دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

را نیز می­گیرد. تنها معرفت­های بدیهی و یا شناخت­های نظری که به بدیهیات منتهی می­شوند، از نقد مصون می­باشند.

ـ با در نظر داشتن اینکه از دیدگاه گادامر، پیش­فرض­ها و انتظارات در فهم مفسّران اثر می­گذارند، هیچ ملاک و ضابطه­ای از سوی ایشان جهت مقابله با تفاسیر دل بخواهی و مذهب اصالت معنا ارایه نشده بود، به دیگر سخن، در نظریه گادامر، هیچ­گونه معیار و ملاک عینی وجود ندارد و برای مفسّران، صرف در نظر داشتن ساختار فهم یا امکان فهم، کافی نیست و اعتبار و درستی فهم نیز برای آنها دارای اهمیّت می باشد.

ـ هِرش، منتقد گادامر، نیز در مقام نقد هرمنوتیک گادامر می­گوید: هرمنوتیک تاریخ­گرا، ضرورت ارزیابی مجدد گذشته توسط حال را از نیاز به فهم مستقل و فی­نفسه اعصار گذشته تمییز نمی­دهد و زمان گذشته برای ابد، ناپدید می­گردد و فقط به میانجی دور­نمای زمان حال، قابل درک می باشد، در حالی که این نتیجه با تجارب ما ناسازگار می باشد؛ زیرا نوعی ارتباط میان گذشته و حال، تحقق یافته و تجربه شده می باشد.(کوزنزهوی: 1371، 129)

ـ هِرش، در اعتراض دیگرش می­گوید: اگر شکاف میان گذشته و حال، به راستی همان قدر که هرمنوتیک تاریخ­گرا ادعا می­کند، ژرف می باشد. پس هیچ فهمی، حتّی فهم متون زمان حال، ممکن نیست؛ زیرا

 مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه