شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با …

فن آوری : شرکت باید با در نظر گرفتن وضعیت محیط , بازار , رقبا , مشتریان و سایر عوامل تکنولوژی مناسب برای تولید و ارایه خدماتی قابل رقابت در بازرا را انتخاب کند.هم چنین شرکت باید نوع تکنولوژی مورد استفاده خود را در بیانیه ماموریت عنوان کند.
توجه به بقا رشد و سودآوری: هر شرکت در مرحله اول باید توان تداوم حیات داشته باشد.پس باید همواره به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و در نهایت هر فعالیتی که انجام می دهد باید به سودآوری بینجامد تا بقا و رشد شرکت را عملی کند.
فلسفه : فلسفه شرکت باورهای بنیادی , ارزش ها , آرمانها و آرزوها ,اولویت های فلسفی و اخلاقی اصلی شرکت را بیان می کند.با توجه به اهمیت فلسفه درهدایت شرکتها باید دربیانیه ماموریت گنجانده شود.
شایستگی متمایز :شرکت ها در راستای کامیابی معمولا تلاش می کنند تا نسبت به رقبای خود از مزیت رقابتی برخوردار باشند و برای این کار باید به قابلیتی ویژه دست یابند.بنابراین باید در بیانیه ماموریت مشخص شود که شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی متمایز می باشد.(اعرابی ،۱۳۹۱).
توجه به تصور مردم : تصویر عمومی از شرکت ها برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تصویر مثبت در اثر عملکردی شایسته می تواند موفقیت شرکت را به ارمغان آورد و و تصویر منفی به هر دلیلی باعث ناکامی شرکت می شود. بنابراین شرکتها همواره در صدد ایجاد تصویر ذهنی مثبت در عموم هستند. (اعرابی ،۱۳۹۱).
توجه به کارکنان : کارکنان به خاطر ارزشی که با فکر و عمل برای شرکت ایجاد می کنند از جمله مهمترین منابع شرکت ها به شمار می روند به طوری که موفقیت شرکت ها در گرو برخورداری از نیروی انسانی توانمند است. که این نیرو ها برای بروز قابلیت های خود نیازمند توجه ویژه سازمان می باشند.(اعرابی،۱۳۹۱).
تهیه ماموریت
با در نظر گرفتن ویژگیهای ماموریت , این موارد را به صورت منسجم با جملاتی روان و مرتبط به هم در کنار هم قرار می دهیم.تا بیانیه ماموریت به گونه ای قابل فهم برای همه تهیه شود. در تهیه ماموریت باید حتی الامکان تعداد بیش تری از مدیران مشارکت کنند. برای هیچ شرکتی چیزی به نام بهترین ماموریت وجود نخواهد داشت. بنابراین برای ارزیابی ماموریت سازمانها باید از نعمت قضاوت خوب برخوردار بود و ماموریت را با توجه به نه شاخصی که در بخش اجرای ماموریت بیان شدند ارزیابی کرد. (اعرابی،۱۳۹۱).
سوالات اساسی در تدوین ماموریت
کسب کار شرکت چیست و تلاش شرکت در جهت فراهم نمودن چه چیزی برای مشتریانش است.(توجه به جهت گیری،پشتیبان بیانیه،اهداف بیانیه،قلمرو فعالیت).
فلسفه وجودی شرکت
واژه ای که کسب و کار شرکت بر آن متمرکز می باشد .(مختص همان شرکت).
دو یا سه کلمه ای که فلسفه وجودی شرکت را مشخص نماید.
به بیانی ساده ، صریح و روشن موضوع فعالیت شرکت بیان شود.(تقی زاده ،۱۳۹۱).
۲-۱۴ . چشم انداز[۲۲] سازمان(شرکت).
بیانی آرمانی ، الهام بخش، انگیزه ساز و دست یافتنی که سمت و سوی موفقیت های شرکت را در شرایط ایده آل به تصویر می کشد.( تقی زاده،۱۳۹۱)
نمودار ۱: چشم انداز (تقی زاده ،۱۳۹۱)
تصویر زنده ای از آینده سازمان را ارائه می دهد.
به تصویر کشیدن تحقق آرمان ، رویاها و اهداف را دورنما می گویند.( اعرابی ،۱۳۹۱).
ویژگی های چشم انداز شرکت
افق زمانی داشته باشد
منطقه جغرافیایی و باز ار های هدف مورد نظر شما را تعیین کند.
ایده آلی که شرکت می خواهد را ترسیم کند
رویای و لیکن دستیافتنی ( در افق ۵،۱۰،۲۰، ساله ) باشد.
سطح رهبری ، شایستگی ، خدمت و کیفیت شرکت را تعیین کند
شهرت و اعتبار و تصویر شرکت را نزد دیگران تعیین کند.
شامل اهاداف آرمانی و پایه گذار اهداف بلند مدت شرکت باشد.
قابل درک باشد.
خلاصه و جامع باشد.
متعالی ولی ملموس باشد.
جهت گیری و مقصد نهایی را به روشنی نشان دهد.
ضمن برخورداری از ثبات قابل تجدید نظر باشد. (تقی زاده ،۱۳۹۱).
درتدوین بیانیه ماموریت یا چشم انداز باید بتوان به پنج سؤال اساسی پاسخ دادکه عبارتنداز:
چه چیزی؟ (کالا و خدماتی که سازمان ارائه می دهد و در واقع چه نیازی از جامعه را با تامین این محصولات برآورده می سازد.)
چه کسی؟ (مشتریان چه کسانی هستند؟)
کجا؟(حیطه رقابت سازمان کجاست؟ چه در ورودیها و چه در خروجیها).
چرا؟(هدف بهینه سازمان چیست؟)
چگونه؟ (ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در رسیدن به این هدفها چیست؟) (مهرمنش وهمکاران،۱۳۹۱).
کانون توجه نیز باید در بیانیه شفاف گردد. کانون توجه از سه جز تشکیل گردیده, تکنولوژی، منابع انسانی و نمای سازمانی . که بسته به نوع سازمان و توانمندی که سازمان در هر یک از سه جز دارد, به یکی از آنها می توان اشاره نمود.(اعرابی ،۱۳۹۱).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]