دانلود پایان نامه

پاسخ دقیق مساوی است با:
(۴-۶۸)

این جواب کاملاً بر جواب چوپرا که قبلاً اشاره شد، منطبق است و از طرفی با فرض دیده می شود که همان رابطه ( ۴-۲۷ ) می باشد:
(۴-۶۹)

همانطور که مشاهده شد، در این روش معادله حاکم در حوزه ی زمانی بدست آمد.
همینطور به روشی مشابه می توان نشان داد که پاسخ

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد انتروکولیتیکا،، استرپتوکوکوس، اورئوس،، استافیلوکوک
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید