دانلود پایان نامه

مقدار به شکل زیر بدست می آید:
(۴-۶۶)

با جایگذاریدر رابطه ( ۴-۶۰ ) و تبدیل داریم:
(۴-۶۷)

حالا با جایگذاری مقدار در رابطه ( ۴-۶۴ ) پاسخ دقیق مساوی است با:
(۴-۶۸)

این جواب کاملاً بر جواب چوپرا که قبلاً اشاره شد، منطبق است و از طرفی با فرض دیده می شود که همان

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع با:، چوپرا، (۴-۴۶)، (۴-۴۵)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید