شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده …

در سال ۱۳۹۰ میزان صادرات لوازم خانگی ۲۴۹ میلیون دلار با وزنی معادل ۷۵ هزار تن بوده است که این مقدار نسبت به سال ۸۹( ۲۸۳ میلیون دلار) با کاهشی ۱۲ درصدی از نظر ارزشی و ۸ درصد از نظر وزنی رو برو بوده ، مهمترین بازار های هدف صادراتی این بخش ، افغانستان، عراق، الجزایر، سودان ، امارت متحده عربی می باشد و مهمترین کالای صادر شده کولر های آبی به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به وزن۵۵ هزار تن بوده است.( طحان، ۱۳۹۱).
قبل از عضویت ایران در سازمان جهانی[۱۴] ، می بایست بسیاری از سیاست های حمایتی فعلی حذف شوند که از آن جمله می توان به کاهش تعرفه های سنگین واردات اشاره کرد . هرچند بدون کاهش تعرفه های مذکور نیز رقابت سختی بین تولید کنندگان داخلی با نمونه های خارجی در جریان است( به عنوان مثال، تلویزیون).
۲-۸ . برنامه ریزی استراتژیک
به کارگیری برنامه ریزی استراتژیک تاریخی طولانی دارد، واژه استراتژی از کلمه یونانی Stretgo مرکب از Stratos به معنای ارتش و Ego به معنای رهبری گرفته شده است. می توان گفت، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان هنر ژنرال ها آغاز شده و امروزه به هنر مدیران کل تبدیل شده است.( نوربخش و همکاران،۱۳۹۰).
برنامه ریزی استراتژیک عبارتست از چشم دوختن به آینده و تصمیم گیری در زمان حال با آگاهی از پیامدهای آتی.(هوگسترو[۱۵]،۲۰۰۸).
برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه تئوری ها، مفاهیم، رویه ها و ابزار هایی گفته می شود که به همراه ابزار ها ور وش های تکمیلی، جهت کمک به مدیران و برنامه ریزان برای تفکر،برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند.( دیریلی[۱۶]،۲۰۰۷).
روش SWOT به عنوان رایج ترین تکنیک، فاکتور های موثررا شناسایی می نماید و به تحلیل نقاط قوت، ضعف ،فرصت و تهدید می پردازد.(نوربخش وهمکاران،۱۳۹۰).
در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان[۱۷] ،۲۰۰۸).
محیط بیرونی و درونی شامل تمام متغیرهای بیرونی و درونی سازمان است. تجزیه وتحلیل جامع محیطی شناخت انواع نیروهای درونی و بیرونی تاثیر گذار بر سازمان را شامل می شود. این نیروها ممکن است محرک بالقوهای برای سازمان باشند یا ممکن است محدودیت بالقوه ای را برای عملکرد و مفقیت سازمان ایجاد نمایند بر مبنای اطلاعاتی که به طور منظم جمع آوری شده اند، ماتریس SWOT تشکیل می شود. ترکیبات متفاوت چهار عامل( نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات ) در این ماتریس برای تعیین استراتژی های سازمان در بلند مدت به کار می روند.( جهرخاری وشانکر[۱۸]،۲۰۰۷).
۲-۹ . ویژگی های مهم برنامه ریزی استراتژیک
آینده نگر و بر روی آینده پیش بینی شده برای ۵-۱۰ سال دیگر تمرکز می کند و هدف آن، ساختن آینده سازمان با توجه به پیش بینی هاست.
براساس تجزیه و تحلیل کامل روندهای پیش بینی شده و حالت های مختلف احتمالی آینده و همچنین تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی استوار است.
انعطاف پذیر است و سعی می کند کلی نگر باشد. سازمان را با محیطش هماهنگ کرده و برای دستیابی به آینده مطلوب سازمان،چارچوب کلی را مشخص کرده و به آن جهت می دهد.
با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل آن، چارچوب دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم می کند. این امر سازمان را قادر می سازد پاسخگوی روندها، رخدادها، چالش ها وفرصت های جدید در چارچوب دیدگاه و مامورتی که با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک معین می شود، باشد. فرآیندی کیفی و متکی به ایده هاست. دادهایی که لزوماً به طور کمی تایید نمی شود از قبیل تجربیات، تعقل و ایده ها را یکپارچه ساخته، سازمان را وارد یک گفتگوی مستمر کرده و سعی می کند دیدگاه و هدف سازمانی صریح و مشخصی ارائه دهد( مهرمنش و همکاران،۱۳۹۱).
۲-۱۰٫ شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی
مجموعه فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. شناخت صحیح عوامل تاثیر گذار محیط، محقق را در یافتن راهبردهایی که شرکت را متحول سازد،کمک خواهد کرد.
معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارند از نظر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون سازمان تاثیر دارند.
دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان هستند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی، عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده، لیکن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند.(مهرمنش وهمکاران،۱۳۹۱).
۲-۱۱ . تدوین و طراحی استراتژی
مطالعات محیط خارجی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی، نوبت به طراحی استراتژی می رسد. همانطور که گفته شد، استراتژی در واقع همان مسیر یا راه . روش کلی است که مدیران عالی برای حرکت سازمان به سوی هدف های اصلی انتخاب می کنند. بدیهی است که این انتخاب نقش تعیین کنندهای در سرنوشت سازمان دارد. همچنین می توان
اهداف اساسی سازمان و راه رسیدن به آنها را استراتژی نامید (میرزایی،۱۳۸۹).
استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرآیند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن[۱۹]،۱۹۹۲).
در واقع ، عوامل بحرانی موفقیت برای تعیین میزان پیشرفت برای رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می شود، این مسئله تبدیل آرمان و استراتژی را به شاخص های فنی آسان می سازد و استراتژی واقعی آن استراتژی است که افراد در درون سازمان آن را درک می کنند و بتوانند با آن کار کنند.( شاهین و زیری[۲۰]،۲۰۰۵).
۲-۱۲٫ فرایند انتخاب استراتژی
انتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها.در به کارگیری چارچوب جامع تدوین استراتژی باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های منطقی را در نظر داشت.(اعرابی ،۱۳۹۱).
۲-۱۳٫ تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان
ماموریت[۲۱] یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگرهویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است.
بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.
هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می شود و هدف آن رفع آن نیاز می باشد بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است.
بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید.
ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازار می شود.
ماموریت سازمان به پرسش اساسی (سازمان به چه کاری مشغول است) پاسخ می دهد.(تقی زاده،۱۳۹۱).
مشخصات ماموریت عبارت است از:
دارای قید زمانی و مکانی خاصی نیست.
ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند. تغییر و یا عدم تغییر ماموریت سازمان به گردانندگان سازمان و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آن بستگی دارد.
ماموریت سازمانها از نظر حجم , محتوا , شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند.
محصول( کالا یا خدمت) : مهمترین قسمت یک بیانیه ماموریت و هدف از تهیه آن اینست که برای همگان مشخص شود که شرکت چرا به وجود آمده است و به چه کاری مشغول است بنابراین در بیانیه ماموریت باید قید شود که محصولات عمده شرکت چیست ؟
مشتری : در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟و ما به چه کاری مشغول هستیم ؟ ( چه کالایی را تولید و یا چه خدمتی را ارایه می کنیم )و این کالاها برای په کسانی هستند؟
بازار : در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که بازار هدف شرکت چیست ؟ در چه نوع بازارهایی فعالیت می کند و یا به چه بازارهایی می خواهد وارد شود و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است.بنابراین باید در بیانیه ماموریت سازمان نوع و گستردگی بازارها مشخص شده و معلوم شود که شرکت د رکجا رقابت می کند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]