پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و …

برخی عوامل ، مدیران شرکتها را در برخورد با مسائل ترغیب نموده تا سود شرکتها را هموار نمایند . مدیران این شرکتها تلاش می نمایند از طریق هموار سازی مصنوعی سود ، رشد سود آوری شرکتهای تحت مدیریت خود را یکنواخت نشان دهند تا تداوم فعالیت شرکتهای تحت مدیریت خود را نشان دهند
هیورث در سال ۱۹۵۲ مدعی شده است که انگیزه هموار سازی سود بر این پایه قرار دارد که رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدامات روان شناسانه ، چرخه ها و نوسانات تجاری کاهش یابد .
بیدلمن معتقد که مدیریت سود را برای انعکاس مداوم جریانات سودی که ضریب انحراف کمتری نسبت به بازار داشته باشد ، دستکاری و هموار میکند .
گوردن بر این باور است که :
۱- شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روشهای حسابداری به کار می برد ، این است که روش مزبور ، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند .
۲- همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد شرکت (از نظر اندازه یا بزرگی) می باشد .
۳- رضایت سهامدارن از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا می رود . یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد ، هر قدر سهامداران ابراز رضایت بیشتری نمایند ، امنیت شغلی ، درآمد و سایر خواسته های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد . این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد .
از اهداف اولیه مدیریت سود ، حفظ اعتبار شرکت است ، چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید . کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شرکت نظر مساعد تری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکتهای مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند .
مهمترین انگیزه هموار سازی سود این باور است که شرکتهای که روند سود مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود ، نسبت به شرکتهای مشابه ارزش بیشتری دارند . هموار سازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی در مورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت های که سود آنها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نموده ، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکتهای مشابه بدهی کمتری دارند .
سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموار سازی سود باشند عبارتند از :
۱- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
۲- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها
هموارسازی سود ، شرکت را در حال رشد و تداوم نشان می دهد و این امر نمایانگر ریسک کمتر شرکت است و به آن امکان می دهد با نرخ بهره پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام گرفته و نقدینگی حاصل از بهره کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه آن باشد
۳- جذب سرمایه
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان موثر است زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری داشته و برای سرمایه گذاری بهترند
لذا با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر ، سود مورد گزارش را هموار می سازد و نرخ رشد سود را نیز هموار می کند منظور از هموارسازی نرخ رشد سود این است که اگر نرخ رشد سود بالا رود رویه هایی به اجرا درآید که آن را کاهش دهد و بالعکس.
در واقع هموارسازی سود ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسانات عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای و مبتنی بر رونق و کساد است کاهش دهد.
۲-۱۳-۳ انواع هموارسازی سود
هموار سازی سود می تواند نتیجه هموارسازی طبیعی یا تعمدی باشد هموارسازی طبیعی بیانگر این است که فرآیند سود به طور ذاتی تولید کننده جریان هموار شده سود باشد و از اقدامات و تصمیمات مدیریت ناشی نمی گردد. اما همووار سازی تعمدی به اعمال و اقدامات مدیریت نسبت داده می شود به عبارتی دیگر هموار سازی تعمدی نتیجه اقداماتی است که توسط مدیران انجام می شود و این نوع از هموارسازی به دو دسته واقعی و ساختگی تقسیم می شود . هموارسازی واقعی به عنوان تلاشهایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می پذیرد تفسیر می شود اما هموار سازی ساختگی بیانگر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می دهد.
هموارسازی تعمدی هموارسازی طبیعی
هموارسازی واقعی
هموارسازی ساختگی
هموارسازی
سود
۲-۱۳-۴ روشهای هموارسازی سود
با توجه به پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده مهمترین روشهای هموارسازی سود را می توان به شرح زیر بیان نمود :
۱- از طریق وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت آن ، مدیریت میتواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین کند که بر درآمد اثر گذارند و بدین صورت در طول زمان نوسانات را مهار کند
۲- از طریق تخصیص به دوره های زمانی ، با فرض وقوع رویداد و شناخ و ثبت آن ، مدیریت برای تعیین دوره هایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویداد ها قرار می گیرند می تواند کنترل و نفوذ داشته باشد
۳- از طریق طبقه بندی ، وقتی تمام آمار و ارقام موجود ، به غیر از سود خالص ، موضوع هموارسازی باشدمدیریت می تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش اهد.
۴- شناسایی و ثبت درآمدپیش از آنکه فرایند تحصیل درآمد کامل شود.
۵- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرات ، با هدف حذف در تراز نامه .
۶- ایجاد بدهی های سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده ، این بدهی ها بعنوان بخشی از خرید ثبت شده وبدین وسیله سودهای خالص آینده مصون می گردند.
۷- گنجاندن اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر اینکه مقادیر حائز اهمیت نیستند .
۸- استفاده از مفروضات غیره واقعی برای برآورد بدهی ها در مورد اقلامی مانند برگشت از فروش ، زیانهای ناشی از وام ، هزینه های تضمین بعد از فروش به گونه ای که بتوان در دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشید .
۹- روش آرایش اقتصادی شرکت ، مدیریت سود شرکت را برای هر دوره تشخیص داده و به کار گیری ابزارهای خاص در حسابداری قدر به دستکاری سود بین دوره بوده ، لذا سود اقتصادی برابر با سود اعلام شده نخواهد بود .
۱۰- تنظیم زمان معامله ، در مورد رویدادهای مالی که با در آمد و هزینه شرکت ارتباط دارند و بر وجه نقد تاثیر ندارد ، مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت آنها در پایان سال مالی به هدف خود برسد .
۱۱- روشهای تسهیم هزینه ، مدیریت با اعمال نظر در مورد برخی هزینه ها مانند تحقق و توسعه و استهلاک سر قفلی می تواند سود شرگت را تغییر دهد .مثلا وقتی سود بطور ثابت رشد میکند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سالهای آتی دست به هموار سازی می زند ، اما زمانی که افزایش فوق العاده در فروش خود دارد هموار سازی سود را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند .
۲-۱۳-۵ عوامل موثر بر هموار سازی سود
از جمله عواملی که بر هموار سازی سود تاثیر دارند می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– اندازه شرکت
– کنترل مالکانه در مقابل کنترل مدیرانه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]