اندازه گیری هوش عا طفی

اندازه گیری هوش عا طفی

باتوجه به تحقیقات زیادی که در دهه ی گذشته انجام شده است. ابزارهای زیادی برای اندازه گیری هوش عاطفی وجود دارد. همچنین مقیاسهای کلی شخصیتی وجود دارد که خصائصی چون احترام به نفس، تسلط اجتماعی، مهارتهای اجتماعی (همدلی) وخود شکوفایی رااندازه گیری کند (بار-ان[1]،1997) همچنین”شات و ملوف[2]“درکتاب”اندازه گیری هوش عاطفی و ساختهای مربوط” بیش از60 ارزیا بی در موردهوش عاطفی بیان کرده اند که 3 تای آنان به عنوان ابزارهای سودمند برای تجارت شناخته شده اند که عبارتند از:1- پرسشنامه­ی­ هوش­عاطفی 2-تست هوش عاطفی مایروسالوی و کارسو3- پرسشنامه ی شایستگی عاطفی. پرسشنامه ی هوش عاطفی بدین منظور طراحی شده بود که ساختهای مربوط به هوش عاطفی را روی48000 افراددرسراسرجهان اندازه­گیری کند.آقای بار-آن هوش عاطفی را به عنوان” نظم دادن مهارتهای غیرشناختی “توصیف کرده وبیان کرد که هوش عاطفی می تواند برای پیش بینی عرصه های موفق زندگی ، مفید باشد. پرسشنامه ی بار- آن شامل 132بخش می با شد که یک نمره کلی از هوش عاطفی به علاوه، نمره هایی برای 5 مقیاس مرکب و 15 زیر مقیاس ارائه می دهد .

5 مقیاس مرکب به شرح زیر می باشد:

1-مقیاسهای درون فردی : که شامل خود توجهی، خود آگاهی عاطفی، جرأت، استقلال وخود شکوفایی می باشد.

2-مقیاس های میان فردی : که شامل همدلی، مسئولیت اجتماعی، روابط میان فردی می باشد .

3-مقیاس های انطباق پذیری : که شامل انعطاف پذیری، حل کردن مسئله می باشد.

4-مقیاسهای مدیریت استرس : که شامل تحمل استرس، کنترل محرک می باشد.

5-مقیاسهای کلی روانی : که شامل خوش بینی، شادمانی می باشد .

البته “کارسون”و”بیرکن میر”درسال 2000، برای اندازه گیری هوش عاطفی 5 معیار اساسی بیان کردند که عبارتند از :

1-واکنش و پاسخ همدلانه : که توانایی فهمیدن عواطف ایجاد شده دردیگران می باشد.

2-تنظیم حالت : به معنی توانایی کنترل حالات و محرک های ازهم گسیخته می با شد.

3– مها رتهای میان فردی : به معنی تبحردرمدیریت روابط و ساختن شبکه های ارتباطاتی می­باشد.

4– انگیزش درونی : به معنی اشتیاق زیاد برای کارکردن است .

5 خود آگاهی : یعنی توانایی شخصی برای شناختن و فهمیدن عواطف وحالات و محرک های خودش و تأثیر آنها بردیگران. البته شما می­توانید یک اندازه­گیری سریع ازهوش عاطفی خودتان با جواب دادن به این سؤالات داشته باشبد:1-آیا شما آگاهی دقیق ازاحساسات خودتان دارید ؟ 2- آیا شما می توانید بدانید، دیگران چه احساساتی دارند، حتی اگرآن را بیان نکنند؟ 3- آیا شما می توانید درمحیط های آشفته به کارخود ادامه دهید؟ 4- آیا هنگامی که از مشکلات دیگران با خبر می شوید، احساس همدردی می­کنید؟ 5- آیا هنگامی که عصبانی هستید، می­توانید احتیاجات خودتان را شناسایی کنید و خوب تصمیم گیری کنید بجای اینکه موقعیت را بدتروشدیدتر کنید؟ 6- آیا می­توانید روی اهداف بلند مدت ثابت قدم باشید و ازانجام کارهای بدون فکردوری کنید؟ 7-آیا اگر انچه را که می­خواهید غیر ممکن بنظربرسد کماکا ن به تلاشتان ادامه می­دهید؟ 8- آیا می­توانید ازاحساسات وعواطف تان درجهت تصمیم گیری­های موفق در زندگی استفاده کنید؟ افرادی که دارای هوش عاطفی بالایی هستند به این سوالات جواب بله می دهند. باید این نکته را توجه داشت که خود ارزیابی می تواند اندازه گیری خوبی برای افرادی که خود آگاهی دارند، باشد.( خان محمدی، 1388)

[1]– bar-on

[2]-shat&melof