تهران:، فرهنگ، فارسی.، مؤلف: ، کتابخانه‌های

ه سمینار:
1ـ2ـ گزارش چاپ شده دارای مؤلف:
در این کار چنین موردی نبود.
2ـ2ـ گزارش چاپ شده بدون مؤلف:
“پاسداری از زبان فارسی، وظایف ما” [گزارش]. همشهری. 27 تیر1374، ص 5.
3ـ2ـ مقاله سمینار (چاپ شده):
ثمره، یدالله. “ساختمان فونولوژیکی هجا در فارسی تهران”، در کنگره تحقیقات ایرانی (تهران، 11ـ 16 شهریورماه 1349)، مجموعه خطابه‌های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش مظفر بختیار. تهران: دانشگاه تهران، 1350، ج 1، ص 48ـ76.
4ـ2ـ مقاله سمینار (چاپ نشده):
حق‌بین، فریده. “زیرساخت متعدی و روساخت‌های نامتعدی”، ارایه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، 28ـ29 بهمن‌ماه 1382).
3ـ مقاله نشریه یا مجموعه:
1ـ3ـ مقاله روزنامه دارای مؤلف:
پدرام، علی اکبر. “زبان فارسی و برخی نکته‌ها” اطلاعات. ش 20174. 31 فروردین 1373، ص6.
2ـ3ـ مقاله روزنامه بدون مؤلف:
“تاملی در زبان فارسی “او” یعنی چه کسی؛ مرد یا زن؟”. ایران. س 8 . ش 2251. 2 مهرماه 1381، ص 13.
3ـ3ـ مقاله مجله دارای مؤلف:
آخوندی، عبدالحمید. “انواع متمم”. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س 15. پیاپی 56. زمستان 1379، ص 63ـ65.
4ـ3ـ مقاله مجله بدون مؤلف:
“طرح اجمالی برای تحقیق در لهجه‌های محلی ایران”، سخن. دوره 10. س 6. شهریور 1338، ص 565ـ575.
5ـ3ـ نقد کتاب و معرفی کتاب:
ابومحبوب، احمد. “ساختمان زبان شعر امروز” [نقد اثر مصطفی علی‌پور]. کتاب ماه، ادبیات و فلسفه. س 3. ش 5ـ6. فروردین 1379، ص 32ـ35.
6ـ3ـ مقاله در مجموعه:
ایزدی، پیروز. “نقش‌های نحوی در زبان فارسی: مطالعه‌ای در چهارچوب نظریه نقش‌گرایی مارتینه”، در: جشن‌نامه دکتر علی اشرف صادقی. به اهتمام امید طبیب‌زاده. تهران: هرمس، 1382، ص 117ـ227.
4ـ مصاحبه:
1ـ4ـ مصاحبه چاپ شده:
انوری، حسن. “ضرورت پژوهش در دستور زبان”. مصاحبه مطبوعاتی. اطلاعات. ش 21774. 25 آبان 1378، ص 6.
5ـ پایان‌نامه:
باطنی، محمدرضا. “توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1346، 195ص، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
7ـ دشواری‌های کار:
1. معرفی‌نامه‌ای که از سوی دانشگاه برای انجام کارهای پژوهشی به دانشجو داده می‌شود؛ در هر ترم تحصیلی تعداد محدودی است و این برای کسی که کار کتاب شناسی انجام می‌دهد و ملزم به استفاده همزمان از هر مرکز قابل دسترسی است؛ مانع بزرگی است چرا که از جمله شرایط استفاده از این مراکز، داشتن معرفی‌نامه می‌باشد.
2. بسیاری از کتابخانه‌های خصوصی و سایر کتابخانه‌های عمومی قادر به ارایه فهرست کتاب‌های خود به شبکه اینترنت هستند اما چنین کاری را انجام نمی‌دهند از سویی، برخی کتابخانه‌ها دارای فهرست موضوعی نیستند و این، جستجو را برای محقق بسیار دشوار می‌کند.
3. برخی از مراکز، از استفاده مستقیم محقق از مخزن خود خودداری می‌کنند و خواهان فهرست از پیش تهیه شده‌ای برای دادن خدمات خود هستند و این به معنی تکرار کار پیشینیان است.
4. منابع ردیف دوم که به واسطه آن، برخی مقاله ها و کتاب‌های دیده نشده، معرفی شده است دارای اشتباهات و کاستی‌های بسیاری است و به طور کامل ازچهارچوب شیوه‌های علمی کتاب شناسی خارج است و چه بسا این اشتباهات در نام نویسنده و اثر هم به‌چشم می‌خورد. و به دلیل نبود منبعی معتبر درباره معرفی مستند این نام‌ها، سال‌ها این نام‌ها به اشتباه تکرار می‌شود.
5. بسیاری از مجلات فرسوده شده‌اند و دیگر امکان استفاده از این سرمایه‌های ارزنده نیست.
6. مجلات برون مرزی که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، در مراکز معتبر داخل کشور به گونه بسیار ناقص وجود دارد.
7. دانشگاه‌ها هنوز خود را موظف نداسته‌اند که پایان‌نامه‌های خود را به مرکز اطلاعات علمی معرفی کنند.
8ـ پیشنهادها:
1. دادن آزادی عمل به پژوهنده در عرصه استفاده از مراکز گوناگون علمی و تحقیقی چه در ورود به این مراکز و چه استفاده مستقیم از مخزن بسته.
2. هر کتابخانه‌ای خود را موظف بداند تا ارتباط مشترکی با سایر کتابخانه‌ها از طریق شبکه اینترنت داشته باشد.
3. از این پس کلیه کتاب شناسی‌ها ملزم به نگارش علمی مواد معرفی شده باشند. و این نشانه احترام به دانش کتابداری، در راستای علم اطلاع‌رسانی است.
4. مراکز معتبر اسناد و مدارک مجلات موجود در خود را تکمیل کنند. قسمتی از این کار در داخل کشور و با برقراری ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی و کتابخانه‌های موجود، حتی با گرفتن میکروفیلم و زیراکس از اصل مجله امکان‌پذیر است.
5. تهیه میکروفیلم از برخی مجلات فرسوده یا مجلاتی که محدودیت استفاده از برخی مطالب آن وجود دارد؛ بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
6. ملزم کردن دانشگاه‌ها و دانشجویان در معرفی پایان‌نامه خود به مرکز اطلاعات علمی، به جهت اهمیتی که این بخش از منابع دارد.
7. ایجاد یک کتابخانه اختصاصی دستور زبان فارسی در دانشکده‌های معتبر زبان و ادبیات فارسی کشور که کلیه مقالات درج شده در مجله‌ها و روزنامه‌ها و اینترنت و کتاب‌های موجود در زمینه دستور و هرگونه فعالیت انجام شده را به طور کامل در خود جای داده باشد.
8 . ایجاد یک سایت مستقل به نام دستور زبان فارسی می‌تواند در سرنوشت دستور زبان فارسی مؤثر باشد.
9. گردآورندگان فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان، سعی کنند نا
م نویسندگانی را که در عرصه نویسندگی ـ چه مقاله‌نویسی و چه در نوشتن کتاب ـ حتی برای یک‌بار ظاهر شوند؛ در این فهرست بگنجانند و آخرین تغییراتی را که در نام‌ها رخ می‌دهد؛ بنگارند.

فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
1ـ فهرست کتاب‌های فارسی چاپی از آغاز تا آخر سال 1345 بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352، ج2.
2 ـ آذرنگ، عبدالحسین. فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون. تهران: مرکز اطلاعات علمی، 1359.
3ـ آرین‌پور، یحیی. از صبا تا نیما. ج 1: بازگشت * بیداری. تهران: زوار، 1375.
4ـ اچیسون، جین. زبان شناسی همگانی. ترجمه حسین وثوقی. [ویرایش 2]. تهران: علوی، 1370.
5ـ افشار، ایرج. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی. ج 4: 1351ـ1360. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1369.
6ـ انوار، پروین (استعلامی). مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه. ویرایش 4. تهران: زوار، 1375.
7ـ انوشه، حسن، ویرایشگر. فرهنگ‌نامه ادبی فارسی، دانشنامه ادب فارسی، ج 2: فرهنگنامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادبی). تهران: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376.
8 ـ باطنی، محمدرضا. نگاهی تازه به دستور زبان. [بی‌جا]: آگاه، [بی‌تا].
9ـ باقری، مهری. مقدمات زبان شناسی. ویرایش 2. تبریز: دانشگاه تبریز، 1371.
10ـ برومند، فیروزه. راهنمای تدوین کتاب شناسی. [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدارک، 1368.
11ـ برهان، حسین بن خلف [برهان تبریزی]. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: ابن سینا، 1342، ج 2.
12ـ تراکس، دیونوس. فن دستور. ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس، 1377.
13ـ تسبیحی، غلام‌‍‌حسین. نگرشی جامع بر جهان کتاب شناسی‌های ایران. تبریز: نیما، 1365.
14ـ جمال‌الدین انجو، حسین بن فخرالدین حسین. فرهنگ جهانگیری. ویراسته رحیم عفیفی. مشهد: دانشگاه مشهد، 1351، ج 1.
15ـ حری، عباس. آیین گزارش‌نویسی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، 1371.
16ـ ــــــ . آیین نگارش علمی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، 1378.
17ـ ــــــ . مراجع و بهره‌گیری از آنها. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1356.
18ـ حسن لاریجانی، حجت‌الله. مرجع شناسی عمومی. ویراستار محمد کاظم بهنیا، شهرام رجب‌زاده. تهران: آن، 1381.
19ـ حسین، محمد بشیر. فهرست مخطوطات شیرانی. لاهور: اداره مخطوطات پاکستان و دانشگاه پنجاب، 1975 م، ج 3.
20ـ خطیب رهبر، خلیل. دستور زبان فارسی برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران. تهران: مهتاب، 1381.
21ـ خیام‌پور، عبدالرسول. دستور زبان فارسی. تبریز: کتابفروشی تهران، 1352.
22ـ دایی جواد، محمد رضا. دستور زبان فارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب. اصفهان: کتابفروشی مشعل، 1344.
23ـ الزینیمی، محمدبن حکیم. منهاج الطلب کهن‌ترین دستور زبان فارسی. به کوشش محمد جواد شریعت. اصفهان: مشعل، 1360.
24ـ ساغروانیان، جلیل. فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی موضوعی ـ توصیفی. مشهد: نشر نما، 1369.
25ـ سروری، محمد قاسم بن حاجی محمد [سروری کاشانی]. مجمع الفرس. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: علی اکبر علمی، 1340، ج 2.
26ـ سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. اصطلاح‌نامه کتابدرای فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی. ویرایش 2. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1372.
27ـ ـــــــ . دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، 1379.
28ـ شاد، محمد پادشاه. فرهنگ آنندراج. تهران: کتابفروشی خیام، 1336، ج3.
29ـ صدر حاج سیدجوادی، حسن [کمال حاج سید جوادی]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. تهران: روزگار، 1380.
30ـ صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران، ج 1: خلاصه جلد اول و دوم تاریخ ادبیات در ایران. تهران: ققنوس، 1374.
31ـ صفوی، کوروش. درآمدی بر زبان شناسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360.
32ـ صنیع، مهین‌بانو. سیری در دستور زبان فارسی. تهران: کتابسرا، 1371.
33ـ عزب دفتری، بهروز، مترجم و مؤلف. درباره نوام چامسکی. تهران: فرهنگ معاصر، 1372.
34ـ فرشید ورد، خسرو. دستور مفصل امروز برپایه زبان شناسی جدید. تهران: سخن، 1382.
35ـ فیضی سرهندی، الله داد. مدار الافاضل. به اهتمام محمد باقر. لاهور: دانشگاه پنجاب، 1335.
36ـ قریب، عبدالعظیم خان، و دیگران. دستور زبان فارسی. زیرنظر سیروس شمیسا. تهران: فردوس، 1373.
37ـ کالر، جاناتان. فردینان دو سوسور. ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس، 1379.
38ـ ماهیار، عباس. مرجع‌شناسی (1). تهران: دانشگاه پیام نور، 1369.
39ـ ــــــــ . مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق. تهران: نشر قطره، 1375.
40ـ محتشمی، بهمن. دستور کامل زبان فارسی. تهران: اشراقی، 1370.
41ـ محمدی‌فر، محمدرضا. فرهنگ جامع مرجع‌شناسی. ویرایش 1. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، 1376.
42ـ مرادی، نورالله. مرجع‌شناسی