوند از گروه کافران مجرم و گناهکار در نخواهد گذشت.

6- عذاب دائمی‏و جاودان: کافران عذاب دائمی ‏پروردگار را خواهند چشید عذابی که هیچ پایانی ندارد. آنها ستمگرانی هستند که زمانی که بر آتش عرضه می‏شوند، از شدت خواری و ذلت فروتن می‏شوند و سر به زیر می‏اندازند و زیر چشمی ‏نگاه می‏کنند و در حقیقت آنها زیانکار هستند زیرا باعث زیان خود و دیگران در روز قیامت شده‏اند و در عذابی پایدار به سر خواهند برد.

7- افزوده شدن بر عذاب آنها: خداوند مفسدین را دوست ندارد به همین دلیل نه تنها آنها را در دنیا دچار عذاب می‏کند، بلکه عذابی بر عذاب کافرانی که مردم را از راه خدا باز داشتند و باعث ایجاد فساد در جامعه شدند، می‏افزاید.
ظالمان نیز گرفتار عذابی علاوه بر عذاب قبلی می‏شوند و بیشتر آنها نمی‏دانند که آن عذاب چه خواهد بود و برای چه برای آنها پیش آمده است.
همچنین خداوند در قرآن کریم یادآور می‏شود کسانی که از ذکر آیات الهی رویگردانی کنند، دچار عذاب روز‏افزون می‏شوند. عذابی که رهایی از آن غیرممکن است. عذابی که خداوند تازیانه‏ی آن را بر سرشان خواهد نواخت و آنها را با عذابی بزرگتر عذاب خواهد کرد.

2.3.2.2. آتش دوزخ
خداوند کریم علاوه بر عذاب هایی دنیوی و اخروی که برای کافران در نظر گرفته است، آنها را در قیامت همدم آتش قرار می‏دهد. همدمی‏که به صورت مدام و جاودان در کنار آنها باقی خواهد ماند. در روز آخرت کافران به وسیله‏ی زنجیری بسیار بلندی که رهایی از آن امکان پذیر نیست بسته می‏شوند و در میان آتش قرار می‏گیرند.
از فراز آیه‏های قرآن و فرازهای دیگر این نتیجه به دست می آید که آتش دوزخ آن قدر بزرگ و شعله ور است که کافران با اینکه به اشتباهات خود معترف هستند و می‏دانند که در آنجا راه گریزی ندارند و نا امید از بخشش و رهایی هستند، ولی باز با پای خود به سمت آن نمی‏روند و آنها را با به زنجیر بستن و کشاندن به سوی آتش، راهی جایگاه ابدی می‏کنند و در آنجا با شرابی از مس گداخته، پذیرایی می‏شوند. جایگاه و نوشیدنی آنها در قرآن بسیار بد و زشت معرفی می‏شود و هر انسانی با شنیدن توصیفات آن متوجّه می‏شود که اینگونه برخورد با آیات به هیچ وجه از جانب خداوند مهربان بخشیده نخواهد شد .

1- ماندگاری در آتش: کسانی که کفرورزیدند و به تکذیب آیات پرداختند و به خدا و پیامبرش ایمان نیاوردند، یاران آتش خواهند بود ،آتشی که برای کافران آماده شده است و به صورت پایدار و جاودان در آن به سر خواهند برد و برای همیشه، همدم آنها خواهد بود. انکار کنندگان نیز دشمنان خدا هستند که گمان می‏کنند با انکار آیات می‏توانند نشانه ها و راه خدا را از بین ببرند و به سزای این برخوردشان در برابر آیات الهی آتش منزلگاه همیشگی آنها خواهد بود و به صورت جاودان در آن به سر خواهند برد.
از جمله کافران از اهل کتاب و مشرکان همواره در آتش دوزخ می‏مانند. خداوند در دنیا نعمت هایش را به کافران می‏بخشد و در زندگی همان گونه که چارپایان بهره مند می‏شوند، آنها را بهره‏مند می‏کند ولی در انتها جایگاه آنها آتش جهنم خواهد بود و اگر در زندگی دنیا کافران بهره‏مند از نعمات الهی هستند، به دلیل این نیست که خداوند نسبت به آنها مهر و محبّت دارد، بلکه به دلیل این است که خداوند به تمام موجودات و بندگان خود تا روزی معین، مهلت داده است و حتی کافران را غرق نعمت می‏کند تا به صورت تدریجی، آنها را به سوی راهی که انتخاب کرده‏اند، پیش ببرد.

2- در غل و زنجیر کشیده شدن: آنها در غل و زنجیر می‏شوند زنجیری بسیار بلند، که رهایی از آن امکان پذیر نیست و با خواری و خفت در میان آتش انداخته می‏شوند.

3- نداشتن فریاد رس و پذیرایی با شرابی بد: خداوند برای ستمگرانی که نسبت به حق کفر می‏ورزند آتشی آماده کرده است که سراپرده‏هایش آنان را در بر می‏‏گیرد و اگر فریادرسی جویند به آبی چون مس گداخته که چهره‏ها را بریان می‏‏کند یاری می‏‏شوند و چه شراب بد و چه جایگاه زشتی است. ‌

4- برخوردکنندگان مشمول آتش دوزخ
1- کژروی و انحراف در فهم آیات: کسانی که دچار کژروی در فهم و ارائه‏ی آیات می‏شوند در آتش افکنده می‏شوند و در قیامت آسوده خاطر و ایمن نخواهند بود.
2- ابطال آیات: کسانی که سعی در تخریب آیات الهی می‏کنند تا با این کار خدا را درمانده و عاجز کنند، آنان اهل دوزخ خواهند بود.
3- اعراض: هر کس پشت کند و روی برتابد، آتش شعله‏وری در قیامت او را در بر خواهد گرفت.
4- استهزاء: استهزا کنندگان در آتش دوزخ به سر خواهند برد و هیچ عذر و بهانه‏ای از آنها پذیرفته نمی‏شود.
5- فراموشی آیات:کسانی که روز آخرت را به فراموشی بسپارند جایگاهشان در آتش است و برای آنها یاورانی نخواهد بود.
6- تکبر و تکذیب: تکذیب کنندگانی که از پذیرش آیات الهی تکبر ورزیدند همدم آتش خواهند بود و به صورت جاودان در آن به سر خواهند برد.
7- کتمان آیات: در حدیثی از امام حسن عسگری نقل شده است که کتمان کننده‏ی حقیقت با افساری از آتش محشور خواهد شد. قال أَبو محمَّدٍ العسکرِی(علیه السلام):
«اگر از کسی دربارۀ علمی‏ سؤال شود و او آن را مخفی کند در حالی که اظهار آن واجب است و او در حال تقیه نیست، در روز قیامت با افساری از آتش محشور میگردد.»
8- کفر: خداوند کافران را در دنیا اندکی برخوردار می‏کند و سپس به سوی عذاب آتش می‏برد. آتش دوزخ آن قدر بزرگ و ترسناک است که کافران با پای خود به سمت آتش دوزخ نخواهند رفت به همین دلیل آنها را با خواری به سوی آن می‏کشانند و سرانجام بدی در انتظار آنها خواهد

  • 3