دانلود پایانامه ارشد : انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

روش ANP، توسعه یافته روش AHP می‍باشد و تا حدی از آن دشوار‍تر می باشد. در AHP وابستگی متقابل بین معیارها با یکدیگر در نظر گرفته نمی‍گردد و از این لحاظ با مشکلاتی مواجه می باشد. در حالی که روش ANP این ارتباطات متقابل را لحاظ می‍کند.[40, 39, 38, 37] در روش TOPSIS نیز فرض بر این می باشد که n معیار و m گزینه انتخابی وجود دارند و سپس نقطه ایده ال مثبت و منفی تشخیص داده می‍گردد و گزینه ای که دارای کمترین فاصله با نقطه ایده آل مثبت و بیشترین فاصله با نقطه ایده آل منفی باشد، انتخاب خواهد گردید. این فواصل معمولا به صورت فاصله اقلیدسی درنظرگرفته می‍شوند MAUT [1].[41]‍یکی از روشهای بهره گیری شده در مقالات می باشد که در مواقعی که چند معیار متضاد و همچنین ریسک بالا در انتخاب هست از آن بهره گیری می‍گردد .[42]‍در شرایط قطعی و تصادفی نیز مفید می باشد و مانند AHP از یک ساختار سلسله مراتبی بهره گیری می‍کند. در روش‍های غیر‍‍رتبه‍ای[2] [43] نیز به جای رتبه‍بندی گزینه‍ها از مفهوم جدیدی به نام مفهوم غیر‍رتبه‍ای بهره گیری می‍گردد و اغلب قدمهای این الگوریتم شباهت بسیاری به روش TOPSISدارد.

برابر می باشد با نسبت مجموع وزنی خروجی‍ها، برای مثال عملکرد تامین‍کننده، به مجموع وزنی ورودی‍ها یعنی هزینه بهره گیری از یک تامین‍کننده. در روش DEA وزنها به درستی تعیین می‍شوند و به این ترتیب تامین‍کننده‍ها در دو گروه کارامد و ناکارامد انتخاب می‍شوند .[‍45,44]‍مدل‍های برنامه‍ریزی خطی چند هدفه و عدد‍صحیح نیز به صورت مکرر در مقالات مورد[1]– Multi-attribute utility technique

[2] – outranking methods

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان