دانلود پایان نامه
خواهرخواندگی را ایجاد کند. رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل نام خیابانهایی به نام شهر خواهرخوانده، از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرهاست. (برگرفته از سایت ویکی پدیا)92
در آمریکا، «انجمن خویشاوندی شهرها»93که به طور رایج، «خواهرخواندگی» شهرها خوانده میشود، در راستای اجرای اهداف کنفرانس مردم با مردم و با حمایت «کمیته مدنی»94و «اتحادیه ملی شهرها»95در سال 1967 تاسیس شد و «جورج آلن»96، سفیر سابق آمریکا، به عنوان اولین رئیس آن انتخاب گردید. در بیستوپنجمین سالگرد تاسیس این انجمن در سال 1981، 720 شهر آمریکا با بیش از هزار شهر در 77 کشور دنیا خواهرخوانده شده بودند؛ همچنین در این سال، خواهرخواندگی به عنوان یک نام رسمی این سازمان، مورد پذیرش واقع شد. خواهرخواندگی شهرها، بیش از 50 سال است که همچنان شهرها را در سراسر جهان به هم پیوند میزند و درک فرهنگی و دیپلماسی شهروندی را ارتقاء میدهد. (برگرفته از سایت مرکز دیپلماسی شهروندی، 2012)

مطلب مرتبط :   عدالت، مالیات، دولتها، مالیاتی، نوزیک
دسته بندی : علمی