رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه : کارآفرینی دانشگاهی

دانلود پایان نامه

شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می‌شود فرد از درون به فعالیت‌ در‌آید انگیزش است. بنیان و بنیاد ریشه‌‌های انگیزشی انسان نیاز اجتماعی و فردی است،  چون افراد انسانی هرکدام شخصیتی منحصر به فرد هستند، از این رو هر فرد دارای نیازهای به خصوصی است و هر نیاز دارای انگیزه‌های مخصوص به خود اوست.(ساعتچی ، 1388)
از طرف دیگر عوامل و عناصر گوناگون و متنوعی به‌طور انفرادی یا توأماً در انگیزش افراد مؤثر است. عوامل گروهی،  اجتماعی و روانی نقش چشمگیری در شکل‌دادن به نحوه رفتار افراد ایفا می‌کند. انسان به وسیله انگیزنده‌های گوناگون، متغیر،  پیچیده و در مواردی همبسته و وابسته و متأثر از عوامل زمانی و مکانی برانگیخته می‌شود.( همان منبع )
انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است.منظور از انگیزش کار نیز اوضاع و احوال و شرایطی است که باعث انگیختن،  هدایت و ادامه رفتارهای مرتبط با موقعیت‌های شغلی افراد می‌شود. متخصصان معتقدند که ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد و عملکرد آنان نیز به نوبه خود در حصول اهداف سازمانی مؤثر و اثر بخش است. حتی عده‌ای اظهار داشته‌اند که انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است. اگر انسان به شغلش علاقه‌مند نباشد و شغل،  فرد را برنیانگیزاند،ادامه اشتغال ملالت‌آور و حتی غیرممکن خواهد بود.
به هر حال درصورتی‌که انگیزه‌های افراد در سازمان شناخته و تمایلات و نیازهای آنان برآورده شود،  باعث می‌شود که آنان رضایت‌خاطر کسب کنند و نتایج مثبت و ارزنده‌ای حاصل ‌شود،  چرا که افراد ضمن ارضای نیازهای خویش به خدمت دیگران نیز می‌پردازند و رسیدن به هدف‌های سازمانی ممکن می‌شود، درغیر این صورت از فعالیت‌های گروهی،  خاصه تحت شرایط کار در دنیای کنونی هرگز نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. (برقی ، 1388)
اگر بخواهیم افراد در محیط کار با میل و رغبت وظایف خود را انجام دهند،  باید از این نیازمندی‌ها و آرزوها آگاه شویم و محیطی به وجود آوریم تا این خواست‌ها و امیال اقناع شوند و انگیزه‌ها سیراب شوند. در چنین محیطی که به نیازهای عاطفی و روانی و اجتماعی کارکنان توجه کافی شود،  انتظار می‌رود که افراد نسبت به محیط کار خود تعلق و وابستگی احساس کنند،  علاقه و انگیزه تلاش آنان افزایش یابد و بنابراین با روحیه و رضایت خاطر بیشتر به کار خود مشغول شوند.
ماحصل کلام اینکه باید نیازهای کارکنان را برطرف ساخت و طرز تلقی و انگیزه‌ آنان از کار را تقویت کرد،  زیرا احساس تمایل آنان به کار و میزان کفایت و کارایی آنان را همین طرز تلقی و انگیزه‌های شخصی تشکیل می‌دهد. در خاتمه این نکته را نیز باید به خاطر داشته باشیم که رفتار افراد از انگیزه‌های مختلف نتیجه و ناشی می‌شود. (همان منبع )
به‌طور کلی رفتار انسان به ندرت از یک انگیزه سرچشمه می‌گیرد و غالباً نتیجه تداخل تعدادی انگیزه است،  اما این نکته را نیز باید خاطر نشان ساخت که ایجاد انگیزه‌ امری فردی،  موقعیتی،  دائمی،  بی‌انتها،  متغیر،  پویا و بسیار پیچیده است. بنابراین نمی‌توان در این زمینه قوانین و دستورالعمل‌هایی با قاطعیت و اعتبار کلی وضع کرد. مطلوب آن است که در هر موقعیت و براساس ویژگی‌های فرد و محیط نسبت به انگیزش افراد اقدام کرد.
امید آن است که مسئولان سازمان‌ها با شناخت هرچه بیشتر انگیزه‌های افراد سازمان خود،  ارضای مطلوب و مناسب نیازهای عاطفی،  روانی و اجتماعی آنان،  در شکوفا‌ساختن و حصول به هدف‌های مطلوب موفق شده و از این رهیافت کمکی به پیشرفت جامعه کنند.
2-6- پیشینه تحقیق
1- تحقیقات دیوید بریچ در سال 1979 در خصوص روند اشتغال زایی واستخدام در ایالات متحده در طی سالهای 1962 تا 1976 مبنی بر اینکه 81 درصد مشاغل جدید توسط شرکتهایی کوچک با حداکثر 100 کارمند ایجاد شده اند،توجه به مفهوم کار آفرینی وارد مرحله تازه ای شد، چراکه نتیجه این تحقیق نشان داد که شرکتهای کوچکتر با بهره گیری از آموزش های کارآفرینی توانسته اند سهم بیشتری در رشد اقتصادی امریکا داشته باشند.(مقیمی،1380)
2-در ژوئن 1985 میلادی دانشگاه کالگری در ایالات متحده به ارزیابی نتایج برگزاری یکی ازدوره های آموزش کارآفرینی خود در فاصله ژوئن 1984 تا دسامبر 1984 پرداخت، نتایج این تحقیق شگفت انگیز بود و نشان می داد که سرمایه گذاری به نسبت کوچکی حدود 75000 دلار در اموزش کارآفرینان دارای کسب وکارهای کوچک، منجر به ایجاد ارزش افزوده در حدود 175000 دلار گردیده و تاثیر زیادی نیز در ایجاد فرصتهای استخدام وتسهیل در گردش سرمایه داشته است. .(همان منبع)
3-مطالعات دانشگاه بابسون،مدرسه بازرگانی لندن وبنیاد کالمن در سال 1999 در 20 کشور دنیا به نتایجی ختم شد که یکی از انها “نقش اساسی اموزش در کار آفرینی جوامع میباشد”
4- در پژوهشهای انجام شده توسط سازمان بین المللی کار که درسال 2002 میلادی صورت گرفت، این طور نتیجه گیری شد که آموزشهای کار آفرینی بر میزان رشد، اشتغال و سود آوری بنگاههای کوچک تاثیر جدی بر جای می گذارد و بسیاری از کسانی که آموزش دیده اند، آموزشهای یاد شده موجب بهبود کسب و کارشان شده است.
5- پایان نامه ای با عنوان “اثربخشی آموزش مهارتهای کار آفرینی بر نگرش نسبت به بازار کار و خود پنداره شغلی افراد مراجعه کننده به ستاد کار آفرینی شهرداری تهران” در 1385با هدف بررسی اثربخشی آموزشها در ستادکارآفرینی شهرداری تهران انجام شد.نتیجه این تحقیق نشان داد افراد مورد آزمایش پس از آموزش مهارتها ی کارآفرینی، تفاوت معنا داری را در تغییر نگرش و خود پنداره شغلی نشان دادند.(احمدی پور ، 1387)
6- در مقاله با عنوان کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات بربررسی عوامل تاثیرگذار در رویکرد دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین را بررسی می کند و مصادیق فعالیت های کارآفرینی دانشگاهی را روشن می سازد. سپس یافته های مطالعه موردی فعالیت های کارآفرینی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در هفت دانشگاه مهم کشور را ارائه می دهد.
مطالعه شامل بررسی وضعیت نهاد عامل ، پرسنل تخصیص یافته به آنها ، فرآیند کاری تعریف شده و نهایتاً عملکرد سال 85 در مورد چهار فعالیت زیر است : ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات ، لیسانس دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات ، تشکیل شرکت های انشعابی دانشگاهی ، انجام تحقیقات مشترک و قرار دادی با صنعت و دیگر سازمان ها.
فعالیت های انتخاب شده به عنوان مصادیق کارآفرینی دانشگاهی و فعالیت های ذی ربط با تجاری سازی نتایج تحقیقات مورد اتفاق نظر صاحب نظران و محققان این زمینه می باشند . نتایج حاصله نشان می دهد که در دانشگاه های مورد پژوهش انجام تحقیقات مشترک و عقد قرارداد با صنعت از وضعیت تثبیت ده برخوردار بوده و به ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات به تازگی توجه شده است ولی دیگر فعالیت ها نظیر لیسانس دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات و تشکیل شرکت های انشعابی دانشگاهی هنوز رایج نیستند.(فکور و حسینی ، 1387)
2-7- جمع بندی
کارآفرینان‌ نقش‌ کلیدی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ دارند. کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند.مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از نظر برخی‌ از اقتصاددانان‌ و صاحبنظران‌ و دانشمندان‌ مدیریت‌، موتور حرکت‌ و رشد اقتصادیک‌ جامعه‌ کارآفرینان‌ هستند که‌ در محیطی‌ رقابتی‌ و در شرایط‌ عدم‌ تعادل‌ (و نه‌ تعادل‌ ایستا) جامعه‌ را به‌ حرکت‌ در می‌آورندو توسعه‌ می‌بخشند. کلید موفقیت‌ کارآفرینی‌، یافتن‌ روش های‌ خلاقانه‌ای‌ است‌ که‌ با بکارگیری‌ تکنولوژیهای‌ جدید یا بازاریابی‌بهتر، سریعتر و کم‌ هزینه‌تر کالاهای‌ جدید، خواسته‌های‌ بشری‌ را به‌ نحو احسن‌ برآورده‌ می‌سازند. این‌ به‌ معنای‌ تولید کالاهای‌موجود با هزینه‌های‌ کمتر یا ارتقاء کیفیت‌ آنها و یا به‌ معنای‌ ایجاد بازارهایی‌ برای‌ کالاهای‌ کاملاً جدید است‌.
تعاریفی‌ که‌ از کارآفرینی‌ ارائه‌شد، مبین‌ آن‌ است‌ که‌، کارآفرین‌منتظر سرمایه‌گذاری‌ و ایجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نیست‌. او خود با شناخت‌ صحیح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمایه‌های‌ راکد امکاناتی‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهی‌ و مدیریت‌مناسب‌ منابع‌، ایده‌ خویش‌ را عملی‌می کند. او تنها خودش‌ شاغل‌نمی‌شود، بلکه‌ بدون‌ اتکاء به‌ دولت‌،در بخش‌ غیردولتی‌ برای‌ تعداددیگری‌ نیز شغل‌ می‌آفریند و علاوه‌ برآن‌ نقش‌ مهمی‌ در تولید و«اشتغال‌ مولد» دارد. این‌ امر سبب‌ کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ بدون‌ نیاز به‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌ می‌گردد. البته‌ دولت‌می‌تواند با ارائه‌ تسهیلات‌ و پیگیری‌ سیاستهای‌ مناسب‌، حرکت‌ کارآفرینان‌ را شدت‌ و شتاب‌ بخشد.
در شرایط‌کنونی‌ اقتصاد کشورمان‌ که‌ با مسائل‌ و نارساییهای‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاههاو نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌کارآفرینان‌ از اهمیت‌ مضاعفی‌ برخوردار است‌. حال‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ با استفاده‌ از دانش‌ مدیریت‌ و سایر علوم‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تا چه‌ حد می‌توان‌ فرآیندانتخاب‌ و پرورش‌ کارآفرینان‌ را آسان‌تر، کم‌ هزینه‌تر و اثر بخش‌تر از جریان‌ سعی‌ و خطا کرد.پرسش‌ فوق‌ موضوع‌ پژوهشهای‌ متعددی‌ در دانشگاهها و مراکز پژوهشی‌ کشورهای‌ صنعتی‌ بوده‌ است‌. در نتیجه‌ همین‌ پژوهشها اکنون‌ آزمونهایی‌ برای‌ سنجش‌ و پیش‌ بینی‌ قابلیت‌های‌ کارآفرینی‌ داوطلبان‌ ایجاد کسب‌ و کار و نیز برنامه‌های‌آموزشی‌ برای‌ ارتقاء قابلیت‌های‌ کارآفرینی‌ افراد مستعد تدوین‌ و تنظیم‌ شده‌ است‌.
            گرچه‌ خصایص‌ ذاتی‌ و موروثی‌ افراد مانند هوش‌، خلاقیت‌، عزم‌ و اراده‌ و جسارت‌ و خطر پذیری‌، سهم‌ مهمی‌ در شخصیت‌ وعملکرد افراد داشته‌ است‌، لیکن‌ اینگونه‌ نیست‌ که‌ هر کس‌ دارای‌ این‌ ویژگیها باشد حتماً یک‌ کارآفرین‌ است‌. بلکه‌ او یک‌کارآفرین‌ بالقوه‌ می‌باشد.
تحقیقات‌ بسیاری‌ تایید می‌کند که‌ فرآیند و برنامه‌های‌ آموزشی‌ خاصی‌ می‌تواند با تغییر بینش‌ و فرهنگ‌ افراد و تجهیز آنها به‌دانش‌ و مهارت‌های‌ خاص‌، راهی‌ را که‌ آنها احتمالاً با سعی‌ و خطا و گذشت‌ زمان‌ طولانی‌ به‌ آن‌ می‌رسند بسیار کوتاه‌ نموده‌ و به‌سرعت‌ یک‌ کارآفرین‌ بالقوه‌ را به‌ یک‌ کارآفرین‌ بالفعل‌ تبدیل‌ کند. لذا بدلیل‌ اهمیت‌ و نقش‌ کارآفرینان‌ در دو دهه‌ گذشته‌،برنامه‌های‌ آموزشی‌ ویژه‌ای‌ و به‌ شکل‌های‌ متنوعی‌ برای‌ آموزش‌ و پرورش‌ کارآفرینان‌ در دانشگاههای‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ و درحال‌ توسعه‌ ارائه‌ می‌گردد که‌ از جمله‌ مباحث‌ این‌ دوره‌ها می‌توان‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌: آشنائی‌ با کارآفرینی‌ و خود اشتغالی‌،بازاریابی‌ و فرصت‌های‌ بازار، اصول‌ امکان‌سنجی‌ اقتصادی‌، آشنائی‌ با قوانین‌ تجارت‌ و ایجاد شرکت‌ خصوصی‌، مقررات‌ مالی‌ وعملیات‌ بانکی‌، مقررات‌ مالیاتی‌، مدیریت‌ منابع‌ مالی‌، اصول‌ سازمان‌ و مدیریت‌، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌، آشنایی‌ با کارآفرینان‌موفق‌ و تجارب‌ آنها و… اشاره‌ نمود.
درشرایط کنونی،ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور به ویژه فارغ التحصیلان بیکار و تصمیم گیران کلان کشور است و به عبارت دیگر ،مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سالهای اخیر در ایران به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ودر زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی مطرح شده است.
ارتباط نزدیک با دانشجویان و حمایت واقعی از طرح ها وپژوهشهای دانشجویی با هدف پایدار سازی فعالیت های دانشجویی در زمینه ی توسعه کسب وکار ،ارتباط نزدیک و موثربین مرکز رشد وکارآفرینی به عنوان دو حلقه مهم و تاثیر گذار در زنجیره ارزش آفرینی از یافته های تحقیقاتی دانشگاه وتلاش برای برون سپاری اموری که توسط فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه قابل انجام است و اجرای دوره های آموزشی موثر در جهت ارتقای مهارت های کارآفرینی دانشجویان از سیاست های کلیدی حاکم بر مرکز کارآفرینی دانشگاه می باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
دراین فصل قصد داریم تا روش تحقیق در این پایان نامه را توصیف نماییم . روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است و یا به عبارت دیگر مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
آنچه موجب شده جوهره علمی حیات پیدا کند ،وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت ودرک عمیق روش ها یعنی شیوه هایی است که بشر برای پیشرفت علم بکار بسته است.روش ها در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند(دلاور،1371).با عنایت به اهمیتی که روش شناسی تحقیق دارد،دراین فصل به آن پرداخته می شود.
روش های تحقیق از دو نظر قابل بحث و بررسی است: – بر اساس هدف و 2- بر اساس ماهیت و روش
بررسی تحقیق از نظر هدف :
1- بنیادی 2- کاربردی 3- اقدام پژوهی ( علت یابی )
تحقیق بنیادی : موارد و جنبه های کاربردی تحقیق در مسائل واقعی و استفاده عملی از نتایج تحقیق کمتر مورد توجه محقق است . انگیزه محقق عمدتا ارضای کنجکاوی و کشف حصول و قواعد حاکم بر پدیده هاست .
تحقیق کاربردی : در این تحقیق ( کاربردی ) محقق می خواهد به اصول و قواعدی برسد که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شود..
اقدام پژوهی : بر کاربرد فوری متمرکز است نه تدوین نظریه و یا کاربرد عمومی یافته های آن، تاکید آن بر موقعیتهای محلی است هدف آن بهبود فعالیتهای آموزشگاهی و پبشرفت کسانی است که سعی در بهبود این فعالیتها دارند . اقدام پژوهی خواه ارزش اطلاق اصطلاح تحقیق را داشته باشد یا نه تفکر و روش های علمی در مورد مسائل واقعی زندگی به کار بسته می شود و از قضاوتهای ذهنی معلمان و تصمیم گیریهایی که بر عقاید عامیانه و یا تجارب محدود آنان استوار است به مراتب پیشرفته تر است .
3-2-روش پژوهش
روش تحقیق براساس سوالات و فرضیات، علی-مقایسه ای است به طوری که برای آزمون فرضیات مطرح شده از آزمون‌های آماری استفاده می‌شود. در تحقیق علی – مقایسه‌ای هدف این است که از معلول (متغیر وابسته) به علت احتمالی
( متغیر مستقل) برسیم و بدین لحاظ این تحقیق گذشته نگر می‌باشد. این طرح تحقیق زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که متغیر مستقل به دلیل خصیصه‌ای بودن غیر قابل دستکاری است و محقق می‌خواهد با مطالعه متغیر وابسته (معلول) به متغیرهای مستقل تاثیر گذار (علت) دست یابد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از دانشجویانی که در نیمسال دوم سال 88-89 دوره های آموزش کار آفرینی را در دانشگاه پیام نور همدان گذرانده اند، تعداد نمونه پس از محاسبه از طریق فرمول نیمه واریانس 110 نفر محاسبه گردید.نمونه گیری با بهره گرفتن از فرمول تحلیل واریانس و با توجه به جامعه آماری 300 نفری میباشد که متشکل است از تمام کسانی که در این دوره های آموزش کارآفرینی شرکت کرده اند.
تعداد 110 نفر بطور تصادفی ازمیان کل اسامی انتخاب شده و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردیده است،این تعداد به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شده اند . همچنین تعداد 110 نفر نیز از میان دانشجویانی که در همان دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند واز لحاظ رشته تحصیلی وجنسیت با گروه نمونه مطابقت دارند به عنوان گروه کنترل انتخاب شده وپرسشنامه ها در میان انها نیز توزیع گردیده شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم علاوه بر استفاده از جداول ،نمودار و شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی به منظور تجزیه و تحلیل آزمون و فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است.
3-4- روش نمونه گیری و تعداد نمونه
با توجه به جامعه

دیدگاهتان را بنویسید