دانلود پایان نامه

اگر رابطه بالا را به شکل ( ۴-۵۵ ) بنویسیم، آنگاه مقدار بدست می آید:
(۴-۶۵)

حالا با جایگذاری ( ۴-۶۵ ) در رابطه ( ۴-۵۶ ) مقدار به شکل زیر بدست می آید:
(۴-۶۶)

با جایگذاریدر رابطه ( ۴-۶۰ ) و تبدیل داریم:
(۴-۶۷)

حالا با جایگذاری مقدار در رابطه ( ۴-۶۴ )

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع کسینوسی، ۲-۱۹، (۵S)، (۴-۸۳)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید