دانلود پایان نامه

نمونه آلودگی بیش از حد مجاز (گرم/ ??? ) به باکتری باسیلوس سرئوس نشان دادند .
همچنین در مورد لیستریا مونوسیتوژنز هیچ گونه مورد آلود های مشاهده نگردید .

– در مطالعه ای که در طی سالهای ۹۰-۱۹۸۹ روی بیماریهای منتقله از شیر و محصولات لنبی در انگلستان و ولز انجام شد حداقل ۷۱۴ نفر از این مناطق گزارش شدند. ۲۷ مورد شیوع بعلت مصرف شیر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(۴-۴۳)، (۴-۸):، در()،، روابط(۴-۴۱)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید