شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی- قسمت ۳

۲-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه ۹۷
۳-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له ۹۷
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه ۹۷
۱-انجام مدلول اجرائیه ۹۷
۲-اعلام تهاتر ۹۸
۳-مالکیت مافی الذّمه ۹۹
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم ۱۰۰
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم ۱۰۱
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار ۱۰۱
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم ۱۰۲
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن ۱۰۲
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی ۱۰۴
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری …………………………..۱۰۶
۳-۱ اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری ۱۰۷
۳-۱-۱ تعریف داوری ۱۰۷
۳-۱-۲ ابلاغ رأی داور ۱۱۰
۳-۱-۳ قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه ۱۱۱
۳-۱-۴ اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور ۱۱۳
۳-۱-۵ دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور ۱۱۵
الف: اعتراض ثالث به رأی داور ۱۱۵
ب: بطلان رأی داور ۱۱۶
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی ۱۱۷
۱-بطلان ناشی از رأی ۱۱۷
۱-۱رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد ۱۱۸
۱-۲ صدور رأی خارج از موضوع ۱۱۸
۱-۳ صدور رأی خارج از محدوده اختیارات ۱۱۸
۱-۴ صدور رأی خارج از مدت ۱۱۸
۱-۵ مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک ۱۱۹
۲-بطلان رأی ناشی از شخص داور ۱۱۹
۳- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن ۱۱۹
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی ۱۲۰
۱-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل ۱۲۰
۲-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۲۰
۳-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ ۱۲۰
۴-نداشتن اعتبار قانونی ۱۲۱
۵-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران ۱۲۱
۶-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی ۱۲۱
۷-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران ۱۲۱
۸-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم ۱۲۱
۳-۱-۶ مرجع اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۱-۷ اثر اعتراض به رأی داور ۱۲۲
۳-۲ اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها ۱۲۵
۳-۲-۱ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری ۱۲۶
۳-۲-۲ اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها ۱۲۸
۳-۲-۳ اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن ۱۳۰
الف: دولت و مؤسسات دولتی ۱۳۱
ب: شهرداری ­ها ۱۳۲
۳-۳اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی ۱۳۴
۳-۳-۱ دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی ۱۳۵
۳-۳-۲ اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی ۱۳۵
۳-۳-۳ اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۳۹
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

 

علایم اختصاری

 

ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ا.ح.ق اداره حقوقی قوه قضاییه
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.م قانون مدنی
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.ث قانون ثبت
ق.د.ع.د قانون دیوان عدالت اداری
ق.ک قانون کار
ق.ا قانون اساسی
ق.م.ع قانون محاسبات عمومی
مقدمه
زمانی که حکمی صادر می­ شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­ شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­ شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده نظم در دستگاه قضایی شمرده می­ شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی[۲] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده ۷۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[۳] که قانون­گذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]