دانلود پایان نامه

معادله (۲-۱۸) در حوزه زمانی به فرم رابطه (۴-۲۰) در می آید که برای دو روش بخش های (۴-۵-۲) و (۴-۵-۳) نیز صادق می باشد که به دلیل خلاصه نویسی روش حل ذکر نمی گردد.

۴-۵-۲- تبدیل لاپلاس
برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ )، شرایط مرزی مطابق با رابطه (۴-۱) در نظر گرفته می شود. با اعمال تبدیل لاپلاس نسبت به متغیر زمان t، و جایگذاری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد روز،، تب،، کمون، حالی،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

معادله (۲-۱۸) در حوزه زمانی به فرم رابطه (۴-۲۰) در می آید که برای دو روش بخش های (۴-۵-۲) و (۴-۵-۳) نیز صادق می باشد که به دلیل خلاصه نویسی روش حل ذکر نمی گردد.

۴-۵-۲- تبدیل لاپلاس
برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ )، شرایط مرزی مطابق با رابطه (۴-۱) در نظر گرفته می شود. با اعمال تبدیل لاپلاس نسبت به متغیر زمان t، و جایگذاری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد -:، (تب، سالمونلاها، می‎آید
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید