بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

تکه ای از متن پایان نامه :

صعودی عالم و به‌ویژه بشر در طی مسیر خود به عالم نفس کلی و عقل سیر نموده سپس قابلیت اصول و اتحاد با احد را پیدا می کند. (رحیمیان،1381،ص 70)

همان‌طور‌که ملاحظه می‌کنیم، رمز جهان بینی و وجهه‌ی همت اصلی فلوطین را می توان در کلمه‌ی وحدت اختصار پیدا نمود. تاکید بر وحدت در آغاز و انتهای جریان ایجاد خلقت و نیز در بعد نظری و عملی، در راستای توضیح نحوه‌ی پیدایش و برآمدن کثرات از وحدت و تبیین چگونگی انطوای کثرت در وحدت در نتیجه قول به نوعی وحدت وجود، اختصار‌ی بینش او را تشکیل می‌دهد. (همان) فلوطین با طراحی اقانیم سه گانه یعنی احد، عقل و نفس و تبیین جریان صدور کثرت از واحد بر اساس نظریه‌ی فیض گام مهمی را در استحکام بخشیدن به چگونگی پیوند کثرت به وحدت برداشت و معضلات آن را به طور مستدل پاسخ گفت و ساختار منطقی و معقولی را برای آن فراهم آورد.

 

صدور کثیر از واحد از نظر فلوطین

با در نظر داشتن مطالبی که گذشت از اهداف اساسی فلسفه‌ی فلوطین فهم کیفیت ارتباط واحد و کثیر و نحوه‌ی برآمدن کثرت از وحدت می باشد. چنان‌که دیدیم او در این زمینه نظریه‌ی وسایط و کثرت جهات به واسطه‌ی تعقل و نظر را در صادر اول و مادون آن خلق کرده و به بعضی شبهات در مورد این راه حل نیز پاسخ گفته می باشد . طرح این مسئله در اثولوجیا باعث مطرح شدن این نظر و پذیرش آن از جانب آثار ارسطو نوشته می باشد و به همین جهت نیز آن را اثولوجیای ارسطو می‌خوانده‌اند، در حالی‌که این اثر متعلق به فلوطین بوده، البته تنها در پنجاه سال اخیر می باشد که انتساب اثولوجیا به تدریج به وسیله‌ی حکمای اسلام معتبر دانسته شده و این خود حاصل کوشش محققان و مورخان مغرب زمین در قرن نوزدهم به بعد درمورد‌ی اثولوجیا و مؤلف آن می باشد. عبارات اثولوجیا به قدری نزدیک به عبارات نه‌گانه‌های افلوطین بوده که مستشرقین اروپایی را در اواخر قرن گذشته به این فکر انداخت که این اثر بایستی برگزیده و اختصار‌ای باشد از نه‌گانه‌های چهارم و پنجم و ششم افلوطین، و امروزه نیز همه‌ی محققان در این باره اتفاق نظر دارند. (پورجوادی، 1364، ص 106ـ109 ).

نکته قابل توجه در این جا این می باشد که فلاسفه‌ی اسلامی از خلال همین اثر و نظایر آن، از افلوطین و به خصوص از نظریه‌ی فیض وی تاثیر پذیرفته‌اند. به عنوان مثال، کندی با آن که در مسئله‌ی خلقت و

 مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه