دانلود پایان نامه

(۴-۷۱)

از این مرحله به بعد همانند بخش (۴-۲ ) عمل می گردد. با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری آن در معادله ( ۴-۷۱ ) و ساده سازی و حل آن رابطه زیر بدست می آید:
(۴-۷۲)

با اعمال تبدیل لاپلاس در شرایط مرزی:
(۴-۷۳)

اکنون با اعمال شرایط مرزی (۴S) و (۱S) از رابطه (

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیفلسطین، "، التی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

(۴-۷۱)

از این مرحله به بعد همانند بخش (۴-۲ ) عمل می گردد. با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری آن در معادله ( ۴-۷۱ ) و ساده سازی و حل آن رابطه زیر بدست می آید:
(۴-۷۲)

با اعمال تبدیل لاپلاس در شرایط مرزی:
(۴-۷۳)

اکنون با اعمال شرایط مرزی (۴S) و (۱S) از رابطه (

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی، دسته بندی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید