بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده 40 قانون مجازات به تعریف و اظهار حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته می باشد و این گونه اظهار می کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده می باشد در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[1]»

قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده می باشد تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده می باشد این می باشد که ممکن می باشد قضات در اقدام به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست.[2] البته بایستی اشاره نمود که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و مانند مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد  هست .درست می باشد که در این ماده بیشتر از سایر موارد به آن تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی کوشش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

[1] تبصره این ماده تعریف محکومیّت مؤثر را به ماده 25 قانون مجازات ارجاع داده  می باشد.

[2] گلدوزیان٬ایرج٬محشّای قانون مجازات اسلامی٬ تهران ، نشر مجد، 1392، صفحه100

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه