دانلود پایان نامه

۴-۷۳ )، رابطه ( ۴-۷۲ ) به شکل زیر تبدیل می شود:
(۴-۷۴)

حالا با توجه به رابطه داریم:
(۴-۷۵)

با اعمال شرط مرزی (۲S) از رابطه (۴-۷۳ ) مقدار ویژه پاسخ ( ۴-۷۵ ) بدست می آید:
(۴-۷۶)

با توجه به توضیحات گذشته می توان را به شکل زیر نوشت:
(۴-۷۷)

با اعمال

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد (TRIS-Boric، TBE، ۳-۱-۳-۱-، acid-EDTA)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید