دانلود پایان نامه

خام، ۲ مورد بعلت شیر پاستوریزه، یک مورد پنیر، یک مورد کرم و یک مورد بعلت بستنی بود.
در این موارد ۲۲ مورد مربوط به سالمونلا، ۷ مورد مربوط به کمپیلوباکترها، یک مورد مربوط به استافیلوکوک اورئوس، یک مورد مربوط به یرسینیا انتروکولیتیکا، و یک مورد مربوط به استرپتوکوکوس زئواپیدمیکوس گزارش شد.
همچنین ۲ مورد اسپورادیک از عفونت کورینه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد اشرشیاکلی، تیپیک، ۱۰۶، ۷۰.۶
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

خام، ۲ مورد بعلت شیر پاستوریزه، یک مورد پنیر، یک مورد کرم و یک مورد بعلت بستنی بود.
در این موارد ۲۲ مورد مربوط به سالمونلا، ۷ مورد مربوط به کمپیلوباکترها، یک مورد مربوط به استافیلوکوک اورئوس، یک مورد مربوط به یرسینیا انتروکولیتیکا، و یک مورد مربوط به استرپتوکوکوس زئواپیدمیکوس گزارش شد.
همچنین ۲ مورد اسپورادیک از عفونت کورینه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهساده سازی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید