انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان- دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همچنین کیفیت در کل تامین‍کنندگان و در هر دو لایه در نظر گرفته گردد, زیرا هدف تعیین بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه می باشد و از آنجایی که اهمیت تامین‍کنندگان لایه اول برای خریدار بیشتر می باشد وزن آنها در مقایسه با لایه دوم متفاوت در نظر گرفته شده می باشد. محدودیت (4-1) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار باشد. محدودیت (4-2) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند، باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول باشد. محدودیت (4-3) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول بر مبنای4-3-1  پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول :

=  نسبت ماده اولیه m در محصول iام.

= پارامتر کیفیت محصول iام ، تولید شده بوسیله تامین کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی).

=  پارامتر دیرکرد محصول iام ، تولید شده بوسیله تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل های با دیرکرد).

=  قیمت یک واحد محصول iام از تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.

=  ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.

=  پارامتر کیفیت ماده اولیه mام تولید شده بوسیله تامین‍کننده pام. (نرخ کالاهای برگشتی).

=   پارامتر دیرکرد ارسال ماده اولیه mام از تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام (نرخ حمل‍و‍نقل‍های با دیرکرد).

=  kامین لایه قیمت از jامین تامین‍کننده برای محصول iام.

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان