رسانه‌ها، رسانه‌ای، دیپلماسی، انسان‌شناسی، ارتباطات

دخالت کنند، بلکه منظور این است که مفاد دیپلماسی و اطلاعات مربوط به سیاست خارجی، آشکارا در دسترس عمومی قرار گیرد. رعایت این نکته، دو جزء اصلی و به هم پیوسته در دیپلماسی سنتی را با مشکل مواجه می‌سازد که عبارت‌اند از: پنهان‌کاری شدید و انتخاب دیپلمات‌ها از طبقه ممتاز و اشراف. (ساسانی, 1384)

4-5-3-2 رسانه‌ها؛ حلقه اتصال دولت‌ها به افکار عمومی جهانی
در متن سیاست دموکراتیک، دسترسی به دیپلماسی مؤثر بستگی به توان بسیج اکثریت افکار مردم به‌ویژه مخاطبان دولت در عرصه بین‌المللی و جهانی دارد؛ چراکه در جوامع معاصر مردم اساساً از طریق رسانه‌ها، به‌خصوص تلویزیون، اطلاعات کسب می‌کنند و عقیده سیاسی خود را شکل می‌دهند.
مادامی‌که رسانه‌ها نسبتاً مستقل از قدرت سیاسی باشند، کنشگران سیاسی مجبورند با قواعد، تکنولوژی و منافع رسانه‌ها کنار بیایند. رسانه‌ها چارچوب سیاست هستند و می‌توان گفت که حکومت کردن به ارزیابی‌های روزانه تاثیرات بالقوه تصمیم‌گیری‌های نهاد حکومت بر افکار عمومی وابستگی می‌یابد. (کاستلز, 1380, ص. 377)
ارزیابی‌های روزانه از طریق سنجش افکار و تحلیل‌های پژوهشی دیگر میسر می‌شود. علاوه بر این در دنیایی که به‌طور فزاینده از اطلاعات اشباع می‌شود‌، پیام‌ها هر چه ساده و دوپهلو باشند، مؤثرترند؛ زیرا بدین‌سان اجازه اظهار وجود به افکار و احساسات مردم می‌دهند. تصاویر بهتر از بقیه انواع پیام‌ها با توصیف‌ها سازگارند. رسانه‌های سمعی ـ بصری مهم‌ترین تغذیه‌کننده‌های ذهن مردم هستند. (کاستلز, 1380, ص. 377)
«دیپلماسی رسانه‌ای» به‌صورت عام به معنای بارگیری رسانه‌ها برای تکمیل و ارتقای سیاست خارجی است. «راما پراساد» محقق آمریکایی آن را به‌عنوان نقشی که رسانه‌ها در فعالیت‌های دیپلماتیک میان کشورها بازی می‌کنند، تعریف کرده است. برای تشریح دیپلماسی رسانه‌ای از واژه‌های خاصی مانند دیپلماسی روزنامه‌ای، رادیو و تلویزیون، دیپلماسی ماهواره‌ای و دیپلماسی اینترنتی نیز استفاده می‌شود. (بختور, 18/3/1381, ص. 6)
پارامترهای بسیاری در گسترش ابعاد امنیت نقش دارند که از مهم‌ترین آن‌ها یکی ظهور و رشد رسانه‌های گروهی و تأثیر آن‌ها در تنویر اذهان عمومی، به چالش کشیدن قدرت دولت‌ها و یا برعکس، افزایش قدرت آن‌هاست. ماهیت رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و علمی از تأثیر آن‌ها مصون نیستند؛ به‌گونه‌ای که ثبات سطوح ذکر شده در جوامع مدرن از طریق کنترل اجتماعی رسانه‌ها تا حد زیادی تحقق می‌یابد. امروزه اطلاعات یکی از منابع قدرت به شمار می‌رود و سازوکار دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی با تکیه بر ماهیت اطلاعاتی رسانه‌ها شکل می‌گیرد. همچنین از تأثیر چشمگیر ارتباطات بر نظام تصمیم‌گیری نباید غافل شد و این، نقطه تلاقی رسانه و قدرت است.
لذا امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در نظام بین‌الملل، تحت تأثیر و تعامل تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرارگرفته است. چنانکه «دیپلماسی رسانه‌ای» به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شده است. (رضاییان م. , 1387, ص. 86)
گروهی از متخصصان و کارشناسان این‌گونه تحلیل می‌کنند که اساساً دیپلماسی رسانه‌ای از رسانه‌ها در جهت ارتقای سیاست خارجی کشورها استفاده می‌کند و رسانه را به مثابه ابزاری در دیپلماسی، مورد محک و در معرض چالش‌های دیپلماتیک قرار می‌دهند. بر اساس این تحلیل‌ها رسانه‌ها بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها تأثیرگذار است و دیپلماسی رسانه‌ای نیز به‌طور عمده در جهت اهداف سیاست خارجی، منافع ملی کشورها و تأثیرگذاری بیشتر به افکار عمومی و تغییر و تحولات عمل می‌کند. (معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی, 1387)
دیپلماسی رسانه‌ای از طریق فعالیت‌های متعدد رسانه‌ای عادی و ویژه، پیگیری می‌شود که این فعالیت‌ها شامل کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌ها، دیدار سران حکومت‌ها و میانجی‌گران در کشورهای رقیب و رویدادهای رسانه‌ای برانگیزاننده است که برای گشودن عصری جدید در روابط متقابل سازمان‌دهی می‌شوند. (Gilboa, 2003, fall, p. 33)

6-3-2 رسانه پدیده‌ای انسان‌واره
گسترش روزافزون ابعاد مختلف فعالیت‌های رسانه‌ای که تأثیری انکارناپذیر بر محتوای ارائه شده رسانه‌ها می‌گذارد؛ واقعیتی است که امروزه در بررسی سازمان‌های رسانه‌ای و یا در سطحی بالاتر نهاد رسانه مشهود است. در چنین شرایطی شناخت ماهیت و رفتار این پدیده امری است که به مدیریت و ساماندهی صحیح و بهینه آن منجر می‌گردد. تاریخ رسانه‌ها از ابتدا با فعالیت و کارکردهای انسانی همراه بوده است و امروزه علی‌رغم تبدیل شدن سازمان‌های رسانه‌ای به سازمان‌های بزرگ‌تر، همان ویژگی‌های هوشمندانه انسانی در آن جریان دارد و فناوری‌های نوین نیز حامی ویژگی‌های هوشمندانه و کارکردهای انسانی سازمان دنیای رسانه‌ها هستند.
سازمان‌های رسانه‌ای در طبقه‌بندی نظریه عمومی سیستم‌ها به‌عنوان یک سازمان انسانی-اجتماعی قابل‌شناسایی است. تحقیقات نشان می‌دهد که در نظریات رسانه و ارتباطات، ویژگی‌های بارز سیستم‌های انسانی شامل کل‌گرایی،‌ مناسک گرایی، اسطوره‌سازی، ‌نتیجه گرایی و تعامل گسترده با محیط و خودتنظیمی قابل‌شناسایی است. به دلیل بروز ویژگی‌های ذکر شده، ماهیت و رفتار رسانه‌ها با سطح هفتم و هشتم سیستم‌ها که به ترتیب انسان و سازمان اجتماعی می‌باشد، تطبیق دارد و می‌توان اذعان داشت که رسانه‌ پدیده‌ای انسان‌واره است.
در زیر دیدگاه‌های مختلف در 4 سرفصل عمده مورد بازشناسی قرارگرفته است،‌ نظیر، رویکرد مطالعات ارتباطی، رویکردهای انسان‌شناسی رسانه، رویکرد برنامه‌ریزی- ارتباطی در سازمان رسانه و رویکرد تفکر سیستمی در رسانه.
1. رویکردهای مطالعات ارتباطی
در مطالعه ارتباطات، دو دیدگاه و مکتب اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، ارتباطات را به‌سان انتقال پیام‌ها می‌بیند، سروکار این مکتب با رمزگذاری و رمزگشایی توسط فرستندگان و گیرندگان پیام و چگونگی انتقال آن از طریق مجاری و وسایل ارتباطی است. فیسک این دیدگاه را مکتب فرایندی می‌نامد. اما مکتب دوم ارتباطات را به‌عنوان تولید و مبادله معانی قلمداد می‌کند. این دیدگاه چگونگی تعامل متون نوشتاری و اخبار را با مردم در رابطه با تولید معانی و یا به عبارت دیگر نقش این متون را در فرهنگ مورد بحث قرار می‌دهد. روش اصلی تحقیق در این مکتب، نشانه‌شناسی سمیوتیکس است.
مکتب فرایندی تمایل دارد بحث را بیشتر به علوم انسانی روانشناسی و به‌ویژه جامعه‌شناسی بکشاند و عمدتاً معطوف به اعمال ارتباطی است. در عوض مکتب نشانه‌شناسی بر زبان‌شناسی و موضوعات هنری تأکید می‌کند و بیشتر به بررسی آثار ارتباطات می‌پردازد. (فیسک, 1387) حال باید بررسی شود که آیا نسبتی میان مکاتب ارتباطی و انسان‌وارگی رسانه وجود دارد؟
در کتاب «ارتباطات متقاعد‌گرانه و تبلیغ» مثالی آمده است که دنیایی را تصور کرده که در آن انسان حواس پنج‌گانه خود را از دست داده و همه راه‌ها و فرآیند ارتباطات متوقف شده است. او تأکید دارد که این موضوع باعث عدم امکان شناخت و درنتیجه شکل نگرفتن واقعیت اجتماعی می‌شود. (حکیم آرا, 1384, ص. 201)
کلیدواژه قابل تأمل این مثال، «واقعیت اجتماعی» است که رسانه‌ها نقش عمده‌ای در شکل‌گیری آن دارند. و این واقعیت بی‌شک بر اساس حواس انسانی شکل گرفته و معنا می‌یابد.
اگرچه طبقه‌بندی وی به لحاظ تاریخی قدیمی ‌به‌نظر می‌رسد اما واضح است که مفهوم ارتباط از یک برداشت کلی، (پاسخ تمایز یافته هر موجود زنده) به سمت کوشش ارتباطی-رسانه‌ای که ویژه انسان است در تحول است. درواقع ظرفیت حسی و فهم آدمی است که صرف‌نظر از رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای بودن ارتباط زمینه آن را فراهم ساخته است. (حکیم آرا, 1384, ص. 200)
1- رویکردهای انسان‌شناسی رسانه
ازآنجایی‌که رسانه‌ها پدیده‌های فرهنگی هستند؛ لذا شایسته استفاده از مفاهیم و روش‌هایی هستند که انسان را برای مطالعه مسائل فرهنگی جدید، همچون بازارهای جهانی رسانه‌ها، ‌تکنولوژی‌ها و سیستم‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌دهد. انسان‌شناسی رسانه یک حوزه بین فرهنگی است که از دهه 1980 میلادی شکل گرفته و می‌خواهد با استفاده از مفاهیم و روش‌های فرانسیسکو اورسوریو تعریفی نسبتاً جامع از آن حوزه ارائه کرده است. «انسان‌شناسی رسانه‌های جمعی حوزه‌ای جمعی در انسان‌شناسی است که طرفی را که به‌وسیله آن‌ها فرهنگ جامعه را از خلال رسانه‌های جمعی شکل می‌دهد،‌ مورد مطالعه قرار می‌دهد.‌» به‌علاوه باید اذعان داشت که حوزه انسان‌شناسی رسانه‌ها دربرگیرنده تولید،‌ انتشار و مصرف اشکال رسانه‌ای شده جوامع مدرن و غیر مدرن است.
در این میان، چشم‌انداز ویژه‌ای از انسان‌شناسی به‌عنوان یک حوزه خاص می‌نگرد که از روش‌ها و مفاهیم انسان‌شناسی فرهنگی برای تفسیر «فرهنگ رسانه‌ای شده» استفاده می‌کند. مطالعه تأثیر کانال‌های (شفاهی، متنی، دیداری و شنیداری یا اینترنت) بر محتوا یا مصرف رسانه‌ها مطالعه فرآیندهایی که به‌وسیله آن‌ها این محصولات فرهنگی به شکل نهادمند به‌وسیله متخصصان صنایع رسانه‌های جمعی تولید و منتشر می‌شوند.
تحقق فرآیندهایی که توسط آن‌ها این محصولات به‌وسیله مخاطبان گوناگون مصرف و معناگذاری می‌شود و بیشتر بر فرآیندهای شناختی تأکید دارد. (لرافشار, 1384, ص. 192) که هر سه بخش این طبقه‌بندی به‌طور مشخص شامل حوزه‌ای از مطالعات انسان‌شناسی رسانه‌ها می‌گردد.
مفاهیم انسان‌شناسی رسانه‌ها، ‌شامل دو مفهوم اصلی می‌گردد که هریک نقش بسزایی در فرآیند تولید و انتقال محتوا، تولید و تبادل معنا دارند. مناسک که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های قالبی،‌ کلیشه‌ای، ‌تکرارپذیر و رسمی است. همچنین اسطوره مفهوم دوم آن است.
آنچه مشخص است اینکه انسان‌شناسی در رسانه با دو بعد همزمان، مناسک‌سازی و اسطوره‌سازی ارتباط تنگاتنگی دارد و زمانی بروز انسان‌شناسی رسانه‌ها تقویت می‌گردد که بر پویاکنش و واکنش اسطوره‌سازی و مناسک‌سازی در ساحت رسانه جریان داشته باشد. (Rothenbuhler & Coman, 2005, pp. 159-163)
3. رویکردهای برنامه‌ریزی ارتباطی در سازمان‌های رسانه‌ای
برنامه‌ریزی ارتباطات از دو محور اصلی آغاز می‌شود. سیاست‌های عمومی و زیرساخت‌های نظام ارتباطات از سوی دیگر برنامه‌ریزی به فناوری وابسته است و با آن شتاب می‌گیرد.
برنامه‌ریزی ارتباطی در سطح نظری فرآیندی است برای تدوین اهداف اجتماعی،‌ مرتبط ساختن آن‌ها با امکانات موجود در نظام ارتباطات و استفاده از فناوری برای فراهم آوردن بهترین گزینه‌ها؛
مسئله مورد توجه این حوزه،