زن، دیدار، صیغه‌ی، مراسم، عقد

، زنان بامتانت و تقوا و راستگویی و الگوگرفتن از زنان برجسته‌ی تاریخ، میتوانند محیط خانواده را تحت تأثیر خود قرار دهند.

تحت تأثیر قرار گرفتن محیط خانه با زنان متقی

در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت»(21/7/77)

1

22

در جنگ نهایی بین زن و شوهر، طرف قوی‌تر خانم است.

قوی تر بودن زن در جنگ نهایی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/9/79)

1

23

زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛

انسان، هم در تجربه این را مشاهده میکند، هم با قیاسهای فکری و عقلی این را میتواند اثبات بکند.

زنی که اهل تدبیر باشد، مرد را میکند رام خودش.

زنها این توانایی را دارند، منتها با ظرافت

این واقعیّتی است. بله، زنهایی هستند که بی‌تدبیری میکنند؛ لذا این کار را نمیتوانند انجام بدهند،

این مثل این است که یک نفری بتواند یک شیر درّنده را افسار بزند،

سوارشیر درنده بشود؛ این معنایش این نیست که او از لحاظ جسمی از این شیر قوی‌تر است، معنایش این است که توانسته این اقتدار معنوی را به کار ببرد.

رام شدن مرد توسط زن با تدبیر و ظریف

در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92)

5

24

اگر زن در جامعه‌ و در محیط زنانه اصلاح شود، جامعه‌ به‌طور کلّی اصلاح خواهد شد.

اگر محیط خانواده‌ها به برکت زن، محیط سالمی شود، جامعه‌ی به‌طور کامل اصلاح خواهد شد.

اصلاح جامعه‌ی با اصلاح زنان است .

اصلاح جامعه با اصلاح زنان

دردیدار جمعی از پرستاران(12/7/74)

در گفت و شنود به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (18/7/77)

3

25

نقش زنان در اصلاح جامعه، نقش بسیار برجسته‌ای است.

نقش برجسته زن در اصلاح جامعه

دردیدار جمعی از پرستاران(12/7/74)

1

26

همه‌ی ارزشهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم خانواده که محور آن، زن خانواده است.بیرون کشید و   معنویات را در سطح جامعه‌ی گستراند.

رواج ارزش های معنوی با محوریت زن در خانواده

در دیدار اقشار مختلف مردم(25/3/84)

1

27

به سراغ خانه که رفتیم، آنجا سوگلی خانه زن است، پادوی خانه مرد است.

به سراغ خانه که رفتیم، آنجا سوگلی خانه زن است، پادوی خانه مرد است.

زن سوگلی خانه و مرد پادوی خانه

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)

1

28

زن، گل است ـ ریحان یعنی گل ـ

در روایات داریم « الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ »، زن گل است.

حتی اگر دانشمند یا سیاستمدار باشد، در بحث معاشرت خانوادگی، او گـُل

است.

زن یک گـُلی است در دست شما.

زن مانند گلی است.

اسلام هم همین را تأکید کرده: «الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ  » یعنی زن گل است. در این نگرش، زن، یک موجودی است رقیق، مظهر زیبایی و لطافت و رقت.

گل و ریحان بودن

در دیدار با زنان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی(30/4/76)

در دیدار با گروه کثیری از بانوان(30/6/79)

در دیدار با گروه کثیری از بانوان(30/6/79)

در دیدار با گروه کثیری از بانوان(30/6/79)

5

29

اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان  میداند.

قوامیت مرد و گل بودن زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)

1

30

وقتی این زحمتی که آن خانم متحمّل میشود، سنگین است، وظیفه‌ی شما هم سنگین‌تر میشود. آنها مرکز عواطف و احساساتند.

زن مرکز عواطف و احساسات

در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81)

1

31

زن مجموعه‌ای از عواطف و احساسات حسّاس در وجودش هست.

زن مجموعه ای از عواطف و احساسات حساس

در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81)

1

32

همه‌ی ارزشهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم خانواده زن  مجسّمه‌ی عاطفه  آن است بیرون کشید.

زن مجسمه عاطفه

در دیدار اقشار مختلف مردم(25/3/84)

1

33

خدا ابزاربچه داری را در اختیار بانوان قرار داده ،عاطفه‌اش را به آنها داده.

خدا ابزاربچه داری را در اختیار بانوان قرار داده ،احساساتش‌ را به آنها داده.

وجود عاطفه در زن ابزاریست جهت بچه داری

در دیدار جمعی  از مداحان(11/2/92)

2

34

خداوند احساسات مادرانه را در زن قرار داده است.

زن دارای احساسات مادرانه

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

1

35

برخی از کارکردها به‌قدری همراه با ظرافت است که انسان استعجاب میکند از قدرت الهی که از لحاظ پیچیدگی ذهنی و در زمینه‌های احساسی و عاطفی، زن قوی‌تر از مرد است،چطور این توانایی بالا را همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده .

قوی تر بودن زن از نظر عاطفی و احساسی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78)

1

36

زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد، با این چشم باید به این موجود دارای لطافتهای روحی و جسمی نگاه کرد.

زن موجودی لطیف

در دیدار با گروه کثیری از زنان(30/6/79)

1

37

وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفّه میگذاریم، و …

زن عامل آرامش و آرایش معنوی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)

1

38

اسلام هم همین را تأکید کرده: «الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ  » یعنی زن گل است. در این نگرش، زن، یک موجودی است رقیق، مظهر زیبایی و لطافت و رقت.

تأکید اسلام بر گل بودن زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

1

39

زن هم به نوبه‌ی خود نقطه‌ی اتّکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی.

زن نقطه اتکا برای مسائل روحی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

1

40

زن برای آن طبیعت منعطف و نرم و ظریفی که دارد، راحت‌تر میتواند سازگاری نشان دهد.

سازگاری آسان تر زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

1

41

تنها ظرافت در ترکیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم‌گیری است که خدای متعال در زن قرار داده.

زن دارای ظرافت های جسمانی و فکری

در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92)

1

42

این آقایان که می‌بینید ماشاءالله یال و کوپالی دارند، اینها همه‌اش ظاهر است، جسم قوی است، امّا از لحاظ پیچیدگی ذهنی و در زمینه‌های احساسی و عاطفی، زن قوی‌تر از مرد است، قدرت تحمّلش زیاد است، راه‌ها را بلد است.

روحیه قوی تر زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78)

1

43

طبیعت زن این است. اغلبِ زنها، البتّه ممکن است بعضی از زنها هم اینطور نباشند؛ غرض اینکه خانمها بهتر میتوانند در این مصافِ دوستانه بر عوامل سردی، فایق بیایند. با یک مقدار خوش اخلاقی کردن، با ابزارهایی که هست این کار را بکنند. مرد را بکشانند به آنجایی که باید قرار بگیرد، تا ـ ‌ان شاءالله ‌ـ زندگی شیرین‌تر شود.

زن عامل وفوق بر سردی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78)

1

44

تولیدمثل و تربیت کودک در زمره‌ی کارهای اساسی آفرینش محسوب میشود که بهطور طبیعی زنان عهده‌دار آن هستند.

تولید مثل و تربیت کودک از کارهای اساسی آفرینش

در دیدار با خواهران پرستار و کارکنان نهادهای فرهنگی(21/7/73)

1

45

بعضی از کارها خانه خیلی سخت است. بچّه‌داری از آن کارهای سخت است.

بچه داری از کارهای خیلی سخت خانه

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

46

شما هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابل بچّه‌داری در واقع آسان است.

آسان بودن هر کاری در مقایسه با کار مادری

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

47

ولی همین بچّه‌داری کار سختی است که انسان را فرسوده میکند و واقعاً از پا می‌اندازد.

فرسوده شدن با انجام نقش مادری

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

48

بچّه‌داری هنر خیلی بزرگی است.

بچه داری هنر خیلی بزرگ

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

49

مردها یک روز هم نمیتوانند این کار را انجام دهند.

ناتوانی مردان در بچه داری

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

50

خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده،

نبود ابزار بچه داری در مردان

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

1

51

زنها با دقّت، باحوصله و باظرافت این کار بزرگ را انجام میدهند.

انجام مادری با ظرافت و حوصله و دقت

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

52

خدای متعال، در غریزه‌ی آنها این توان را قرار داده است.

وجود غریزه مادری در زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/8/74)

1

53

اوست که زحماتش را تحمل میکند، اوست که رنجهایش را میبرد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است.

خدا ابزاربچه داری را در اختیار بانوان قرار داده صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده.

احساساتش را به آنها داده، اندامهای جسمانی‌اش را به آنها داده؛ در واقع این هنر زنها است.

مادری ، کار زنانه است.

وجود ابزار بچه داری در زن

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

2

54

هیچ‌کس دیگر نمیتواند، یعنی هیچ انسان دیگری که از جنس زن نباشد نمیتواند؛

این کار، کار زنانه است.

مادری کاری زنانه

در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92)

2

55

بچه داری ، هنر زن است.

چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است.

بچه داری هنر زن

در اجتماع زنان خوزستان  (20/12/75)

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

2

56

مادران در دوران انقلاب و در جنگ تحمیلی، فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع در راه اسلام و مسلمین تبدیل کردند، و همسران در دوران انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، شوهران خود را به انسانهای مقاوم و مستحکم مبدّل ساختند. این است نقش و تأثیر زن بر روی فرزند.

تبدیل فرزند به سربازی شجاع برای اسلام

دراجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

  • 8