دانلود پایان نامه

باکتریوم اولسرنس به دلیل مصرف شیر خام گزارش شد ۸ مورد مرگ و میر مشاهده شد که همه با استرپتوکوکس زئواپیدمیکوس آلوده شده بودند. ( بارت۱۰۰، ۱۹۹۳ )

– در سال ۴۵-۱۳۴۴ طی مطالعه انجام گرفته توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از ۱۲۶ نمونه مورد بررسی بستنی های غیرپاستوریزه در تهران ۸۲/۴۴ درصد موارد غیرقابل مصرف گزارش گردیده اند. هر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد استافیلوکوکی، آگار، پرگنههای، مینماید.
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید