دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

پارامترهای هر یک از آن‍ها، به مدل ریاضی مربوط به آن پرداخته می‍گردد. در ادامه توضیحات مربوط به کلیه محدودیت‍ها به اختصار بیان می‍شوند.

4-2 معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی

مدلی که در این بخش ارائه می‍گردد، شامل سه مجموعه متفاوت می باشد:

  1. مجموعه تامین کنندگان لایه اول که قطعه مورد نیاز خریدار از انواع مختلف را تامین می‍کنند.
  2. مجموعه مربوط به مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه اول که برای تولید قطعات نیمه ساخته مورد نیاز می باشد.
  3. مجموعه تامین‍کنندگان لایه دوم که مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه یک را تهیه می‍کنند.

از ویژگی‍های دیگر این مدل که مهم می باشد، در نظر گرفتن شرایطی می باشد که در آن تامین‍کنندگان مختلف به ازای دریافت سفارش محصول در حجم‍های بالاتر تخفیف قایل می‍شوند و این نکته در مدل لحاظ شده می باشد و در انتخاب تامین‍کنندگان و میزان سفارش به آنان لحاظ شده می باشد.

4-2-1  پارامترهای مدل تک محصولی

= پارامتر کیفیت تامین‍کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی)

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان