دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا

کشور آمریکا مانند ممالکی به شمار می رود که همواره به جهت آمار بسیار بالای زندانیان خود ، صاحبنظران و مسئولین را وا می داشته تا به فکر تغییر در روش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازاتی کارآمد و کم هزینه تر باشند.یکی  از این شیوه ها بهره گیری از اردوگاه هایی بوده می باشد که ضمن اینکه مخارج و معایب زندان را ندارد، می توانندعاملی برای کسب درآمد محسوب گردند ویا سبب درمان اعتیاد فرد معتادی که البتّه تعدادشان نیز کم نیست ، می شوند. این شیوه شباهت های زیادی به زندان دارد امّا از بسیاری جهات بر آن برتری دارد و آثار منفی حبس در زندان ها را از بین برده می باشد.

در این گفتار به بررّسی بیشتر این شیوه می پردازیم.

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا

پادگان های آموزشی یا کمپ های اصلاحی [1]،یک نوع تسهیلات شبه نظامی محسوب می شوند که مجرمین جوان و کم خطر و معمولأ افرادی که به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم می گردند می توانند از این تسهیلات بهره گیری نمایند. این افراد به محض ورود ملزم به شرکت در آموزش های سخت و منظم فیزیکی و شبه نظامی می شوند. در این مراکز قوانین سختگیرانه ای حکم فرما می باشد و نظارت های دقیقی بر رفتار و کردار افراد اعمال می گردد. افراد در این مراکز با این که دقیقاً زندانی محسوب نمی شوند امّا در اقدام مجبور به انجام تمامی دستوراتی هستند که برای آنها صادر می گردد جرم 2-کاهش جمعیّت زندانها 3-کاهش هزینه ها  که البتّه خیلی هم در دستیابی به این اهداف مفید واقع نمی شوند بدین سبب امروزه تعداد آنها شدیداً کاهش یافته می باشد.[2]

این نوع از پادگان های اصلاحی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اوّل متعلّق به بزرگسالان و دسته دوّم از آن نوجوانان می باشد. تفاوت عمده این دو نیز در میزان کارها و فعّالیّت های اجباری می باشد که افراد در آنها بایستی دائماً انجام دهند. بدین معنا که پادگان های نوجوانان نسبت به بزرگسالان سختگیری ها و الزامات[1] Boot camps

[2] Ibid٬p.2

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه