بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی۹۳- قسمت ۵۸

آن پادشا که دارد شاهی را

رسم قباد و سیرت نوشروان

(۵۶۲۶/۲۸۳/ف)
فصل سوم
ابزارهای جنگی و واژگان حماسی
۳-۱- درآمد
در آثار حماسی برای متمایز بودن شخصیت قهرمان از سایر افراد، اشیای جادویی به او نسبت داده میشود به گونهای که با آن به انجام کارهای خارق‌العاده تواناست و البته خود، توجیهی است بر توانایی‌های منحصر به فرد قهرمان، زیرا امور جادویی و ماورایی در حماسه‌ها وجود دارد و از جمله نیروهای تأییدکننده و یاری‌رساننده‌ی قهرمانان‌اند.
«در آیین‌های باستانی، انسان‌های ابتدایی معتقد به روح و جان داشتن اشیا بودند اشیای خاص را دارای قدرت و نیروی مانا،می دانستند. همه‌ی اقوام بدوی اعتقاد دارند که قدرتی مرموز در هرشی وجود دارد که مانند نیروی حیاتی موجود در اشیاست. اشیایی که نیروی مانا به آن داده شده به انسان کمک می‌کند تا از خطر نیروها و ارواح شریر در امان باشد و دارنده‌ی این نیروی زنده می‌تواند به اشیا، جانوران و انسان‌های خاصی نیروهای خارق‌العاده ببخشد. برای توضیح ابزار و وسایل قهرمان می‌توانیم با توجه به «مانا» و ویژگی‌های آن (قدرت جادویی و قداست) توجیه کنیم. بنابر اعتقادات مربوط به «مانا» هرشی که توجه انسان را جلب کرده به تجربه و آزمایش مشخص شده است که دارای قدرت جادویی و ویژه است. این شیء وسیله‌ای برای انتقال مانا می‌شود» (ناس، ۱۳۷۰: ۱۰). رزمجو در مورد پوشش قهرمانان گفته: «کیومرث، پلنگینه پوش است:

«کیومرث شد بر جهان کدخدای
سر تخت و بختش برآمد ز کوه
نخستین به کوه اندرون ساخت جای
پلنگینه پوشید خود با گروه»

گفته می‌شود ببر بیان رستم از پوست ببری فراهم شده است» (رزمجو، ۱۳۸۱: ۴۴۹-۴۴۸). در شاهنامه فردوسی از ابزارهای مختلف جنگی نام برده شده است همان‌طور که تفکیک پهلوان از محیط او دشوار است، تفکیک پهلوان از وسایل و ابزارش نیز دشوار است. اگر چه در شاهنامه می‌توان با ابزارهایی آشنا شد که ایرانیان باستان برای دفاع و حمله از آنها استفاده می‌کردند ولی به نظر می‌رسد فردوسی برای ابزارهای مورد استفاده هر پهلوان ویژگی خاصی قائل بوده است این ابزارها و پوشش‌های جنگی در قصاید سبک خراسانی نیز به وفور دیده می‌شود و چنان که در این فصل خواهد آمد در بین همه ی ابزارهای جنگی تیغ و تیر بیشترین کاربرد را دارند.دراین فصل به واژگان حماسی نیز پرداخته میشود و واژهای که بیشتر از همه در قصاید این سبک به کاربرده شده واژهی «لشکر» است.ضمنا”جهت جلوگیری از اطاله ی کلام سعی شده است از هر مورد به ذکر چند بیت بسنده شود. ۳-۲-ابزارهای جنگی
۳-۲-۱- برگستوان
«پوششی که درقدیم به هنگام جنگ برروی اسب می افکندند» (معین، ۱۳۷۵: ۵۱۰).
عنصری پوششهای جنگی رادرکنار هم قرارداده وبا نیرویی که امیر نصر دارد تباه کردن آن ها را ناچیز میداند.

ابا ضربت و زور و بازوی او چه ضایعتر از درع و برگستوان

(۲۲۷۷/۲۳۵/ع)
نیز:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]