دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

تکه ای از متن پایان نامه :

گرچه ارسطو ازلی بودن ماده ی اولی را می‌پذیرد اما او همواره در صدد بوده تا به هر ترتیب شده محرک و حرکات و تغییرات جهان را بیابد. در نتیجه او براساس تحقیقات و مطالعات خود دریافت که حرکات و تغییرات عالم مستلزم یک محرک اولی می باشد که خود متحرک نیست. ارسطو این محرک لایتحرک را «عقل» [1] نامید. از نظر او این «عقل» به عنوان موجودی می باشد که فاقد هر نوع حرکت و تغییری در ذات خود می باشد. زیرا حرکت و تغییر برای نیل به کمال بالاتر و رفع نقص موجود در هستی محدود می باشد. حرکت علت گردش روزانه ستارگان بر گرد زمین می باشد. او با الهام و القاء عشق و شوق حرکت می‌دهد. (همان)

با ملاحظه‌ی ویژگی‌های اصل (مبدأ) متعالی ارسطو می‌توان گفت نکته‌ی اساسی و ریشه‌ای که فلسفه‌ی ارسطو را از ادیان ممتاز می‌سازد تغییر اثر و فعلی می باشد که از آن محرک نامتحرک به عرصه‌ی ظهور می‌رسد. از نظر ارسطو این محرک نامتحرک فعل ایجادی به این معنا که موجودی را از نیستی به هستی درآورد، ندارد. اساساً برخلاف اعتقادات دینی ابراهیمی، فکر و فلسفه ی یونان بر این پایه استوار می باشد که چیزی از عدم به وجود نیامده، هستی فقط از هستی پدید می آید. به همین دلیل برای فلسفه یونانی چگونگی و به وجود آمدن موجودات از عدم مشکلی نبوده بلکه مسئله و معضل فکری آن  ها را چگونگی پیدایش هستی از هستی تشکیل می داده که ارسطو در حل این مسئله اصل حرکت را به عنوان یک اصل وجودی مطرح کرده می باشد. (فلاطوری، همان، ص150-152)

بعضی از مفسرین متأخر غفلت ارسطو از در نظر داشتن خالقیت خدا را حاکی از وجود عیبی اساسی در فلسفه‌ی او نمی‌دانند، بلکه ناشی از ضعف ارتباط منطقی اجزاء فلسفه‌ی او با یکدیگر می‌دانند. ژیلسون می‌گوید: واقع امر این می باشد که اصول فلسفه‌ی ارسطو باعث بی‌توجهی او به مسئله ی خلقت بود. اگر ارسطو به این حقیقت پی می‌برد که خدا وجود می باشد و تنها در او وجود عین ماهیت می باشد، حتماً قائل به خالقیت خدا می‌گردید. زیرا اگر علت اولی را وجود بدانیم، اما او را علت وجود ماسوا ندانیم، محال لازم می‌آید. (ژیلسون، 1366، ص113) زیرا ارسطو تعداد محرک‌های نامتحرک را که همه‌ی آن ها می‌توانستند وجود مطلق باشند به چهل و چهار عدد رسانید، نمی‌توانست به معنای خالقیت از راه فرق وجود و ماهیت در ماسوای خالق راه یابد. (همان، ص 115) بر فرض که خدای ارسطو هم مبدأ محرک[1]. Nous

 مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه