دانلود پایان نامه

قضیه حساب مانده ها توسط رابطه زیر را انجام می شود:
(۴-۸۰)

سه قطب از رابطه ( ۴-۷۹ ) قابل بررسی بوده که به ترتیب برابر با می باشد. با به کارگیری رابطه ( ۴-۸۰ ) و اعمال سه قطب به طور جداگانه مشاهده می شود که مقدار مانده با اعمال برابر با صفر می باشد. مقدار مانده برای قطب ساده برابر است با:
(۴-۸۱)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعجامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، فرسودگی شغلی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید