دانلود پایان نامه

رابطه ( ۴-۲۷ ) می باشد:
(۴-۶۹)

همانطور که مشاهده شد، در این روش معادله حاکم در حوزه ی زمانی بدست آمد.
همینطور به روشی مشابه می توان نشان داد که پاسخ معادله (۲-۱۸) در حوزه زمانی به فرم رابطه (۴-۲۰) در می آید که برای دو روش بخش های (۴-۵-۲) و (۴-۵-۳) نیز صادق می باشد که به دلیل خلاصه نویسی روش حل ذکر نمی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره)،، (۴-۲۰)، چوپرا، غیرلزج
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید