تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۸

حسن بن سری عبدیِ کاتب، مشهور به انباری است.[۵۳۰]

 

 

  1. سَجستان

 

حَریز بن عبدالله سجستانی، از شاگردان عبدالله بن أبی یعفور عبدی کوفی است.[۵۳۱]

 

 

  1. هرات

 

ابراهیم بن میمون بیّاع هروی، از شاگردان معاویه بن عمار دُهنی است.[۵۳۲]

 

 

  1. شام

 

صعصعه بن صوحان، در مواجهۀ با معاویه در صفین، روایتی نقل کرده است.[۵۳۳]
او مدتی در شام تبعید بود که به طبع باید روایاتی داشته باشد.[۵۳۴]

 

 

  1. یمن

 

ابراهیم بن عمر یمانی، از شاگردان ابان بن ابی عیاش است.[۵۳۵]

 

 

  1. نیشابور

 

فضل بن شاذان نیشابوری، از شاگردان معاویه بن عمار دُهنیِ عبدی بوده است.[۵۳۶]

 

 

  1. کابل

 

علی بن مجاهد کابلی کِندی را «مولی حکیم بن جَبَله عبدی» دانستهاند.[۵۳۷]

 

 

  1. ری

 

علی بن مجاهد بن مسلم بن رفیع کابلی کندی عبدی رازی، قاضی ری را «مولی حکیم بن جَبَله عبدی» دانستهاند.[۵۳۸]

 

 

  1. مدینه

 

صعصعه بن صوحان در مدینه از امام علی† بهرهها برده است.[۵۳۹]
عمر بن اذینه را شیخ طوسی، مدنی دانسته است.[۵۴۰]

 

 

  1. قم

 

ادریس بن عبدالله قمی، از مشایخ معاویه بن عمار دُهنیِ عبدی بوده است.[۵۴۱]
آدم بن اسحاق اشعری، از شاگردان معاویه بن عمار دُهنیِ عبدی بوده است.[۵۴۲]
ابراهیم بن هاشم قمی، از شاگردان معاویه بن عمار دُهنیِ عبدی بوده است.[۵۴۳]
محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری، از شاگردان عمر بن اُذینه بوده است.[۵۴۴]
د. آثار حدیثی بحرین در عصر حضور
شناسایی آثار و مکتوبات حدیثی راویان و محدثان متقدم بحرین از مؤلفه‌های بسیار اساسی در تعریف و تحلیل این حوزه حدیثی است. از خلال این آثار و توان تلاش محدثان این مرکز را در انتقال میراث شیعه نمایاند.
به جهت اهمیت آثار قدما در فصل مستقل این مکتوبات را معرفی می‌کنیم و آثار بعد از آن را ضمن شناسایی حدیث‌پژوهان می‌آوریم.
۱ـ کتاب اخبار صعصعه بن صوحان، از عبد العزیز یحیی جَلودی از آن نام میبرد.[۵۴۵]
۲ـ کتاب، از ابو الصباح کُنانی.[۵۴۶]
۳ـ کتاب، از ابن ابی مقیله (ابراهیم بن خالد عطّار عبدی).[۵۴۷]
۴ـ کتاب الطهاره، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[۵۴۸]
۵ـ کتاب الصلاه، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[۵۴۹]
۶ـ کتاب الزکاه، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[۵۵۰]
۷ـ کتاب المناقب، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[۵۵۱]
۸ـ اصل، از ربعی بن عبدالله بن جارود عبدی بصری.[۵۵۲]
۹ـ کتاب، از خلیل عبدی.[۵۵۳]
۱۰ـ کتاب، از عبدالله بن ابی یعفور.[۵۵۴]
۱۱ـ کتاب، از عبدالعزیز عبدی کوفی.[۵۵۵]
۱۲ـ کتاب، عبدالصمد بن بشیر عُرامی عبدی.[۵۵۶]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]