بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۷

مهرانی و نعیمی در تحقیق خود در سال ۱۳۸۲ این چنین بیان کردند: تاریخچه پژوهش ها در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود، پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان صورت گرفته است و پژوهش هایی که با دیدگاه تقاضاکنندگان به عمل آمده است. پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان انجام شده، عمدتاً بر عواملی تاکید می نماید که بر توانایی های حسابرسی در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تاثیر می گذارد. بر عکس پژوهش هایی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتاً با عواملی سرو کار دارد که بر استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و صاحبکاران تاثیر می گذارد. از دیدگاه حسابرسان توانایی حسابرس و انگیزه های اقتصادی بر کیفیت حسابرسی موثر است. همچنین حسابرسان حرفه ای و خبره درک بالاتری از اشتباه های مرتکب شده در تهیه صورت های مالی دارند که این امر می تواند کیفیت تصمیمات حسابرسی را افزایش دهد. از دیدگاه حسابرسان، اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول شماره(۲-۲): خلاصه ای از پیشینه های داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام محقق عنوان تحقیق قلمرو زمانی تحقیق نتایج تحقیق قلمرو مکانی تحقیق
۱ آذین فر و حساس یگانه(۱۳۸۹) رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی ۱۳۸۰تا ۱۳۸۴ موسسات حسابرسی کوچک از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲ آمنه بذرافشان و همکاران(۱۳۹۰) بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود ۱۳۷۹تا ۱۳۸۵ افزایش دوره تصدی حسابرس باعث افزایش مدیریت سود در جهت کاهش آن می شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳ نونهال نهر و همکاران(۱۳۸۹) رابطه بین کیفیت حسابزس و قابلیت اتکای اقلام اختیاری ۱۳۸۰تا ۱۳۸۶ حسابرسی با کیفیت باعث می شود اقلام تعهدی اختیاری قابلیت اتکای بالایی داشته باشند. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴ ناظمی اردکانی و همکاران(۱۳۸۹) بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت ۱۳۸۱تا ۱۳۸۶ استفاده از حسابرس متخصص در صنعت باعث مدیریت سود ئاقعی در سطح بالاتری می شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۵ موسی بزرگ اصل و حمیدرضا شایسته مند(۱۳۹۰) رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

فصل سوم
روش تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

 

پایه هر دانش روش شناخت آن است و ارزش قوانین علم بر روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‏رود. از اصطلاح « روش پژوهش » معانی خاص و متمایزی در سطوح علمی استنباط می‏شود. دستیابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق با روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلی می‏توان روش تحقیق را مجموعه‏ای از قواعد، ابزارها، راه‏های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات ودستیابی به راه‏حل مشکلات استفاده می‏شود، تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی تحقیق صورت می‏گیرد، به نوآوری‏‏های تکنولوژیک منتهی می‏شود و آثاری عظیم برای جامعه به همراه دارد. از این رو است که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد.
در این فصلروش تحقیق، جامعه نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق و روش آزمون فرضیه هاارائه می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۲- روش تحقیق

 

این تحقیق از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانون‏مندی‏ها،‌ اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‏شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‏گیرد ( خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲ ).
این پژوهش بر حسب طبقه‏بندی بر مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص می‏شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش ) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش‏بینی‏ها است. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‏رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‏کند (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۸ ).

 

۳-۳- قلمرو تحقیق

 

قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده‏ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل نمود که به این شرح می‏باشد.

 

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی

 

بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

۳-۳-۲- قلمرو مکانی

 

موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.

 

۳-۳-۳- قلمرو زمانی

 

این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۹۱الی انتهای سال ۱۳۹۲ می‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]