شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک …

تکنولوژی قدیمی، تولید کارگاهی و به روز نبودن فرآیند تولید در کشور مطابق الگو های روز جهانی.
کمبود نقدینگی واحدهای تولید کننده و نیز عدم ارائه تسهیلات بانکی کم بهره.
عدم استفاده از امکانات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاهی و نیروی انسانی موجود در آنها توسط بخش صنعت برای رفع معضلات
سهم بالای مواد اولیه در قیمت تمام شده و اثر مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه در رشد قیمت تمام شده
عدم توجه کافی به برند و نقش برند پروری و یا تولید تحت برندهای مهم تجاری جهان جهت استفاده از ظرفیت های خالی این بخش از صنایع
نقاط قوت:
وجود نیروی کار جوان ،فعال و فراوان و مستعد
امکان استفاده از نیروی متخصص موجود در زمینه های الکترونیک ، مهندسی مکانیک و…
وابستگی ارزی پایین به لحاظ امکان تامین بخشی از کالا ها در داخل
بالاتر بودن متوسط درصد ارزش افزوده صنعت وسایل خانگی از میانگین متوسط درصد ارزش افزوده کل صنعت به عنوان یکی از معیارهای توجیه فنی اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش
محسوب شدن صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از حلقه های تکمیلی تولید ارزش افزوده صنایع بالا دستی همچون مس فولاد و پتروشیمی
گستردگی و تنوع نیاز های خانوارها متناسب با افزایش نسبی سطح رفاه آنها( طحان،۱۳۹۱).
۲-۲۱٫ مهمترین راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف زنجیره تامین لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی
اطلاح مصرف:
خانوارها، بنگاه  ها و حاکمیت، مصرف  کننده اصلی محصولات در داخل کشور هستند. با تغییر مصارف، تقاضا تغییر کرده و در نتیجه، میزان عرضه (از طریق تولید داخلی یا واردات) و قیمت محصولات تغییر می  کند. با توجه به تفاوت هزینه های سرمایه  گذاری و بهره  برداری محصولات مختلف نسبت به یکدیگر، تغییر ترکیب مصارف علاوه بر تغییر مخارج مصرف  کننده (به  طور مستقیم)، در کل اقتصاد نیز موثر بوده، می‌تواند باعث افزایش بهره  وری و پایداری شود. اصلاح مصارف می‌تواند تنظیم قیمت‌ها و ضرورت‌های ذخیره  سازی کالاها را بهبود دهد.
برخی از مصادیق اصلاح ترکیب مصارف عبارتند از:
افزایش خرید محصولات لوازم خانگی ایرانی؛
کاهش خرید کالاهای قاچاق؛
جایگزینی محصولات مشابه؛
خرید محصولات دارای پسماند کمتر و یا زیست تخریب پذیر؛
افزایش خرید محصولات جدید (فاطمی امین،۱۳۹۲).
راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح مصارف اثر دارند، عبارتند از:
تولید و انتشار اطلاعات: اطلاع  رسانی درباره ویژگی و کیفیت محصولات؛
تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات: محدودیت و ممنوعیت استفاده از برخی محصولات؛
اقدام مستقیم: استفاده از مخارج دولت برای افزایش و یا تغییر ترکیب تقاضا ( الزام دستگاههای دولتی به خرید کالاهای ایرانی، پیش خرید محصولات نوآورانه و ….)
تغییر ترکیب مصارف با وضع مالیات، عوارض یا پرداخت یارانه (از طریق اصلاح قیمت) و همچنین تأمین نقدینگی، به  طور غیرمستقیم بر مصارف اثر می  گذارند. پرداخت یارانه برای خرید یا پیش خرید محصولات جدید، تقاضای آن  ها را افزایش داده، باعث کاهش مخاطره  های تولید می  شود.
در شکل زیر ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل ۱: ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با اهداف و سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲)
ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید :
ایجاد و تکمیل (شامل بازسازی و توسعه) کارگاه ها، شرط لازم برای دستیابی به اهداف تولید است. از طرف دیگر در مواردی که ظرفیت های کافی ایجاد شده اند،ایجاد کارگاه های جدید باعث کاهش بهره وری می شود. با توجه به محدودیت منابع (مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره) و برای رعایت خط‌ مشی «بهبود توازن منطقه ای در استقرار فعالیت ها و جمعیت» لازم است سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل کارگاه ها اولویت بندی شود. با اطلاع رسانی از اولویت‌های سرمایه گذاری و در صورت لزوم تخصیص مشوق ها بر اساس اولویت‌ها، می‌توان هم راستایی سرمایه گذاران با اولویت‌ها را افزایش داد. البته اعطای مشوق در مواردی که روند سرمایه گذاری ها هم راستا با اولویت‌ها هستند، ضرورت ندارد(فاطمی امین،۱۳۹۲).
راهبردهایی که بدون واسطه بر ایجاد و تکمیل کارگاه ها اثر دارند، عبارتند از:
اصلاح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایهبرای سرمایه گذاری های دارای اولویت؛
ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه ها: احداث راه در مناطق مورد نظر برای تأمین زیرساختهای لازم برای استقرار کارگاه ها؛
تولید و انتشار اطلاعات: اعلام اولویت‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و مؤسسات تأمین مالی؛
تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات: الزام مطالعات آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل حسب مورد و اتخاذ تدابیر لازم؛
تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی (در برخی مناطق در راستای تشویق سرمایه گذاری؛
تنظیم مالیات: پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه گذاری.
در شکل زیر ارتباط راهبرد «ایجاد و تکمیل کارگاه ها» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل ۲: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]